Książki Domu Wydawniczego "Ostoja"

 • Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska 1922-1939 - Jacek Misztal

  ZA-MW-96.JPG

  Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska (ZA MW), utworzony w marcu 1922 roku, długo czekał na kompleksowe opracowanie, które jak w niniejszym wydaniu w sposób całościowy opisywałoby jego dzieje.

 • Ruch Narodowo-Radykalny „Falanga” w świetle pism programowych - Remigiusz Broniarek

  Falanga - 96.jpg

  Ruch Narodowo–Radykalny „Falanga” odegrał znaczącą rolę w środowiskach studenckich okresu przedwojennego (...). Autor sięgnął do bardzo ciekawych, różnorodnych źródeł, które pozwoliły mu dość szczegółowo przedstawić historię i ideologię ruchu.

 • Franco, żołnierz - Rafael Casas de la Vega

  franco_zolnierz.jpg

  Jedna z niewielu tak dobrych i rzetelnych prac próbujących wyjaśnić okoliczności hiszpańskiej tragedii z lat 1936–39. Autor, Rafael Casas de la Vega, jest jednym z najwybitniejszych hiszpańskich historyków wojskowych, profesorem Akademii Sztabu Generalnego i Wyższego Centrum Studiów Obrony Narodowej.

 • Myśli nowoczesnego Polaka - Roman Dmowski

  mysli_nowoczesnego_polaka.jpg

  Myśli nowoczesnego Polaka są arcydziełem polskiej myśli politycznej. To najważniejsze z dzieł politycznych Dmowskiego, oprócz pogłębionej oceny sytuacji politycznej Polski oraz charakteru narodowego Polaków, zawiera podstawową wykładnię zasad, jakimi powinien kierować się ruch narodowy i cały naród w dążeniu do odzyskania i zachowania państwowej suwerenności i tożsamości narodowej.

 • Ludobójstwo na Polakach w Sowietach w okresie międzywojennym (1921-1939). Początek wielkiej narodowej tragedii - Dariusz Piotr Kucharski

  ludobojstwo.jpg

  Jest to próba syntetycznego przedstawienia dramatu społeczności polskiej pozostałej w Związku Sowieckim, na swoich ojcowiznach, wbolszewickim państwie nadzorowanym przez zwyrodniały system komunistyczny, kierowany przez Lenina a później przez Stalina.

 • Antymasońska kampania 1938 roku - Norbert Wójtowicz

  antymasonska_kampania.jpg

  Opracowanie zawiera szereg wypowiedzi, dokumentów i wystąpień sejmowych w tym projekt ustawy o zwalczaniu masonerii, oraz pełny tekst Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 listopada 1938 r. o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich.

 • Antypolskie oblicze Czesława Miłosza - Jan Majda

  Antypolskie_oblicze[1].jpg

  Zmarły w sierpniu 2004 r. Czesław Miłosz zaczął swoją karierę „autorytetu moralnego” jako lewicujący poeta i stalinowski dyplomata, a zakończył jako obrońca homoseksualnego stylu życia...

 • Encyklika HUMANUM GENUS (o sekcie masońskiej) - Papież Leon XIII

  humanum.jpg

  Najgruntowniej i najobszerniej wyłuszczył papież Leon XIII zasady i dążności masonerii w encyklice Humanum genus z 20 kwietnia 1884 r. Zaznaczywszy, że ta sekta, Kościołowi i społeczeństwu wroga, w przeciągu półtora wieku, mimo poprzednich wyroków papieskich, „wzrosła nad wszelkie spodziewanie” i „zdaje się prawie rządzić państwami”...

 • Eurazja - Józef hr. Tyszkiewicz

  eurazja.jpg

  To niewielkie dzieło liczy blisko osiemdziesiąt lat, jednak ze względu na zawarte w nim treści, powinien je przeczytać każdy prawdziwy katolik. Jest ono w całości poświęcone charakterystyce zagrożeń cywilizacji chrześcijańskiej, płynących ze strony wrogich doktryn Wschodu, stojących w sprzeczności z doktryną Kościoła katolickiego i cywilizacją łacińską.

 • Jeszcze o zamachu na Kościół - Jędrzej Giertych

  jeszcze_o_zamachu.jpg

  To kontynuacja problematyki zawartej w książce W obliczu zamachu na Kościół. Jędrzej Giertych po raz kolejny w obszerny sposób porusza zagadnienia kryzysu w Kościele po zakończeniu Drugiego Soboru Watykańskiego.

 • Kościół, naród i państwo - Roman Dmowski

  knip.jpg

  Książka, która odmieniła oblicze młodego pokolenia Polaków w okresie międzywojennym. To m.in. pod jej wpływem niezliczone rzesze młodych akademików przysięgały wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie na Jasnej Górze w maju 1939 roku. To właśnie na kartach tej publikacji po raz pierwszy padło słynne już dziś stwierdzenie, że Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości ale stanowi jej istotę... Nigdy o tym nie zapominajmy.

 • Nacjonalizm chrześcijański - Jędrzej Giertych

  Nacjonalizm chrzescijanski Giertych.jpg

  Największym umiłowaniem człowieka tu na ziemi jest ojczyzna. Dobro ojczyzny jest też, w krajach chrześcijańskich, głównym i najbardziej usprawiedliwionym celem polityki (fragment książki).

 • O ewolucji w szkołach europejskich - Maciej Giertych

  O ewolucji.jpg

  Jest to tłumaczenie z angielskiego broszury pt. ''Teaching on evolution in European Schools'', którą autor rozprowadzał w Parlamencie Europejskim.

 • Teoria narodu - Adam Doboszyński

  Teoria narodu.jpg

  Broszurę pt: ''Teoria Narodu'' Doboszyński wydał drukiem po kilkuletnim pobycie w Wielkiej Brytanii, w roku 1943, już pod koniec rozstrzygniętej wojny. Pierwotnie broszura nosiła tytuł ''Wielki Naród cz. II'' jako kontynuacja artykułu wydanego również w Szkocji w 1941 r. pt. ''Wielki Naród''.

 • Unia Europejska a Polska — rozważmy to jeszcze raz - Rafał Broda

  Unia Europejska a Polska.jpg

  Opracowanie Unia Europejska a Polska — rozważmy to jeszcze raz przedstawia sposób rozumowania przeciwnika takiego modelu jednoczenia Europy jaki reprezentuje Unia Europejska...

 • Wybuch powstania styczniowego w świetle „Pamiętników” abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego - Marek Topczewski

  wybuch_powstania_styczniowego.jpg

  W roku jubileuszowym powstania styczniowego warto spojrzeć na wydarzenia sprzed 150 lat w świetle „Pamiętników” ówczesnego arcybiskupa warszawskiego św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Sam Arcybiskup, chociaż postrzegał powstanie jako ogólnonarodowy zryw niepodległościowy Polaków, publicznie go nie poparł, gdyż uważał, że doprowadzi on nie do wolności, lecz do katastrofy, przed którą chciał uchronić swój naród.

 • „Czerwoni carowie Rosji” na salonach dyplomatycznych - Michał Andrzejczak

  czerwoni_carowie.jpg

  „Czerwoni carowie Rosji” na salonach dyplomatycznych - Miejsce Rosji porewolucyjnej w systemie bezpieczeństwa międzywojnia na łamach prasy narodowo-demokratycznej w latach 1922-1939

 • I o nich musimy pamiętać. Polityczni działacze narodowi - Edward Węgierski

  I_o_nich_musimy_pamietac.jpg

  Wydając ten skromny zbiór 21 biogramów, napisanych w różnych okresach tak, jak na to pozwoliła dostępna literatura, mam nadzieję, że zainteresują się nim ci, którzy pragną poznać ludzi Ruchu Narodowego, m.in.: Z. Balickiego, S. Piaseckiego, S. Kasznicę, F. Michejdę, A. Demidowicz-Demideckiego... (ze Wstępu)

 • Społeczne Panowanie Chrystusa Króla - Materiały z I Kongresu dla Chrystusa Króla

  SPChK.jpg

  Z udziałem kilkuset osób z Kraju i zagranicy w dniu 15 czerwca 2013 odbył się w Krakowie I Kongres „DLA SPOŁECZNEGO PANOWANIA CHRYSTUSA KRÓLA” zorganizowany przez Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie wraz z innymi organizacjami katolickimi, patriotycznymi i naukowymi.

 • Wolnomularstwo a Kościół katolicki - Wrogowie, przeciwnicy czy konkurenci? - Norbert Wójtowicz

  Wolnomularstwo_a_Kosciol_katolicki.jpg

  Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sztuka Królewska i Muzy. Obecność wolnomularstwa i jego idei w kulturze” (21-22 lutego 2009, Toruń) zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu, pod patronatem honorowym Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.

 • Darwinizm i ewolucja - Józef Tyszkiewicz

  Darwinizm.jpg

  [...] Rażącym przykładem takiej, zbyt spiesznie wyprowadzonej i uogólnionej teorii, opartej na zupełnie nieprawdziwym tłumaczeniu faktów, oraz wspieranej niczym nie uzasadnionymi hipotezami, służyć może słynna teoria Darwina i następnie cały kierunek, tak zwanego, ewolucjonizmu.

  Cena:4.00
 • Sprawa ''Marii'' czyli dzieje polskiej radiostacji pływającej po Morzu Śródziemnym w latach 1947-1948 - Jędrzej Giertych

  Sprawa Marii.jpg

  Radiostacja, w której audycje prowadził i za którą odpowiadał Jędrzej Giertych, funkcjonowała przez niespełna dwa lata. Trzeba jednak odnotować fakt, że to właśnie radiostacja „Maria” była pierwszą polską inicjatywą medialną, która docierała do pogrążonego w komunizmie Kraju, a dopiero dwa lata po niej rozpoczęła swoją działalność polska sekcja Radia Wolna Europa.

  Cena:5.00
 • Tajemnica chachama Franka - Henryk Rolicki

  Tajemnica chachama.jpg

  Niniejsza broszura stanowi jeden z rozdziałów książki Henryka Rolickiego ''Zmierzch Izraela''.

  Cena:5.00
 • Unia zamiast Polski? - Wacław Hennel

  Unia zamiast Polski.jpg

  „W Unii żyje się dostatniej!” — to najpopularniejszy „argument” zwolennków obecności Polski w Unii Europejskiej. Autor pisze, że błędnym myśleniem jest porównywanie naszej sytuacji z tym, co mają ci, którzy nigdy nie podążali inną drogą.

  Cena:5.00
 • Z biegiem lat. Wspomnienia o Romanie Dmowskim - Władysław Jabłonowski

  Z biegiem lat.jpg

  Władysław Jabłonowski (1865-1956) był krytykiem literackim, publicystą, działaczem politycznym - bliskim współpracownikiem Romana Dmowskiego.

  Cena:5.90
 • Zamach na Cywilizację - Wojciech Wierzejski

  Zamach na Cywilizacje.jpg

  Zeszyt niniejszy powstał jako zbiór jedenastu artykułów opublikowanych w tygodniku ''Myśl Polska'' od grudnia 2000 r. do kwietnia 2001 r.

  Cena:6.30
 • Konspiracje - Adam Doboszyński

  konspiracje.JPG

  Książka Doboszyńskiego „Konspiracje” stanowi fragmenty pracy pt. „Ustrój Narodowy”. Jej pisanie zapoczątkował autor jeszcze w więziennym zaciszu, lecz ze względu na wybuch wojny praca ta nigdy nie została ukończona...

  Cena:7.35
 • Pełen apostolskiej troskliwości... (list apostolski w sprawie masonerii) - bp Albin Sas Dunajewski

  Pelen apostolskiej.jpg

  Autor pisząc o wolnomularstwie stara się w swoim liście odnieść do sytuacji w Polsce i polskiej historii. [...] Problematyka wolnomularstwa nie była mu obca, bo choć sam nigdy nie był członkiem masonerii, to jednak w młodości związał się z wyrosłym na tym gruncie Wolnomularstwem Narodowym Waleriana Łukasińskiego.

  Cena:7.35
 • W pół drogi - Adam Doboszyński

  W pol drogi.jpg

  23 grudnia 1946 roku roku, po ponad siedmioletnim pobycie na obczyźnie wrócił do Polski Adam Doboszyński. Jednym z efektów jego pobytu w kraju był artykuł zatytułowany W pół drogi. Zawiera on syntezę myśli politycznej A. Doboszyńskiego, ocenę ówczesnej sytuacji w Polsce, prognozy na przyszłość oraz wskazania dla ruchu narodowego.

  Cena:7.35
 • Wojna cywilizacji w Europie - Maciej Giertych

  Wojna cywilizacji w Europie.jpg

  Tekst powyższy to tłumaczenie z angielskiego książki pt. ''Civilisations at War In Europe'', którą autor rozprowadzał w Parlamencie Europejskim w dniu 13 lutego 2007 r. Wywołała ona wielkie oburzenie i wiele negatywnych reakcji w światowych mediach.

  Cena:7.70