Żydzi, judaizm

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Żydzi, judaizm

 • Antysemityzm a kwestia żydowska - Adam Boryna

  antysemityzm_a_kwestia_zydowska.jpg

  Żydzi nie tylko stanowią naród odrębny i zupełnie uświadomiony, lecz nadto są nacjonalistami w jak najzachłanniejszym słowa tego znaczeniu, w najbardziej konsekwentny sposób uprawiającymi politykę narodowego egoizmu.

  Cena:14.00
 • Chrześcijanin w Talmudzie - ks. Justyn B. Pranajtis

  chrzescijanin_w_talmudzie.jpg

  Dzieło to, napisane po łacinie, zostało w 1937 r. przetłumaczone na język polski. Książka jest opatrzonym nową okładką reprintem wydania z 1937 r. W wydaniu tym oprócz polskiego tłumaczenia Chrześcijanina w Talmudzie zamieszczono obszerne wprowadzenie oraz łaciński oryginał dzieła. Niniejszy reprint obejmuje jedynie polskojęzyczną część powyższego wydania.

  Cena:28.00
 • Cywilizacja żydowska t. I - Cztery religie, Feliks Koneczny

  cyw-zyd-1.jpg

  Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywilizacji żydowskiej na łacińską.

  Cena:23.10
 • Cywilizacja żydowska t. II - Nabytki golusa wśród chrześcijan, Feliks Koneczny

  cyw-zyd-2.jpg

  Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywilizacji żydowskiej na łacińską.

  Cena:22.10
 • Cywilizacja żydowska t. III - Walka o byt. Ekspansja, Feliks Koneczny

  cyw-zyd-3.jpg

  Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywilizacji żydowskiej na łacińską.

  Cena:27.30
 • Dążenia Żydów w dobie obecnej - Ks. Józef Kruszyński

  Dazenia_Zydow_w_dobie_obecnej.jpg

  Antagonizmy polsko-żydowskie ciągle się rozwijają i bardzo często umysły gorące bez głębszego zastanowienia się rozdmuchują je do takich rozmiarów, że mogą powstać bardzo niepożądane konflikty. Powinniśmy za wszelką cenę unikać takich zatargów, które nie zmierzają do rozwikłania kwestii żydowskiej, lecz do tym większego jej zagmatwania, a nawet rzucania plamy na charakter polski.

  Cena:13.00
 • Historia Żydów w Polsce - Teodor Jeske-Choiński

  historia_zydow_w_polsce.jpg

  Teodor Jeske-Choiński był jednym z pierwszych polskich intelektualistów, którzy zwrócili uwagę na problematykę żydowską. Podejmował tę tematykę w książkach: Poznaj Żyda (1912), Historia Żydów w Polsce (1919) i in. Jego stosunek do Żydów był zdecydowanie niechętny, wyrażający się w przekonaniu o konieczności obrony cywilizacji chrześcijańskiej przed rozkładową działalnością społeczności żydowskiej.
  W 1951 wszystkie jego utwory zostały wycofane z polskich bibliotek oraz objęte cenzurą.

  Cena:53.00
 • Literatura i religia u Żydów za czasów Chrystusa Pana, t.1 - ks. dr Stanisław Trzeciak

  literatura_i_religia_u_zydow_t.1.jpg

  Reprint wydania z 1911 r. Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawienie życia umysłowego i religijnego u narodu wybranego w epokowej chwili ukazania się Obiecanego Zbawiciela świata.

  Cena:47.00
 • Literatura i religia u Żydów za czasów Chrystusa Pana, t.2 - ks. dr Stanisław Trzeciak

  literatura_i_religia_u_zydow_t.2.jpg

  Reprint wydania z 1911 r. Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawienie życia umysłowego i religijnego u narodu wybranego w epokowej chwili ukazania się Obiecanego Zbawiciela świata.

  Cena:53.00
 • Mesjanizm a kwestia żydowska - ks. dr Stanisław Trzeciak

  Mesjanizm_a_kwestia_zydowska.jpg

  Już w czasach Chrystusa Pana mylnie pojmowali Żydzi proroctwa mesjańskie, chcąc widzieć w Mesjaszu światowładnego króla żydowskiego, wyzwalającego Żydów spod panowania rzymskiego. Te materialne, ziemskie i polityczne pojęcia z biegiem czasu tak zagłuszyły i przyćmiły mesjańskie pojęcia biblijne, że z nimi zupełnie zerwały. Pozostały tylko nazwy wspólne, jak Mesjasz, zbawienie w jego królestwie i dopuszczenie do niego, ale pod tymi nazwami kryją się zupełnie inne pojęcia. Podczas gdy Biblia przedstawia Mesjasza jako wyzwalającego swych wiernych spod jarzma grzechowego i szatańskiego, jako Zbawiciela świata, przynoszącego Zbawienie wieczne w królestwie niebieskim, w życiu pozagrobowym, to żydostwo oczekiwało i oczekuje Mesjasza jako króla ziemskiego, zakładającego wszechświatowe królestwo żydowskie, gdzie naturalnie wszystkie narody Żydom służyć będą.

  Cena:49.00
 • Międzynarodowy Żyd - tom I, II - Henry Ford

  miedzynarodowy_zyd.JPG

  Nowe wydanie książki Henry Forda, które ukazuje się nakładem Domu Wydawniczego "Ostoja". W odróżnieniu od poprzedniego wydania dwa tomy zostały zawarte w jednym woluminie. Zwiększono również wielkość czcionki.

  Cena:56.00
 • Mocarstwo anonimowe (ankieta w sprawie żydowskiej) - zebrał Adolf Nowaczyński

  mocarstwo_anonimowe_96.jpg

  Reprint wydania z 1921 r. Jest to zebrany przez Adolfa Nowaczyńskiego, wybitnego polskiego publicystę okresu międzywojennego, zbiór tekstów autorstwa kilkuset znanych osób ze świata nauki, kultury i polityki, dotyczących roli i znaczenia środowisk żydowskich w dziejach zarówno Europy, jak i całego świata.

  Cena:53.00
 • Ojciec Kolbe a sprawa żydowska - Jędrzej Giertych

  Ojciec Kolbe.jpg

  Broszura autorstwa Jędrzeja Giertycha (1903–1992) to kompilacja dwóch artykułów z „Opoki” (nr 17 z 1983 r.). J. Giertych odpiera zarzuty stawiane św. Maksymilianowi Kolbe, twórcy Rycerstwa Niepokalanej jakoby był „antysemitą”...

  Cena:14.00
 • Plewy i perły - Adolf Nowaczyński

  plewy_i_perly.JPG

  Zbiór esejów Adolfa Nowaczyńskiego. Wydano po raz pierwszy w 1934 roku.

  Cena:39.50
 • Religia żydów współczesnych - ks. Józef Kruszyński

  religia_zydow wspolczesnych.jpg

  Niniejsza książka ma na względzie zaznajomienie czytelnika z charakterem i zasadami religii współczesnego żydostwa. Istnieje powszechne przekonanie, iż żydzi wyznają religię starotestamentową, to znaczy tę samą, którą zalecają święte księgi Starego Testamentu i którą wyznawali Izraelici przed Chrystusem. W rzeczywistości tak nie jest.

  Cena:18.00
 • Rola neofitów w dziejach Polski - Stanisław Didier

  rola_neofitow.jpg

  Książka niniejsza ma charakter pionierski: rozpoczyna ona systematyczne badania w dziedzinie dotychczas przez uczonych naszych pomijanej i przemilczanej (...) (Od Autora - z wydania pierwszego z roku 1934).

  Cena:24.00
 • Rola światowa żydostwa - ks. Józef Kruszyński

  rola_swiatowa_zydostwa_96.jpg

  Reprint wydania z 1923 r. książki ks. Józefa Kruszyńskiego - rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1933, który był jednym z największych znawców problematyki żydowskiej w międzywojennej Polsce.

  Cena:32.00
 • Socjalizm, komunizm, anarchizm - Zbigniew Krasnowski

  socjalizm_komunizm_anarchizm.jpg

  Książka jest dalszym ciągiem, uzupełnieniem i wzbogaceniem, szeregiem nowych oświetleń i dokumentów — „Światowej polityki żydowskiej”. Stanowiąc sama przez się całość odrębną — w ramach zakreślonych swoim tytułem — jest równocześnie jak gdyby drugim tomem, na nowych i bogatszych jeszcze materiałach opartym, wymienionej publikacji.

  Cena:33.50
 • Sprawa polska i kwestia żydowska - Stanisław Kobyliński

  sprawa_polska_i_kwestia_zydowska.jpg

  Tekst książki pochodzi z roku 1924. Autor zauważa, że Polska nigdy nie prowadziła niezależnej, samoistnej, konsekwentnej polityki wobec żydów — a żydzi prowadzili taką politykę wobec Polski od pierwszych faz swego napływu.

  Cena:16.00
 • Stanisław Staszic a kwestia żydowska - ks. Józef Kruszyński

  staszic.jpg

  Ks. Józef Kruszyński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1933 — autor wielu opracowań dotyczących tematyki żydowskiej tym razem prezentuje czytelnikowi, co w tej kwestii miał do powiedzenia ks. Stanisław Staszic. Ponieważ wśród jego uwag znajdują się niezwykle trafne spostrzeżenia, warto zapoznać się z tym, co już w epoce staszicowskiej niepokoiło opinię publiczną.

  Cena:12.00
 • Stosunki polityczne u Żydów za czasów Chrystusa Pana - ks. dr Stanisław Trzeciak

  stosunki_polityczne_zydow.jpg

  Reprint wydania z roku 1906 książki ks. dra Stanisława Trzeciaka - wybitnego znawcy Talmudu i problematyki żydowskiej. Jego dorobek naukowy został w szerokim zakresie wykorzystany przez prof. Feliksa Konecznego w pracy nad Cywilizacją żydowską.

  Cena:28.00
 • Tajemnica chachama Franka - Henryk Rolicki

  Tajemnica chachama.jpg

  Niniejsza broszura stanowi jeden z rozdziałów książki Henryka Rolickiego ''Zmierzch Izraela''.

  Cena:5.00
 • Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce - ks. dr Stanisław Trzeciak

  talmud_o_gojach.jpg

  Pisząc tę książkę ks. dr Stanisław Trzeciak mógł obserwować rozwój stosunków dwóch narodów, które dzieliły systemy wartości czerpiące z jednej strony z Pisma Świętego, a z drugiej strony — z Talmudu...

  Cena:43.00
 • Talmud — co zawiera i czego naucza - ks. Józef Kruszyński

  talmud_co_zawiera.jpg

  Ks. J. Kruszyński w przystępnej formie przedstawia treść świętej księgi Żydów — Talmudu. Opracowanie można traktować jako podręczny przewodnik po zagadnieniach religii żydowskiej...

  Cena:15.00
 • W kwestii żydowskiej - ks. Jan Gnatowski

  w_kwestii_zydowskiej.JPG

  Można i trzeba walczyć z przestępcą, ze szkodnikiem, z gorszycielem, urągającym moralności i wierze, wszystko jedno, czy on chrześcijanin, czy Żyd. Można i trzeba oświecać i wprowadzać na drogę Prawdy błądzącego i bluźniącego tej Prawdzie, znowuż wszystko jedno, czy go w dzieciństwie ochrzczono, czy obrzezano. Walka to — z zasadą, nie — z człowiekiem.

  Cena:16.00
 • W żydowskich rękach - Michał Bałucki

  w_zydowskich_rekach.jpg

  Powieść z roku 1885 Michała Bałuckiego — pisarza, komediopisarza i publicysty okresu pozytywizmu — zawierająca wątki gospodarczych relacji polsko-żydowskich.

  Cena:34.00
 • Zgubne zasady talmudyzmu - Profesor dr August Rohling

  rohling.jpg

  Tekst według wydania drugiego poprawionego, Lwów 1875, które ukazało się z dodatkiem memoriału Stanisława Staszica z r. 1818.

  Dodatek ten jest zawarty również w niniejszym wydaniu.

  Cena:24.00
 • Zmierzch Izraela - Henryk Rolicki

  zmierzch.jpg

  Henryk Rolicki to pseudonim Tadeusza Gluzińskiego - narodowca, głównego teoretyka ONR ABC. Autor, w oparciu o źródła żydowskie, przede wszystkim o ''Historię Żydów'' Graetza, ukazuje prawdziwą historię narodu żydowskiego, od czasów biblijnych do okresu poprzedzającego wybuch II wojny światowej...

  Cena:43.00
 • Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach - pisma wybrane

  kolbe.jpg

  Publikacja stanowi kwintesencję spostrzeżeń Ojca Kolbego na temat związków Żydów i masonerii wraz zodniesieniem do ich relacji do Kościoła katolickiego i Rzeczpospolitej okresu międzywojennego...
  Wyboru pism dokonał dr Stanisław Krajski

  Cena:12.00
 • Światowa polityka żydowska - Zbigniew Krasnowski

  swiatowa_polityka_zydowska.jpg

  Książka stanowi zbiór dokumentów, którymi sami żydzi świadczą o istocie i metodach światowej polityki żydowskiej. Znajduje się tu około trzystu wyciągów z dzieł, odczytów, przemówień, rozpraw i wynurzeń działaczy żydowskich oraz z doniesień żydowskiej prasy politycznej. A wszystko z dokładnym wskazaniem źródeł i dat.

  Cena:34.00