Wolnomularstwo, walka z Kościołem Katolickim

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Wolnomularstwo, walka z Kościołem Katolickim

Zobacz wszystkie | Strony:
 • Antymasońska kampania 1938 roku - Norbert Wójtowicz

  antymasonska_kampania.jpg

  Opracowanie zawiera szereg wypowiedzi, dokumentów i wystąpień sejmowych w tym projekt ustawy o zwalczaniu masonerii, oraz pełny tekst Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 listopada 1938 r. o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich.

 • Encyklika HUMANUM GENUS (o sekcie masońskiej) - Papież Leon XIII

  humanum.jpg

  Najgruntowniej i najobszerniej wyłuszczył papież Leon XIII zasady i dążności masonerii w encyklice Humanum genus z 20 kwietnia 1884 r. Zaznaczywszy, że ta sekta, Kościołowi i społeczeństwu wroga, w przeciągu półtora wieku, mimo poprzednich wyroków papieskich, „wzrosła nad wszelkie spodziewanie” i „zdaje się prawie rządzić państwami”...

 • Historia towarzystw tajnych - Feliksa Eger

  historia_towarzystw_tajnych.JPG

  Opracowanie Feliksy Eger stanowi kompilację dzieł badaczy zajmujących się problematyką masonerii. Oparte jest przede wszystkim na rozprawie francuskiego jezuity Nicolasa Deschampsa (1797–1873) Les sociétés secretes et la société ou Philosophie de l’histoire contemporaine, uzupełnionej przez Claudio Janneta, a także na dziełach Saint-Albina, Saint-Andrégo, dra Otto Beurena i innych.

  Cena:43.00
 • Inkwizycja hiszpańska - hr. Józef Tyszkiewicz

  inkwizycja.jpg

  Jednym ze znakomitych tematów dla bezkrytycznych harców historycznych, zwróconych przeciwko Kościołowi, są zazwyczaj Wieki Średnie, a przede wszystkim Inkwizycja!

  Cena:16.00
 • Jeszcze o zamachu na Kościół - Jędrzej Giertych

  jeszcze_o_zamachu.jpg

  To kontynuacja problematyki zawartej w książce W obliczu zamachu na Kościół. Jędrzej Giertych po raz kolejny w obszerny sposób porusza zagadnienia kryzysu w Kościele po zakończeniu Drugiego Soboru Watykańskiego.

 • Kilka słów o masonerii - Feliksa Eger

  Kilka.jpg

  Feliksa Eger — polska literatka, historyczka i bibliotekarka. Urodziła się w 1835 r. w Przasnyszu, zmarła 5 kwietnia 1908 r. w Zakopanem. Jej najbardziej znanymi dziełami są Historia masonerii i innych towarzystw tajnych, Żydzi i masoni we wspólnej pracy oraz Kilka słów o masonerii.

  Cena:15.00
 • Konspiracje - Adam Doboszyński

  konspiracje.JPG

  Książka Doboszyńskiego „Konspiracje” stanowi fragmenty pracy pt. „Ustrój Narodowy”. Jej pisanie zapoczątkował autor jeszcze w więziennym zaciszu, lecz ze względu na wybuch wojny praca ta nigdy nie została ukończona...

  Cena:7.35
 • Masoneria (jej początki, organizacja, ceremoniał, zasady i działanie), J.S. Korczyński (Św. Józef Sebastian Pelczar)

  masoneria-korczynski.jpg

  Pierwsze wydanie książki św. bp Józefa Pelczara o masonerii, które autor podpisał pseudonimem J.S. Korczyński (następne rozszerzone wydania podpisywane już były imieniem i nazwiskiem autora). Publikacja pomaga czytelnikowi poznać, czym jest masoneria oraz jaka jest jej polityka w wybranych krajach świata w tym w Polsce.

  Cena:19.50
 • Masoneria w Polsce - Mieczysław Skrudlik

  masoneria_w_polsce.jpg

  Hasła walki z religią, z Kościołem, z wartościami nadprzyrodzonymi rozbrzmiewają dzisiaj wszędzie:
  W szkole, w biurach, w instytucjach publicznych, urzędach, przy warsztatach pracy, w klubach politycznych i w sejmie.
  Jest to rezultat wytężonej, od lat szeregu trwającej propagandy, ogarniającej stopniowo wszystkie dziedziny życia.

  Cena:19.50
 • Masoneria zdemaskowana - ks. bp. Jerzy F. Dillon

  Masoneria_zdemaskowana.jpg

  Książka księdza biskupa doktora George F. Dillona powstała w oparciu o odczyty wygłoszone przez autora w październiku 1884 r. w Edynburgu, w sześć miesięcy po ukazaniu się encykliki papieża Leona XIII Humanum Genus o masonerii...

  Cena:28.00
 • Masoneria. Co to jest masoneria, co ona zrobiła, do czego ona dąży - Ks. kard. Feliks Cavagnis

  cavagnis.jpg

  Nauka, jaką głoszą masoni, jest to czysty naturalizm, ponieważ nauka ich uznaje samą tylko naturę, a wyklucza wszelki element nadnaturalny, wszelkie objawienie, a szczególniej objawienie chrześcijańskie.

  Cena:18.00
 • Masoneria. Czym jest, a czym nie jest - Verax

  verax.jpg

  Broszura ta stanowi zbiór artykułów zamieszczonych w latach trzydziestych XX wieku w „La France Catholique”, organie wielkiej organizacji antymasońskiej we Francji (Federation Nationale Catholique). Autorem ich jest były mason, później gorliwy katolik, piszący pod pseudonimem „Verax”.

  Cena:22.00
 • Masoneria. Jej istota, zasady, dążności, początki, organizacja, ceremoniał i działanie - Św. Józef Sebastian Pelczar

  masoneria-pelczar.jpg

  Najwybitniejsza i najbardziej wartościowa praca polskiego autora poświęcona wolnomularstwu. Opisuje genezę, strukturę, ceremoniał, charakter i cele masonerii, a także masońską politykę i metody działania. Lektura obowiązkowa dla każdego katolika mającego na sercu dobro Kościoła i Polski.

  Cena:43.00
 • Masonizm - Jan Pociej

  masonizm.jpg

  Ponieważ masoneria jest organizacją tajną i nie wiemy, o czym aktualnie mówi się w jej lożach, mówmy mniej o masonerii, a więcej o masonizmie, czyli o treści masońskiej doktryny i jej najróżniejszych wcieleniach, jakie spotykamy w codziennym życiu...

  Cena:16.80
 • Obrona religii katolickiej - tom I - Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników - Św. Józef Sebastian Pelczar

  obrona religii katolickiej.jpg

  [...] bo jak Bóg jest jeden i prawda jedna, tak jedna tylko religia może być prawdziwą; inaczej trzeba by twierdzić, że ma prawdę za sobą i ten katolik, który wierzy w to, czego Kościół naucza — i ten protestant, który nie uznaje Kościoła — i ten żyd, który odrzuca Zbawcę Jezusa Chrystusa — i ten muzułmanin, który Mahometa uważa za boskiego proroka — czyli że jedna prawda drugą wyklucza, a więc że wszystkie religie są fałszywe. 

  Jedna tylko religia katolicka ma czystą prawdę i całą prawdę [...]

  Cena:37.00
 • Organizacje tajne w walce z Kościołem - Witold Sawicki

  organizacje_tajne.jpg

  Autor przedstawia w swojej pracy obszerny opis działań tajnego Antykościoła. Przytacza szereg przykładów, w jaki sposób działa, werbuje swoich członków i posługuje się niejednokrotnie nieświadomymi niczego katolikami do osiągania swoich celów.

  Cena:26.00
 • Pełen apostolskiej troskliwości... (list apostolski w sprawie masonerii) - bp Albin Sas Dunajewski

  Pelen apostolskiej.jpg

  Autor pisząc o wolnomularstwie stara się w swoim liście odnieść do sytuacji w Polsce i polskiej historii. [...] Problematyka wolnomularstwa nie była mu obca, bo choć sam nigdy nie był członkiem masonerii, to jednak w młodości związał się z wyrosłym na tym gruncie Wolnomularstwem Narodowym Waleriana Łukasińskiego.

  Cena:7.35
 • Rewolucja francuska wobec religii katolickiej i jej duchowieństwa - Św. Józef Sebastian Pelczar

  rewolucja_francuska.jpg

  Św. bp Pelczar w zwarty i logiczny sposób przedstawia genezę rewolucji francuskiej prezentując ją - zgodnie z rzeczywistością - jako krwawy przewrót, godzący we wszelkie przejawy życia ludzkiego, począwszy od religii, obyczajowości, stosunków społecznych aż do urządzeń struktury władzy w państwie i w świecie.

  Cena:12.00
 • W obliczu zamachu na Kościół - Jędrzej Giertych

  w_obliczu.jpg

  Książka Jędrzeja Giertycha opisuje sytuację Kościoła Katolickiego po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Obnaża działania wrogów Chrystusa, zarówno tych, działających na zewnątrz Kościoła, jak i tych, którzy udają katolików. Piętnuje bierność i wzywa do podjęcia stanowczej walki w obronie Wiary i Tradycji katolickiej.

  Cena:24.00
 • Walka Lutra z katolicyzmem - Teodor Jeske-Choiński

  walka_lutra_z_katolicyzmem.jpg

  Nikt by się w Niemczech nie spodziewał, że jakiś syn chłopski przewróci do góry nogami religię katolicką i rządy panujących książąt. Tym mistrzem był Marcin Luter...

  Cena:14.00
 • Wolnomularstwo (masoneria) - ks. E. Cahill TJ

  wolnomularstwo_cahill[1].jpg

  „Jak z wypowiedzi papieży na temat masonerii wynika, wolnomularstwo jest ośrodkiem, motorem i duszą tego antychrześcijańskiego i antyspołecznego ruchu, zapewne najbardziej destruktywnego i anaturalnego, jaki kiedykolwiek pojawił się na świecie...” (fragment książki) .

  Cena:14.00
 • Wolnomularstwo a Kościół katolicki - Wrogowie, przeciwnicy czy konkurenci? - Norbert Wójtowicz

  Wolnomularstwo_a_Kosciol_katolicki.jpg

  Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sztuka Królewska i Muzy. Obecność wolnomularstwa i jego idei w kulturze” (21-22 lutego 2009, Toruń) zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu, pod patronatem honorowym Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.

 • Wolnomularstwo i jego tajemnice - ks. kard. José Maria Caro Rodriguez

  Wolnomularstwo_i_jego_tajemnice.jpg

  Książka autorstwa ks. kard. José Maria Caro Rodrigueza to jedno z niewielu dzieł rzetelnie traktujących o istocie działania masonerii...

  Cena:38.00
 • Z tajemnic masonerii - Mieczysław Skrudlik

  z_tajemnic_masonerii.jpg

  Główną, wspólną, powszechną cechą masonerii jest walka z Kościołem katolickim i z ustrojami państwowymi nie opartymi na ludowładztwie.

  Cena:19.50
 • Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach - pisma wybrane

  kolbe.jpg

  Publikacja stanowi kwintesencję spostrzeżeń Ojca Kolbego na temat związków Żydów i masonerii wraz zodniesieniem do ich relacji do Kościoła katolickiego i Rzeczpospolitej okresu międzywojennego...
  Wyboru pism dokonał dr Stanisław Krajski

  Cena:12.00
 • Święte tajemnice masonii sprofanowane - Ks. Augustyn Barruel

  barruel.JPG

  Święte tajemnice masonii sprofanowane (1805) jest to dokonane przez ks. Karola Surowieckiego OFM (1754-1824) streszczenie książki ks. Augustyna Barruela SJ (1741-1820) pt. Mémoires pour servir a l’Histoire du Jacobinisme.

  Cena:44.00
 • Źródło rozbioru Polski - Kazimierz Marian Morawski

  zrodlo.jpg

  ''Wypuszczam w świat tę książkę, choć świadom jestem tego, że wykonałem robotę zaledwie pionierską, że do ponurego sklepu historii, w którym czają się od wieków związki tajne, wpuściłem pęk zaledwie rozświetlających promieni, i że pochodnia intuicji badawczej, którą się w pracy mojej posługiwałem, jest jedną z tych pochodni symbolu greckiego, którą biegnący zawodnicy podają innym, młodszym następcom swoim” (z Przedmowy).

  Cena:37.00
Zobacz wszystkie | Strony: