Eurazja - Józef hr. Tyszkiewicz

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Varia

książka chwilowo niedostępna

rok wydania 2006
format A5
str. 105
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 83-60048-51-7

 

Książki Józefa hrabiego Tyszkiewicza, przedwojennego historyka, obrońcy wiary katolickiej i orędownika cywilizacji łacińskiej, są bardzo mało znane we współczesnej Polsce. W okresie komunizmu, w październiku 1951 roku, niektóre z jego prac (''Inkwizycja hiszpańska'' i ''Darwinizm a ewolucja'') pojawiły się w oficjalnym wykazie książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu z bibliotek publicznych. Można się zatem domyślać, że wszystkie inne jego publikacje (choć nieoficjalnie) spotkał również taki sam los, ponieważ i one zawierały zdecydowanie antyateistyczne i antykomunistyczne treści. Z tej przyczyny cały jego dorobek pisarski uległ zapomnieniu. Po upadku PRL-u powstało wiele niezależnych wydawnictw, dzięki którym choć część książek dotychczas zakazanych, mogła trafić w ręce czytelników.

[...] To niewielkie dzieło liczy blisko osiemdziesiąt lat, jednak ze względu na zawarte w nim treści, powinien je przeczytać każdy prawdziwy katolik. Jest ono w całości poświęcone charakterystyce zagrożeń cywilizacji chrześcijańskiej, płynących ze strony wrogich doktryn Wschodu, stojących w sprzeczności z doktryną Kościoła katolickiego i cywilizacją łacińską. Autor w jasny sposób dokonał klasyfikacji wszelkiego rodzaju sekt, stowarzyszeń oraz ideologii o azjatyckich korzeniach, dążących do destrukcji państw katolickich, a w szczególności: Włoch, Hiszpanii, Węgier, Portugalii, Austrii czy Polski. Wykazał, że konglomeratem różnorakich pseudo-mistycyzmów, jest duchowość nie tylko Chin, Indii, Rosji, ale także protestanckich Niemiec, skażonych duchem bizantynizmu i humanizmu.

Spis treści

Słowo wstępne
WŚRÓD MROKÓW
RANY CYWILIZACJI
DZIWY POLITYKI
SEKTY
MIĘDZY MŁOTEM A KOWADŁEM
AZJA
UT SINT UNUM