Myśl narodowa

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Myśl narodowa

Zobacz wszystkie | Strony:
 • Rosja w myśli politycznej Narodowej Demokracji w latach 1917-1939 - Michał Andrzejczak

  rosja_w_mysli_politycznej_ND.jpg

  Książka nominowana do 9. edycji konkursu "Książka Historyczna Roku" (2016) organizowanego przez Telewizję Polską, Polskie Radio, Intytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury.
  Autor zdobył za nią Nagrodę Główną Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego w konkursie na najlepszą książkę o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji za rok 2016 oraz Nagrodę im. Prof. Ryszarda Bendera dla młodych historyków.

  Cena:82.00
 • Aktualność myśli Romana Dmowskiego u schyłku XX wieku - Instytut Historyczny im. Romana Dmowskiego

  aktualnosc_mysli_rd_xx.jpg

  Zapis referatów wygłoszonych podczas sympozjum zorganizowanego przez Instytut Historyczny im. Romana Dmowskiego i Zjednoczenia Chrześcijańsko–Narodowe w dniu 9 stycznia 1999 r. w budynku Sejmu RP.

  Cena:8.00
 • Aktualność myśli Romana Dmowskiego w XXI wieku - praca zbiorowa

  aktualnosc_mysli_r._dmowskiego_w_xxi.jpg

  W niniejszej publikacji zaprezentowano różne teoretyczne punkty widzenia, ale i różne dziedziny z dorobku przywódcy Endecji przywoływano jako inspirujące i ciągle aktualne.

  Cena:18.00
 • I o nich musimy pamiętać. Polityczni działacze narodowi - Edward Węgierski

  I_o_nich_musimy_pamietac.jpg

  Wydając ten skromny zbiór 21 biogramów, napisanych w różnych okresach tak, jak na to pozwoliła dostępna literatura, mam nadzieję, że zainteresują się nim ci, którzy pragną poznać ludzi Ruchu Narodowego, m.in.: Z. Balickiego, S. Piaseckiego, S. Kasznicę, F. Michejdę, A. Demidowicz-Demideckiego... (ze Wstępu)

 • Jan Mosdorf — filozof, ideolog, polityk - Mateusz Kotas

  Jan Mosdorf.jpg

  Z pozoru jest to osoba pełna wewnętrznych sprzeczności. Młody narodowiec, którego najlepszym przyjacielem w okresie gimnazjum był komunista. Dorosły ''faszysta'', któremu najwięcej przyjemności sprawiają konwersacje z socjalistami. Ideolog nawołujący do czynu i akcji bezpośredniej, do fizycznej konfrontacji, który nigdy sam nie bierze udziału w żadnej ulicznej walce. Wreszcie, zajadły ''antysemita'', który ginie w obozie w Oświęcimiu za pomoc... Żydom.

  Cena:10.30
 • Kościół, naród i państwo - Roman Dmowski

  knip.jpg

  Książka, która odmieniła oblicze młodego pokolenia Polaków w okresie międzywojennym. To m.in. pod jej wpływem niezliczone rzesze młodych akademików przysięgały wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie na Jasnej Górze w maju 1939 roku. To właśnie na kartach tej publikacji po raz pierwszy padło słynne już dziś stwierdzenie, że Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości ale stanowi jej istotę... Nigdy o tym nie zapominajmy.

 • Mit złotej waluty - Jerzy Zdziechowski

  mit.jpg

  Książka ta ujawnia mechanizmy kierujące w dwudziestoleciu międzywojennym gospodarką światową i polską, zawiera jednak analizy i tezy programowe przydatne i w pełni aktualne dla naszej współczesnej polityki ekonomicznej.

  Cena:48.00
 • My wszyscy z niego. Echa prasowe śmierci Romana Dmowskiego - Ireneusz Fryszkowski

  my-wszyscy-z-niego.jpg

  Niniejsze opracowanie stanowi próbę przedstawienia stosunku prasy polskiej do postaci Romana Dmowskiego po jego śmierci w styczniu 1939 roku.

  Cena:8.40
 • Myśl ideowo-polityczna Jędrzeja Giertycha - Piotr Piesiewicz

  mysl_ideowo.jpg

  Jędrzej Giertych (1903–1992) to jeden z głównych działaczy i ideologów polskiego Ruchu Narodowego. Broszura ta ukazała się po raz pierwszy w roku 1985 - w ''drugim obiegu''.

  Cena:9.45
 • Myśli nowoczesnego Polaka - Roman Dmowski

  mysli_nowoczesnego_polaka.jpg

  Myśli nowoczesnego Polaka są arcydziełem polskiej myśli politycznej. To najważniejsze z dzieł politycznych Dmowskiego, oprócz pogłębionej oceny sytuacji politycznej Polski oraz charakteru narodowego Polaków, zawiera podstawową wykładnię zasad, jakimi powinien kierować się ruch narodowy i cały naród w dążeniu do odzyskania i zachowania państwowej suwerenności i tożsamości narodowej.

 • Nacjonalizm a katolicyzm - (praca zbiorowa)

  nacjonalizm_a_katolicyzm.jpg

  Stosunek nacjonalizmu do katolicyzmu i do chrystianizmu w ogóle stanowi ciągle jeszcze sporny i nierozwiązany dotychczas problem społeczno-filozoficzny. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zasada egoizmu narodowego bez granic moralno-religijnych dałaby się z trudnością pogodzić z zasadami chrześcijańskimi. Nie ulega wszakże wątpliwości, że prądy nacjonalistyczne i prądy chrześcijańskie w praktyce życia politycznego wzajemnie się wspierają. Skąd to wynika?

  Cena:17.85
 • Nacjonalizm chrześcijański - Jędrzej Giertych

  Nacjonalizm chrzescijanski Giertych.jpg

  Największym umiłowaniem człowieka tu na ziemi jest ojczyzna. Dobro ojczyzny jest też, w krajach chrześcijańskich, głównym i najbardziej usprawiedliwionym celem polityki (fragment książki).

 • Naród, jednostka i klasa - Roman Rybarski

  Narod_jednostka_i_klasa.jpg

  Kto chce przywrócić zachwianą równowagę społeczną, wzmocnić węzły, które łączą społeczeństwo, może budować dzisiaj tylko na fundamencie narodu. Wszelka inna budowa — to są domki z kart i zamki na lodzie.

  Cena:35.00
 • Odrodzenie idealizmu politycznego - Tadeusz Gluziński

  Odrodzenie idealizmu.jpg

  Jedno z podstawowych dzieł polskiej myśli narodowo-radykalnej. Wydanie pierwsze ukazało się w roku 1935. Jego autor pod pseudonimem Henryk Rolicki napisał Zmierzch Izraela.

  Cena:16.80
 • Państwo monopoliczne - Roman Rybarski

  panstwo_monopoliczne.jpg

  W poglądach politycznych Romana Rybarskiego na pierwszym planie znajdowało się pojęcie narodu. ''Postulatem idei narodowej - pisał - jest wiara w naród, w jego wartości, w jego moc twórczą. Nie można być nacjonalistą, gdy się w swój naród nie wierzy.

  Cena:9.45
 • Regimen commixtum - Adam Doboszyński

  Regimen.jpg

  Wielki polski patriota, działacz Ruchu Narodowego Adam Doboszyński w swej książce pt. ''Ustrój państwa narodowego'' przytacza niezwykle mądre spostrzeżenia św. Tomasza z Akwinu dotyczące porządku ustrojowego w państwie. Ład społeczny winien opierać się według niego na dwóch filarach: ''porządku dwoistym'' (''duplex ordo'') oraz ''ustroju złożonym'' (''regimen commixtum'').

  Cena:8.40
 • Ruch Narodowo-Radykalny „Falanga” w świetle pism programowych - Remigiusz Broniarek

  Falanga - 96.jpg

  Ruch Narodowo–Radykalny „Falanga” odegrał znaczącą rolę w środowiskach studenckich okresu przedwojennego (...). Autor sięgnął do bardzo ciekawych, różnorodnych źródeł, które pozwoliły mu dość szczegółowo przedstawić historię i ideologię ruchu.

 • Teoria narodu - Adam Doboszyński

  Teoria narodu.jpg

  Broszurę pt: ''Teoria Narodu'' Doboszyński wydał drukiem po kilkuletnim pobycie w Wielkiej Brytanii, w roku 1943, już pod koniec rozstrzygniętej wojny. Pierwotnie broszura nosiła tytuł ''Wielki Naród cz. II'' jako kontynuacja artykułu wydanego również w Szkocji w 1941 r. pt. ''Wielki Naród''.

 • W pół drogi - Adam Doboszyński

  W pol drogi.jpg

  23 grudnia 1946 roku roku, po ponad siedmioletnim pobycie na obczyźnie wrócił do Polski Adam Doboszyński. Jednym z efektów jego pobytu w kraju był artykuł zatytułowany W pół drogi. Zawiera on syntezę myśli politycznej A. Doboszyńskiego, ocenę ówczesnej sytuacji w Polsce, prognozy na przyszłość oraz wskazania dla ruchu narodowego.

  Cena:7.35
 • Wskazania programowe Obozu Wielkiej Polski

  OWP-96.jpg

  Założony w 1926 roku Obóz Wielkiej Polski był główną inicjatywą Romana Dmowskiego w niepodległej Polsce. Swoimi wpływami objął przede wszystkim młodzież. Został rozwiązany 28 marca 1933 roku przez władze sanacyjne.

  Cena:26.00
 • Z biegiem lat. Wspomnienia o Romanie Dmowskim - Władysław Jabłonowski

  Z biegiem lat.jpg

  Władysław Jabłonowski (1865-1956) był krytykiem literackim, publicystą, działaczem politycznym - bliskim współpracownikiem Romana Dmowskiego.

  Cena:5.90
 • Z zagadnień polityki demokratyczno-narodowej - Marian Seyda

  Z zagadnien seyda.jpg

  Szukając genezy endeckiej koncepcji granic u progu II Rzeczypospolitej trzeba wskazać myśl tego obozu z przełomu XIX i XX wieku...

  Cena:14.70
 • Zamach na Cywilizację - Wojciech Wierzejski

  Zamach na Cywilizacje.jpg

  Zeszyt niniejszy powstał jako zbiór jedenastu artykułów opublikowanych w tygodniku ''Myśl Polska'' od grudnia 2000 r. do kwietnia 2001 r.

  Cena:6.30
 • „Czerwoni carowie Rosji” na salonach dyplomatycznych - Michał Andrzejczak

  czerwoni_carowie.jpg

  „Czerwoni carowie Rosji” na salonach dyplomatycznych - Miejsce Rosji porewolucyjnej w systemie bezpieczeństwa międzywojnia na łamach prasy narodowo-demokratycznej w latach 1922-1939

Zobacz wszystkie | Strony: