Varia

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Varia

Zobacz wszystkie | Strony:
 • Rodowód ideowy Unii Europejskiej - Jerzy Chodorowski

  rodowod_ideowy.jpg

  Przedreferendalna dyskusja na temat wejścia Polski do UE wykazała dobitnie, jak wielką jest w naszym kraju nieznajomość podstawowych zasad, na których została oparta Unia ikonsekwencji stąd wynikających.

  Cena:43.00
 • Antypolskie oblicze Czesława Miłosza - Jan Majda

  Antypolskie_oblicze[1].jpg

  Zmarły w sierpniu 2004 r. Czesław Miłosz zaczął swoją karierę „autorytetu moralnego” jako lewicujący poeta i stalinowski dyplomata, a zakończył jako obrońca homoseksualnego stylu życia...

 • Darwinizm i ewolucja - Józef Tyszkiewicz

  Darwinizm.jpg

  [...] Rażącym przykładem takiej, zbyt spiesznie wyprowadzonej i uogólnionej teorii, opartej na zupełnie nieprawdziwym tłumaczeniu faktów, oraz wspieranej niczym nie uzasadnionymi hipotezami, służyć może słynna teoria Darwina i następnie cały kierunek, tak zwanego, ewolucjonizmu.

  Cena:4.00
 • Dekadentyzm - Teodor Jeske-Choiński

  dekadentyzm.jpg

  Według autora nie pozytywizm i ewolucjonizm zajmują spór inteligentnych czytelników, lecz głównie dekadentyzm, który stał się obecnie (1905 r.) „kwestią aktualną”. Autor poddał krytyce głównie dekadentyzm francuski, z tego bowiem źródła - jak pisze - czerpią wszyscy dekadenci europejscy.

  Cena:35.00
 • Doktryna liberalizmu a rozwój ekonomiczny społeczeństwa - Ewa Topczewska

  doktryna-96.jpg

  Liberalizm powstawał jako doktryna ekonomiczna (leseferyzm), szybko jednak opanował całokształt życia społecznego i przerodził się w światopogląd, który przyjmuje „zasadę całkowitej swobody człowieka w każdej dziedzinie myślenia i działania”.

  Cena:12.60
 • Dziedzictwo (wyd. 2) - Kazimierz Wybranowski (Roman Dmowski)

  Dziedzictwo.jpg

  Z jednej strony miłość, zbrodnia, tajemnica, wartka akcja i napięcie, z drugiej zaś — analiza istoty polskości i próba postawienia tez historiozoficznych. Dziedzictwo to pasjonująca lektura. Co ciekawe — pod artystycznym pseudonimem Kazimierza Wybranowskiego kryje się nie kto inny, jak sam... Roman Dmowski! Ideolog, polityk,  mąż stanu i powieściopisarz w jednym — czyż może być lepsza rekomendacja?!

  Cena:34.00
 • Eurazja - Józef hr. Tyszkiewicz

  eurazja.jpg

  To niewielkie dzieło liczy blisko osiemdziesiąt lat, jednak ze względu na zawarte w nim treści, powinien je przeczytać każdy prawdziwy katolik. Jest ono w całości poświęcone charakterystyce zagrożeń cywilizacji chrześcijańskiej, płynących ze strony wrogich doktryn Wschodu, stojących w sprzeczności z doktryną Kościoła katolickiego i cywilizacją łacińską.

 • Krzyż Nowohucki — dzieje walk o wiarę i wolność - Jerzy Ridan

  krzyz nowohucki.jpg

  Nowa Huta - miasto, które miało być socjalistyczne, jakby na przekór ówczesnej ideologii znaczone jest krzyżami. Jeden z nich, który ustawiono prawie pięćdziesiąt lat temu, przy zbiegu dawnych ulic Marksa i Majakowskiego próbowano usunąć. 27 kwietnia 1960 roku w krwawych zamieszkach obronili go mieszkańcy Nowej Huty.

  Cena:23.00
 • Logokracja. Koncepcja ustroju państwa - Andrzej Łobaczewski

  logokracja.JPG

  [...] Tak pojęty ustrój, który będzie cenił mądrość i szanował człowieka, opierał się na nauce najlepszych myślicieli, na odwiecznych wartościach moralnych i nowoczesnym poznaniu naukowym, będę nazywał LOGOKRACJĄ.

  Cena:27.30
 • Nowe Średniowiecze - Mikołaj Bierdiajew

  nowe_sredniowiecze.jpg

   

  Mikołaj Bierdiajew należy do najwybitniejszych przedstawicieli idealistycznej filozofii rosyjskiej. Reprezentuje kierunek w pewnym sensie skrajny i bezkompromisowy. Filozofia jego jest filozofią religijną. Bierdiajew szuka prawdy chrześcijańskiej, jako jedynej absolutnej prawdy, z której wypływa, jako logiczna konieczność — sprawiedliwość chrześcijańska.

  Cena:23.00
 • O chrześcijańskie zasady życia państwowego - ks. August kard. Hlond - Prymas Polski

  hlond.jpg

  Głośny list pasterski Prymasa Augusta Hlonda z 23 kwietnia 1932 r. Tłumaczony na wiele języków, odbił się echem w całej Europie.

  Cena:14.00
 • O ewolucji w szkołach europejskich - Maciej Giertych

  O ewolucji.jpg

  Jest to tłumaczenie z angielskiego broszury pt. ''Teaching on evolution in European Schools'', którą autor rozprowadzał w Parlamencie Europejskim.

 • Ojczyzna to miłość - ks. Józef Biela

  Ojczyzna to milosc.jpg

  Wybór poezji. Autor ze szczególną troską pochyla się nad tematem Ojczyzny i wierności swemu kapłańskiemu powołaniu.

  Cena:12.60
 • Plewy i perły - Adolf Nowaczyński

  plewy_i_perly.JPG

  Zbiór esejów Adolfa Nowaczyńskiego. Wydano po raz pierwszy w 1934 roku.

  Cena:39.50
 • Ponerologia polityczna. Nauka o naturze zła w adaptacji do zagadnień politycznych - Andrzej Łobaczewski

  ponerologia.jpg

  Ponerologia pojawia nam się jako nowa dyscyplina naukowa, która zrodziła się z potrzeby czasu i dzięki osiągnięciom biologii, medycyny i psychologii lat ostatnich. Wykorzystując obiektywne dane przyrodnicze, bada ona procesy genezy zła niezależnie od ich skali społecznej.

  Cena:35.00
 • Psychologia tłumu - Gustaw Le Bon

  lebon-x.jpg

  Psychologia tłumu (1895) to klasyczna praca opisująca zachowanie, często irracjonalne, zbiorowości ludzkich.

  Cena:14.70
 • Sinusoida niepodległości - Lech Mażewski

  Sinusoida.jpg

  Sinusoida niepodległości to zbiór felietonów, w których Autor – prawnik, publicysta polityczno-historyczny, polityk (niegdyś poseł KLD i wiceprezydent Gdańska) – „idzie pod prąd mając odwagę pisać rzeczy niepopularne, wymagające samodzielnego myślenia, a nie bezmyślnego ulegania dyktatowi możnych tego świata”

  Cena:23.00
 • Sonety Świętokrzyskie - ks. Józef Biela

  Sonety.jpg

  Wybór poezji.

   

  Cena:21.00
 • Społeczne Panowanie Chrystusa Króla - Materiały z I Kongresu dla Chrystusa Króla

  SPChK.jpg

  Z udziałem kilkuset osób z Kraju i zagranicy w dniu 15 czerwca 2013 odbył się w Krakowie I Kongres „DLA SPOŁECZNEGO PANOWANIA CHRYSTUSA KRÓLA” zorganizowany przez Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie wraz z innymi organizacjami katolickimi, patriotycznymi i naukowymi.

 • Unia Europejska a Polska — rozważmy to jeszcze raz - Rafał Broda

  Unia Europejska a Polska.jpg

  Opracowanie Unia Europejska a Polska — rozważmy to jeszcze raz przedstawia sposób rozumowania przeciwnika takiego modelu jednoczenia Europy jaki reprezentuje Unia Europejska...

 • Unia zamiast Polski? - Wacław Hennel

  Unia zamiast Polski.jpg

  „W Unii żyje się dostatniej!” — to najpopularniejszy „argument” zwolennków obecności Polski w Unii Europejskiej. Autor pisze, że błędnym myśleniem jest porównywanie naszej sytuacji z tym, co mają ci, którzy nigdy nie podążali inną drogą.

  Cena:5.00
Zobacz wszystkie | Strony: