Kościół, naród i państwo - Roman Dmowski

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Myśl narodowa

książka niedostępna

rok wydania 2002
format A5
str. 41
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 83-88020-72-2

 

Książka, która odmieniła oblicze młodego pokolenia Polaków w okresie międzywojennym. To m.in. pod jej wpływem niezliczone rzesze młodych akademików przysięgały wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie na Jasnej Górze w maju 1939 roku. To właśnie na kartach tej publikacji po raz pierwszy padło słynne już dziś stwierdzenie, że Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości ale stanowi jej istotę... Nigdy o tym nie zapominajmy.


Wprowadzenie

Powołanie do życia przez Romana Dmowskiego (1864–1939), Obozu Wielkiej Polski (OWP) 4 grudnia 1926 r. w Poznaniu było odpowiedzią Ruchu Narodowego na wprowadzone siłą rządy Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników. Spory wkład w utworzenie największej organizacji opozycyjnej wobec sanacji miała Młodzież Wszechpolska, istniejąca i działająca na terenie akademickim od 1922 r. Młodzi często przyjeżdżali do Dmowskiego jeszcze przed zamachem majowym, sygnalizując konieczność zmian w Ruchu Narodowym. Dmowski pytał ich jaką siłą dysponuje młodzież narodowa, wspólnie zastanawiali się nad szansą i koniecznością wymiany pokoleniowej w Ruchu Narodowym. Zdaje się, że już w 1926 r. Dmowski widział w młodzieży przyszłą elitę przywódczą Narodu. Przede wszystkim to dla nich napisał jako V zeszyt programowy OWP, pracę Kościół, Naród i Państwo.

Praca Dmowskiego zapoczątkowała masowy powrót polskiej młodzieży do Wiary Katolickiej i Kościoła. Po kilku jej wydaniach przyszła kolej na Pielgrzymkę Młodzieży Akademickiej na Jasną Górę w maju 1936 r. Po śmierci Dmowskiego watykański organ prasowy „L’Osservatore Romano” poświęcił przywódcy Polskiego Ruchu Narodowego sporo miejsca, podkreślając, że to dzięki niemu rzesze polskiej młodzieży powróciły do Kościoła.

Dlaczego zdecydowaliśmy się wznowić książeczkę Kościół, Naród i Państwo?

R. Dmowski przybliża i utwierdza prawdy o roli Kościoła w życiu Narodu, zadaniach Narodu katolickiego, pisze o tym, aby ustawodawstwo Państwa kierowało się religią katolicką, a Kościół był wyrazicielem sfery religijnej w funkcjach państwowych, wskazuje rolę niekatolików w Państwie, którzy nie powinni decydować i prowadzić polityki sprzecznej z interesami katolickiego Narodu lub polityki antykatolickiej. Twórca niepodległej Polski, podkreśla konieczność niesienia sztandaru Wiary wysoko przez Wielki Naród, szczególnie wtedy, gdy władze Państwa nie niosą go zbyt wysoko. Nie możemy zapominać o nauce R. Dmowskiego dotyczącej złowrogiej roli masonerii w Państwie. Dmowski ubolewał, że wolnomularstwu udało się narzucić masoński sposób myślenia niektórym warstwom inteligencji, wskazywał, że masoneria i jej idee, mają destrukcyjny wpływ na życie wszystkich narodów wyrosłych z cywilizacji łacińskiej. Te, jak i inne wskazówki Dmowskiego znajdziemy w pracy Kościół, Naród i Państwo. Wskazówki te i ich ciągła aktualność zdecydowały, że oddajemy do rąk Czytelników kolejne wydanie książeczki Dmowskiego. Jeśli przez to uda nam się „zdobyć” kogoś zagubionego z powrotem dla Boga i Kościoła, wciągnąć do oddanej służby Ojczyźnie to będzie nasz mały, ale istotny sukces!

Praca Romana Dmowskiego to kolejna wspólna pozycja wydawnicza Domu Wydawniczego „Ostoja” i Redakcji „Wszechpolaka”. Wspólnie życzymy owocnej lektury!

Maciej Twaróg
Redaktor Naczelny „Wszechpolaka”