Historia

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Historia

 • Rosja w myśli politycznej Narodowej Demokracji w latach 1917-1939 - Michał Andrzejczak

  rosja_w_mysli_politycznej_ND.jpg

  Książka nominowana do 9. edycji konkursu "Książka Historyczna Roku" (2016) organizowanego przez Telewizję Polską, Polskie Radio, Intytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury.
  Autor zdobył za nią Nagrodę Główną Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego w konkursie na najlepszą książkę o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji za rok 2016 oraz Nagrodę im. Prof. Ryszarda Bendera dla młodych historyków.

  Cena:82.00
 • O Romanie Dmowskim. Wybrane wspomnienia z prasy obozu narodowego z 1939 roku

  O Romanie Dmowskim - 90.jpg

  Celem przedstawianej Czytelnikowi antologii tekstów, publikowanych na łamach organów prasowych obozu narodowego w pierwszych miesiącach po zgonie jego niekwestionowanego przywódcy, jest nie tyle zaprezentowanie sylwetki Romana Dmowskiego, co raczej ukazanie zbiorowego portretu środowiska narodowego w Polsce, stojącego w obliczu zgonu swojego mentora i głównego ideologa.

  Cena:72.00
 • Polski Obóz Narodowy - Jędrzej Giertych

  Polski Oboz Narodowy.jpg

  Skromna objętościowo, ale ważna broszurka Jędrzeja Giertycha przybliża Polakom to czym był, jest i będzie Ruch Narodowy w Polsce. Autor pokazuje jak rodziła się nowoczesna idea narodowa, gdzie tkwią jej korzenie, pisze o osiągnięciach narodowców w dziele odbudowy Państwa Polskiego po I wojnie światowej. Pisze także o tragedii Narodu po 1945 r.

  Cena:14.00
 • Antymasońska kampania 1938 roku - Norbert Wójtowicz

  antymasonska_kampania.jpg

  Opracowanie zawiera szereg wypowiedzi, dokumentów i wystąpień sejmowych w tym projekt ustawy o zwalczaniu masonerii, oraz pełny tekst Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 listopada 1938 r. o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich.

 • Dzieje Polski - Feliks Koneczny

  dzieje_polski.jpg

  Reprint wydania z roku 1902.

  Cena:38.00
 • Dzieje Rosji (wydanie skrócone) - Feliks Koneczny

  dzieje_rosji.jpg

  Wschodnia Słowiańszczyzna stanowi dla Historii — jako nauki o zmianach — temat jak najobfitszy, gdyż żadna chyba strona świata nie przechodziła przez zmian tyle i tak radykalnych. Przeszłość ziem polskich wydaje się czymś niewzruszenie stałym wobec dziejów Rosji!

  Cena:39.00
 • Fragmenty z dziejów Ruchu Narodowego i nie tylko. Lata walki i pracy (1889-2002) - Edward Węgierski

  fragmenty.jpg

  Wiek XIX był dla Polski stuleciem wielkich klęsk i strat narodowych. Dopiero jego koniec i początek XX przyniesie narodziny wielkiego, mądrego i przewidującego Ruchu Narodowego, rozwiązującego stojące przed narodem problemy.

  Cena:25.50
 • Franco, żołnierz - Rafael Casas de la Vega

  franco_zolnierz.jpg

  Jedna z niewielu tak dobrych i rzetelnych prac próbujących wyjaśnić okoliczności hiszpańskiej tragedii z lat 1936–39. Autor, Rafael Casas de la Vega, jest jednym z najwybitniejszych hiszpańskich historyków wojskowych, profesorem Akademii Sztabu Generalnego i Wyższego Centrum Studiów Obrony Narodowej.

 • Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907) - Stanisław Kozicki

  historia_ligi_narodowej.jpg

  Źródłowa praca Kozickiego o początkach Ligi i pracach organizacyjno–politycznych, które pozwoliły przeprowadzić program odzyskania niepodległości, oparta jest o przeważnie nieistniejące już archiwalia i stąd ma wartość pierwszorzędnego dokumentu. Czytać ją będzie zarówno historyk, jak i każdy zainteresowany dziejami swego narodu. Trudno bowiem zrozumieć dzień dzisiejszy, jeśli się nie zna wczorajszego i trudno iść w przyszłość, jeśli się nie zna przeszłości.

  Cena:59.00
 • Hiszpania bohaterska - Jędrzej Giertych

  hiszpania-bohaterska-96 - Kopia.jpg

  ''Hiszpania bohaterska'', to książka pisana z punktu widzenia narodowo-katolickiego. Autor, jeden z prominentów Narodowej Demokracji, uczeń Romana Dmowskiego i kontynuator jego linii politycznej, postawił sobie za cel przybliżenie Czytelnikowi wydarzeń związanych z wojną domową w Hiszpanii.

  Cena:53.00
 • I o nich musimy pamiętać. Polityczni działacze narodowi - Edward Węgierski

  I_o_nich_musimy_pamietac.jpg

  Wydając ten skromny zbiór 21 biogramów, napisanych w różnych okresach tak, jak na to pozwoliła dostępna literatura, mam nadzieję, że zainteresują się nim ci, którzy pragną poznać ludzi Ruchu Narodowego, m.in.: Z. Balickiego, S. Piaseckiego, S. Kasznicę, F. Michejdę, A. Demidowicz-Demideckiego... (ze Wstępu)

 • Kulisy powstania styczniowego - Jędrzej Giertych

  kulisy_powstania_styczniowego_30.jpg

  Z punktu widzenia wojskowego, powstanie styczniowe było od samego początku przedsięwzięciem beznadziejnym i kompletnie nieudanym...

  Cena:55.00
 • Ludobójstwo na Polakach w Sowietach w okresie międzywojennym (1921-1939). Początek wielkiej narodowej tragedii - Dariusz Piotr Kucharski

  ludobojstwo.jpg

  Jest to próba syntetycznego przedstawienia dramatu społeczności polskiej pozostałej w Związku Sowieckim, na swoich ojcowiznach, wbolszewickim państwie nadzorowanym przez zwyrodniały system komunistyczny, kierowany przez Lenina a później przez Stalina.

 • O Piłsudskim - Jędrzej Giertych

  o_pilsudskim-96.jpg

  (...) był jednym z największych szkodników w polskiej historii, w znacznym stopniu narzędziem państw wrogich Polsce i kierunków politycznych szkodliwych dla Polski.

  Cena:44.00
 • Obóz narodowy w województwie lubelskim w latach 1928-1939 - Rafał Dobrowolski

  oboz_narodowy[4].jpg

  Narodowi demokraci, chcąc stworzyć silny, stabilny i perspektywiczny obóz polityczny, nie ograniczali się wyłącznie do działalności politycznej, lecz powoływali różnego rodzaju narodowe organizacje pomocnicze. Głosząc hasła solidaryzmu narodowego, kierowali swoją ofertę do wszystkich warstw i grup społecznych. W związku z istniejącymi między nimi różnicami interesów musieli odpowiednio rozkładać akcenty i uprawiać bardzo różne formy działalności.

  Cena:58.00
 • Pamiętnik Oblężenia Częstochowy 1655 r. - ks. Augustyn Kordecki

  Pamietnik Oblezenia Czestochowy.jpg

  Pamiętnik o. Kordeckiego, to bezpośrednia relacja z niezwykłych czterdziestu dni, które zmieniły oblicze wojny polsko-szwedzkiej z lat 1655-1660. Pamiętnik zawiera cytaty z ówczesnych dokumentów i korespondencji głównych bohaterów oblężenia i obrony Jasnej Góry.

  Cena:22.00
 • Polacy w Rosji i Sowietach. Wspomnienie Kresów - Dariusz Piotr Kucharski

  Polacy w Rosji i Sowietach.jpg

  Polacy w Rosji i Sowietach. Wspomnienie Kresów, jest próbą syntetycznego ujęcia relacji polsko–rosyjskich i sowieckich. Przede wszystkim jednak ma przybliżyć funkcjonowanie polskiej wspólnoty na wschodzie. Zwrócić uwagę na aspekt życia więzienno–katorżniczego, ale obok na udział ich w ekonomii i kulturze

  Cena:12.60
 • Polacy w orężnej walce z Niemcami o wolność i niepodległość w latach 1914-1921 - Edward Węgierski

  polacy w oreznej walce 96.jpg

  W niniejszej pracy znajdzie czytelnik w formie popularnej opis formowania wojskowych oddziałów polskich do walki orężnej z Niemcami w latach 1914-1921 — z głównym naszym wrogiem do zjednoczenia narodowego i odzyskania niepodległości.

  Cena:24.00
 • Roman Dmowski i jego przyjaciele we Lwowie i w Krakowie w latach 1895-1905 - Edward Węgierski

  Roman Dmowski i jego przyjaciele 90.jpg

  W tekście podaję przeważnie tylko fakty zaczerpnięte w znacznej części u współczesnych Dmowskiemu, ale czasem sprzecznych ze sobą, rzadko je komentuję, a podaję tylko moje przypuszczenia, nie wyrokuję, pozostawiając to przyszłemu, bezstronnemu biografowi — historykowi Ruchu (od autora).

  Cena:8.90
 • Skrót do nauki historii polskiej - Feliks Koneczny

  Skrot_do_nauki_historii_polskiej.jpg

  Dziełko to powstało, jak pisze autor, z praktycznej potrzeby, gdy nauczał na kursach historii Polski w wznowionej w roku 1919 wszechnicy wileńskiej, gdzie należał do pierwszego grona profesorów.

  Cena:19.50
 • Sprawa ''Marii'' czyli dzieje polskiej radiostacji pływającej po Morzu Śródziemnym w latach 1947-1948 - Jędrzej Giertych

  Sprawa Marii.jpg

  Radiostacja, w której audycje prowadził i za którą odpowiadał Jędrzej Giertych, funkcjonowała przez niespełna dwa lata. Trzeba jednak odnotować fakt, że to właśnie radiostacja „Maria” była pierwszą polską inicjatywą medialną, która docierała do pogrążonego w komunizmie Kraju, a dopiero dwa lata po niej rozpoczęła swoją działalność polska sekcja Radia Wolna Europa.

  Cena:5.00
 • Tragizm losów Polski - Jędrzej Giertych

  tragizm[1].jpg

  W roku 2003, Roku Giertychowskim, mija 67 lat od publikacji książki Jędrzeja Giertycha Tragizm losów Polski. Jakkolwiek rocznica nie jest okrągła, okazja sprzyja, aby właśnie dziś poświęcić tej książce nieco więcej słów. Dlatego też, w moim krótkim wystąpieniu, chciałbym Państwu przedstawić kilka faktów związanych z tym tematem...

  Cena:54.00
 • Tysiąc lat historii polskiego narodu, tom 1 - Jędrzej Giertych

  1000-1.jpg

  Książka niniejsza nie jest podręcznikiem, jest książką do czytania. Ma ona powiedzieć tym, którzy chcą to wiedzieć, co to jest nasz naród, skąd się on wziął i jak się rozwinął, co w przeszłości osiągnął i jakie przeszkody w życiu swoim pokonał.

  Cena:47.00
 • Tysiąc lat historii polskiego narodu, tom 2 - Jędrzej Giertych

  1000-2.jpg

  Książka niniejsza nie jest podręcznikiem, jest książką do czytania. Ma ona powiedzieć tym, którzy chcą to wiedzieć, co to jest nasz naród, skąd się on wziął i jak się rozwinął, co w przeszłości osiągnął i jakie przeszkody w życiu swoim pokonał.

  Cena:47.00
 • Tysiąc lat historii polskiego narodu, tom 3 - Jędrzej Giertych

  1000-3.jpg

  Książka niniejsza nie jest podręcznikiem, jest książką do czytania. Ma ona powiedzieć tym, którzy chcą to wiedzieć, co to jest nasz naród, skąd się on wziął i jak się rozwinął, co w przeszłości osiągnął i jakie przeszkody w życiu swoim pokonał.

  Cena:27.00
 • Wybuch powstania styczniowego w świetle „Pamiętników” abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego - Marek Topczewski

  wybuch_powstania_styczniowego.jpg

  W roku jubileuszowym powstania styczniowego warto spojrzeć na wydarzenia sprzed 150 lat w świetle „Pamiętników” ówczesnego arcybiskupa warszawskiego św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Sam Arcybiskup, chociaż postrzegał powstanie jako ogólnonarodowy zryw niepodległościowy Polaków, publicznie go nie poparł, gdyż uważał, że doprowadzi on nie do wolności, lecz do katastrofy, przed którą chciał uchronić swój naród.

 • Zmierzch Izraela - Henryk Rolicki

  zmierzch.jpg

  Henryk Rolicki to pseudonim Tadeusza Gluzińskiego - narodowca, głównego teoretyka ONR ABC. Autor, w oparciu o źródła żydowskie, przede wszystkim o ''Historię Żydów'' Graetza, ukazuje prawdziwą historię narodu żydowskiego, od czasów biblijnych do okresu poprzedzającego wybuch II wojny światowej...

  Cena:43.00
 • Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska 1922-1939 - Jacek Misztal

  ZA-MW-96.JPG

  Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska (ZA MW), utworzony w marcu 1922 roku, długo czekał na kompleksowe opracowanie, które jak w niniejszym wydaniu w sposób całościowy opisywałoby jego dzieje.

 • Święci w dziejach narodu polskiego - Feliks Koneczny

  swieci.jpg

  To książka przedstawiająca historię Polski począwszy od czasów sprzed jej chrztu, aż po okres istnienia II Rzeczypospolitej z punktu widzenia konserwatywnego, tradycyjnego katolika poprzez pryzmat oddziaływania świętych i chrześcijaństwa na losy państwa, narodu polskiego oraz na życie religijne i kulturalne Polaków, wpływu stającego się czynnikiem scalającym naród w obronie wiary i niepodległości.

  Cena:45.00
 • Źródło rozbioru Polski - Kazimierz Marian Morawski

  zrodlo.jpg

  ''Wypuszczam w świat tę książkę, choć świadom jestem tego, że wykonałem robotę zaledwie pionierską, że do ponurego sklepu historii, w którym czają się od wieków związki tajne, wpuściłem pęk zaledwie rozświetlających promieni, i że pochodnia intuicji badawczej, którą się w pracy mojej posługiwałem, jest jedną z tych pochodni symbolu greckiego, którą biegnący zawodnicy podają innym, młodszym następcom swoim” (z Przedmowy).

  Cena:37.00