Regulamin

Sklep internetowy (zwany dalej: Sklepem) działający pod adresem www.ostoja.pl prowadzony jest przez firmę Dom Wydawniczy "Ostoja" Andrzej Siekierżycki zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Gminy Krzeszowice pod numerem 3271/97.
NIP 676-120-05-98, REGON 351354789, adres: ul. Targowa 29/12, 32-065 Krzeszowice.
 
Realizacja zamówienia
- Wszystkie ceny w Sklepie podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
- Książki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyłką ekonomiczną.
- Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje:
    w momencie złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem
    w momencie wpłynięcia pieniędzy na konto Sklepu w przypadku wyboru płatności przelewem
- Czas realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych od momentu otrzymania zamówienia (zwykle jest to ok. 1-3 dni).
- Termin otrzymania przesyłki przez Klienta to czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy przez pocztę.
- Do momentu wysłania książek pocztą Klient ma prawo do wprowadzania zmian w zamówieniu lub jego anulowania, kontaktując się ze Sklepem pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
- W przypadku niedostępności zamówionego towaru, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany za pomocą e-maila.
- Do każdej przesyłki dołączany jest paragon fiskalny lub (na życzenie Klienta) faktura VAT.
- W razie chęci otrzymania faktury VAT prosimy o poinformowanie nas o tym w komentarzu do zamówienia oraz podanie numeru NIP.
- W przypadku płatności przelewem (przedpłata) pieniądze należy wpłacić na konto:
PKO BP 75 1020 2906 0000 1402 0522 4227
(w tytule wpłaty prosimy podać ID zamówienia lub imię i nazwisko Klienta).
- Zamówienia zagraniczne realizowane są wyłącznie na zasadzie przedpłaty na konto Sklepu
dla przelewów zagranicznych:
Kod SWIFT: BPKOPLPW
IBAN PL 75 1020 2906 0000 1402 0522 4227
 
Koszty przesyłki
- Dla zamówień o wartości co najmniej 60 zł, koszt przesyłki wynosi 0 zł (koszty przesyłki pokrywa Sklep).
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony wówczas:
- przypadku wyboru płatności za pobraniem koszt przesyłki ekonomicznej wynosi 13,00 zł niezależnie od liczby książek (koszt przesyłki zostanie uwzględniony w cenie książek).
- w przypadku wyboru płatności przelewem (przedpłata) koszt przesyłki ekonomicznej wynosi 10,00 zł niezależnie od liczby książek (koszt przesyłki zostanie uwzględniony w cenie książek).
- Dla zamówień zagranicznych koszt przesyłki jest ustalany indywidualnie, a informacja o jego wysokości zostanie przekazana e-mailem Klientowi.
 
Zwroty i reklamacje
- Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru.
- Zwracany towar nie może nosić śladów używania.
- Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę VAT).
- Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
- W przypadku stwierdzenia wad fizycznych lub uszkodzenia towaru w czasie transportu Klient może złożyć reklamację odsyłając na adres Sklepu towar wraz z dowodem zakupu oraz opisem powodów reklamacji. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca przelewem na wskazane konto, natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji.
- Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.
- W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi wymiana towaru na pełnowartościowy lub jeżeli będzie to niemożliwe Klient otrzyma propozycję zamiany na inny towar znajdujący się w ofercie Sklepu w tej samej cenie lub Klientowi zostanie zwrócona wartość zakupionego towaru, co nastąpi przelewem na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego lub przekazem pocztowym na wskazany przez Klienta adres.
- Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem wysyłanych na jego adres.
Wzór formularza odstąpienia od umowy/reklamacji dostępny jest tutaj.
 
Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych
Sklep odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymi osobowymi.
Sklep przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesami Sklepu.
Sklep zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnione umownym lub prawnym obowiązkiem.
Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać w każdej chwili wycofana.
Na potrzeby realizacji zamówienia Klienta zbierane są następujące dane osobowe:
        adres pocztowy – niezbędny do wystawienia dowodu zakupu;
        miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
        e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
        numer telefonu – ułatwiający kontakt i informowanie o statusie przesyłki
 

Postanowienia końcowe
1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
5. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd wybrany zgodnie z przepisami przez Klienta.

Polityka dotycząca ciastek Cookies
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika przeglądającego strony internetowe. Umożliwiają one korzystanie ze wszystkich opcji sklepu. Można wyłączyć zapisywanie cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Narzędzie po stronie klienta przechowuje informacje na temat wybranego przez użytkownika języka, w jakim wyświetlana jest strona. Te informacje przechowywane są w ciasteczku (cookies) o nazwie “sLanguage” i wyłączenie go spowoduje, że niemożliwym będzie przeglądanie strony w różnych językach jeśli jest przetłumaczona na kilka języków.
Dodatkowo zapisywane są do ciasteczka (cookies) dane użytkownika, który wypełniał formularz zamówienia, ale w pewnym momencie zrezygnował z dalszego jego wypełniania by przejść na inną podstronę. Dane przechowywane będą do wyłączenia przeglądarki. Nazwy ciastek przechowujących te dane: sFirstName, sLastName, sCompanyName, sStreet, sZipCode, sCity, sPhone, sEmail.
Jeśli klient w koszyku naciśnie na przycisk “zapamiętaj koszyk” to utworzy się ciasteczko (cookies) o nazwie sCustomerpl, które przechowywać będzie przez 72 godziny zaszyfrowane id tymczasowego zamówienia.
Skrypt przechowuje także w zmiennej sesyjnej (sessions) id tymczasowego zamówienia jeśli użytkownik doda jakiś produkt do koszyka. Przechowywanie tych danych wymagane jest do prawidłowego działania skryptu.
I wreszcie, klient składając zamówienie przekazuje swoje dane osobowe i teleadresowe, które zapisywane są w bazie danych zamówień.
Możesz wyłączyć zapisywanie cookies w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
25.05.2018