Społeczne Panowanie Chrystusa Króla - Materiały z I Kongresu dla Chrystusa Króla

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Varia

książka niedostępna

rok wydania 2014
format A5
str. 139
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 978-83-60048-61-1

 

Spis treści

Wstęp
Prof. Jacek Bartyzel — Społeczne Panowanie Chrystusa Króla w nauczaniu Kościoła
O. Benedykt Jacek Huculak OFM — Królestwo Chrystusa w świetle encykliki Quas Primas Piusa IX
Ks. Jacek Bałemba SDB — Uniżenie przed Chrystusem fundamentalnym wyrazem uznania Jego królewskości
O. Józef Zderkiewicz — Wiara Katolicka pewną drogą do zbawienia — refleksja na Rok Wiary
Ks. Ryszard Raczkiewicz — Zagrożenia wiary katolickiej
Ks. dr Henryk Łuczak — Nowy Światowy Ład i masoneria
Jan Pociej — Teilhard de Chardin SJ i „nowa teologia” wobec społecznego panowania Jezusa Chrystusa
Dawid Gospodarek — Mesjanizm a społeczne panowanie Chrystusa
Ks. Eugeniusz Miłoś — Polska Królestwem Marii i Jezusa
Ks. St. Małkowski — Bł. ks. Jerzy Popiełuszko jako Patron i Orędownik intronizacji Jezusa na Króla Polski

 

Wstęp

Z udziałem kilkuset osób z Kraju i zagranicy w dniu 15 czerwca 2013 odbył się w Krakowie I Kongres „DLA SPOŁECZNEGO PANOWANIA CHRYSTUSA KRÓLA” zorganizowany przez Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie wraz z innymi organizacjami katolickimi, patriotycznymi i naukowymi.

Przeżywany w Kościele Rok Wiary stał się szczególną okolicznością, sprzyjającą pogłębionej refleksji nad odnową wiary we wszystkich porządkach życia: intelektualnym, duchowym i mądrościowym.

Caritas Christi urget nos. Owa miłość, wzywająca do ewangelizacji, na którą w swym motu proprio „Porta Fidei” wskazał Benedykt XVI, ma stanowić inspirację do wyznawania wiary z odnowionym przekonaniem.

Apostolstwo ukazujące prawdę o społecznym panowaniu Chrystusa Króla było zawsze w centrum katolickiej teologii i nauczania Kościoła. Podejmowane były rozmaite inicjatywy zmierzające do ukazywania tej prawdy w różnym czasie i okolicznościach. Jedną z takich inicjatyw był Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla podczas XVII Zjazdu Katolickiego, który odbył się w Poznaniu w 1937 roku. (Materiały z tego kongresu zostały przypomniane staraniem Wydawnictwa Antyk Marcin Dybowski). Krakowski I Kongres „Dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla” w skromnym wymiarze był nawiązaniem do tego wielkiego historycznego Kongresu.

Dzisiaj, w czasie zaprogramowanej globalnej ateizacji całych narodów i technologicznej przemiany dokonywanej przez światowe centra laicyzacyjne, istnieje pilna potrzeba oparcia wiary o zdrowy, teologiczny i apostolski fundament Bożego Objawienia zawartego w Piśmie Świętym i Tradycji katolickiej.

Jako katolicy świeccy z kraju i Polonii pragniemy wnieść skromny wkład w dynamikę pobudzenia wiary w naszej Ojczyźnie poprzez rozmaite formy formacji i akcji w duchu omnia instaurare in Christo. Jesteśmy przekonani, że zwrócenie się ku Jezusowi Chrystusowi Królowi oraz przypomnienie istotowych teologicznych treści zawartych w Magisterium Kościoła, ukazujących Jego powszechne i społeczne Królestwo, przyczynią się do umocnienia wiary i tożsamości katolickiej naszego narodu.

Oddajemy do rąk Szanownych Czytelników główne referaty wygłoszone podczas I Kongresu „Dla Społecznego Panowania Chrystusa Króla” w Krakowie w nadziei, że ich treść przyczyni się do rozwoju różnych form apostolstwa dla Chrystusa Króla w naszym kraju i za granicą.

Stanisław Papież
Krystyna Kiwacz