Zamach na Cywilizację - Wojciech Wierzejski

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Myśl narodowa

Cena:6.30

rok wydania 2002
format A5
str. 44
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 83-88020-28-5

 

Zeszyt niniejszy powstał jako zbiór jedenastu artykułów opublikowanych w tygodniku ''Myśl Polska'' od grudnia 2000 r. do kwietnia 2001 r. Autor pełnił wówczas funkcję zastępcy redaktora naczelnego w Myśli Polskiej.
Autor postanowił zebrać w jednym zeszycie teksty, których cechą wspólną jest zakorzenienie w szeroko rozumianej problematyce moralnej kilku współcześnie szeroko dyskutowanych kwestii.
Żywimy przekonanie, że na obecny żenująco niski stan świadomości w tym zakresie ma niebagatelny wpływ po pierwsze zamęt pojęciowy, celowo i systematycznie wzniecany przez obce naszej Cywilizacji media, po drugie zaś niezwykle perfidna propaganda pewnych poważnie zideologizowanych ośrodków wpływu, z gruntu antykatolickich i antypolskich.
Jeśli lektura tego zeszytu choć trochę uporządkuje myśli i choć trochę zdemaskuje cele żywiołów przeciw–cywilizacyjnych, to będzie to dla nas największa pociecha. Jeśli zaś dodatkowo zmusi do samodzielnej lektury, szczególnie takich pereł mądrości, jak encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II: Veritatis splendor, Evangelium vitae, Fides et ratio i in. czy Katechizmu Kościoła Katolickiego, to będzie to nadto powód do radości z dobrze wypełnionego przez nas obowiązku.


Spis treści

Wprowadzenie
Dlaczego kara śmierci?
     I. Przeciw utylitaryzmowi
    II. Sprawiedliwość Boża
            1. Fałszywa filozofia
            2. Pismo Święte
            3. Katechizm
   III. Kara śmierci wg ks. Tadeusza Ślipko
Wielka Orkiestra plagą naszych czasów
     I. Wielka Orkiestra znów atakuje!
            1. Wstęp
            2. Dobry a zły czyn
            3. Nysa stawia tamę
    II. „Pogryziony przez tarantulę”
            1. Wstęp
            2. Moralne wątpliwości
            3. Odważny Biskup
            4. Gdzie pieniądze?
            5. Finał „od zaplecza”
            6. Nysa daje przykład
Eutanazja, czyli samobójstwo w majestacie prawa
            1. Wstęp
            2. Nowy Porządek
            3. Światopogląd
            4. Filozofia hedonizmu i egoizmu
Nauki dr Mengele zza grobu, czyli o klonowaniu i zabijaniu nienarodzonych
            1. Wstęp
            2. Euro–klony z wysp brytyjskich
            3. Eksperymenty rodem z Oświęcimia
            4. Głos Kościoła
Opętany
Przeszczepy, czyli o trupach i świniach
Przeciw narkomanii — w radosnym uścisku!
Euro–pedały w ofensywie
            1. Wstęp
            2. Amsterdam daje lekcję
            3. Sojusz pedofilsko–pedalski
            4. Co dalej?
            5. Niezmienne stanowisko Kościoła


Wprowadzenie

W obronie Cywilizacji
Przed rokiem „Biblioteka Wszechpolaka” wydała debiutancką książkę Wojciecha Wierzejskiego pt. Naród, Młodzież, Idea. Ta decyzja okazała się bez wątpienia „strzałem w dziesiątkę”, bowiem książka długoletniego działacza Młodzieży Wszechpolskiej, jednego z przywódców młodzieży narodowej i ideologa Ruchu Narodowego, spotkała się z pozytywną i żywiołową reakcją rzeszy czytelników, a zwłaszcza jej młodszej części. W tym szerokim wyborze narodowej publicystyki z lat 1997–2000, czytelnik mógł znaleźć wszystko to, co było pomocne dla zrozumienia sensu szeroko rozumianej pracy narodowej, budowy młodzieżowej organizacji narodowej, która pragnie przeprowadzić odnowę zarówno duchową i moralną młodego pokolenia Polaków, jak również odnowę ideowo–polityczną naszej Ojczyzny (Młodzież Wszechpolska), prezentowała autentyczną Ideę Narodową — taką, z którą Ruch Narodowy odważnie wszedł w trzecie tysiąclecie w postaci Ligi Polskich Rodzin, a która nie ujmuje niczego z nauki Jana Ludwika Popławskiego, Romana Dmowskiego czy Jędrzeja Giertycha. Można śmiało powiedzieć, że książka Wojciecha Wierzejskiego spełniła swoje zadanie. Świadczą o tym liczne głosy czytelników, którzy piszą do redakcji „Wszechpolaka” w tej sprawie, jednocześnie gratulując i dziękując Autorowi za jego książkę.

Jako, że w naturze Autora publikacji nie leży próżnowanie, to już po roku oddajemy w ręce czytelników kolejny wybór Jego publicystyki. Tym razem będą to zagadnienia etyczne związane z zaplanowanym zamachem na naszą cywilizację — na porządek moralny i etyczny cywilizacji łacińskiej, w którym wyrosła Polska i Europa, a którego to zamachu dokonuje się na naszych oczach. Głos sprzeciwu wobec wprowadzania „nowej etyki” i „nowego porządku” jest zwinnie wyciszany, pomniejszany i ośmieszany. Wszystkie te antycywilizacyjne pomysły wprowadza się w życie pod płaszczykiem fałszywej tolerancji i postępu. Największy i najgłośniejszy sprzeciw wobec wszelkich planów wprowadzenia aborcji, eutanazji, klonowania, „małżeństw” homoseksualnych, różnej formy pedofilii jako normalnej formy życia, płynie oczywiście od Ojca Świętego Jana Pawła II. Za tym mocnym głosem idą wszyscy, którzy chcą żyć normalnie, w porządku starego świata ukształtowanego nauką i tradycją Kościoła Świętego. Także prezentowana przez nas najświeższa publicystyka Wojciecha Wierzejskiego podejmuje w duchu ostrego sprzeciwu wymienione powyżej zagrożenia dla naszej cywilizacji. Wszystkie teksty pochodzą z tygodnika „Myśl Polska”, którego Autor tekstów był w ostatnim czasie redaktorem naczelnym.

Publicystyka Wojciecha Wierzejskiego jest odważna i konkretna, a Jego argumenty są mocno osadzone w nauce moralnej Kościoła Katolickiego. Przebija z nich doskonała znajomość tego, co w sprawach etycznych ma do zaproponowania Kościół, a co tak bardzo jest lekceważone i niedoceniane. Co więcej, publicystyka Wojciecha Wierzejskiego, pomimo młodego wieku Autora, powinna być odebrana jako dojrzały głos publicysty katolickiego, jako głos zdecydowanej większości katolickiej opinii społecznej. Przecież zagrożenia, o których pisze Autor, nurtują przede wszystkim katolików. Stąd, prezentowana publikacja może stać się śmiało kopalnią argumentów dla wszystkich zagubionych i przestraszonych sposobem przedstawiania tej złożonej problematyki w mediach publicznych i komercyjnych. Z całą pewnością książeczka ta doda wiele otuchy tym, którzy stracili już nadzieję na normalne życie i pomoże im się odnaleźć w coraz bardziej chorej rzeczywistości. A wszystko po to, aby stopniowo dążyć do przywracania normalności wokół siebie, w swojej Ojczyźnie i na świecie.

Książeczka Wojciecha Wierzejskiego ukazuje się w osiemdziesiątą rocznicę powstania Młodzieży Wszechpolskiej. Swój jubileusz Wszechpolacy uczcili w marcu 2002 roku, na Zjeździe Światowym zorganizowanym w Warszawie, w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej. Wojciech Wierzejski był przez wiele lat sekretarzem Rady Naczelnej MW, w latach 1999–2000 był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. Był, jest i będzie dla wielu z nas niezastąpionym przyjacielem i autorytetem w wielu sprawach.

Zapraszam do lektury.

Maciej Twaróg
Prezes Młodzieży Wszechpolskiej
Redaktor Naczelny „Wszechpolaka”