Logokracja. Koncepcja ustroju państwa - Andrzej Łobaczewski

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Varia

Cena:27.30

rok wydania 2007
format A5
str. 191
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 978-83-60048-32-0

 

[...] W przeciwieństwie do wszystkich dotychczasowych doktryn, naukowe uzasadnienie oparte na poznaniu praw natury powinno obejmować wszystkie rozwiązania takiego ustroju. Nie będzie on więc opierał się na żadnej ideologii, ale bezpośrednio na tych prawach. Podobnie potrzebne okaże się przygotowanie pewnego planu wdrożenia.
Byłby to więc ustrój z założenia ewolucyjny, bo ewolucja jest prawem natury, a dalszy postęp poznania naukowego będzie stymulował ulepszające zmiany. Obiektywne poznanie naukowe będzie więc grało istotną rolę w takim ustroju i jego postępie. Tym niemniej opinia społeczna winna być w tym ustroju dobrze słyszalna i brać udział w procesie decydowania. Ta opinia ulegałaby jednak znacznej obiektywizacji na skutek upowszechnienia podstaw nauk społecznych i ekonomicznych, jak także częściowej eliminacji roli osób, które zakłócają jej działanie w krajach demokratycznych.
Ulepszony proces decydowania w takim kraju ograniczałby rolę postaw emocjonalnych i egoistycznych, preferując przesłanki racjonalne i wynikające ze zrozumienia interesu społecznego. Tak pojęty ustrój, który będzie cenił mądrość i szanował człowieka, opierał się na nauce najlepszych myślicieli, na odwiecznych wartościach moralnych i nowoczesnym poznaniu naukowym, będę nazywał LOGOKRACJĄ.


Spis treści

Od autora
I. WSTĘP
II. PRAWA NATURY I PRAWO NATURALNE
III. CZŁOWIEK — SPOŁECZEŃSTWO — PAŃSTWO
IV. PONEROLOGIA — Nauka o Naturze Zła
V. DEMOKRACJA
VI. LOGOKRACJA
VII. LOGOKRACJA I RELIGIA
VIII. ZASADA SUWERENNOŚCI SPOŁECZEŃSTWA
IX. ZASADA KOMPETENCJI
Prawo obywatelskie
Prawo poselskie
Urzędy naczelne
X. WŁADANIE DOBRAMI
XI. PRAWO LOGOKRATYCZNE
XII. PARTIE POLITYCZNE
XIII. ZRZESZENIE LOGOKRATYCZNE
XIV. RADA MĄDRYCH
XV. GŁOWA PAŃSTWA
XVI. PIĘĆ WŁADZ NIEZALEŻNYCH
XVII. PARLAMENT
XVIII. WŁADZA WYKONAWCZA
XIX. WŁADZA SĄDOWNICZA
XX. WŁADZA NAUKI I WYCHOWANIA
XXI. WŁADZA DÓBR SPOŁECZNYCH
XXII. KONSTYTUANTA
XXIII. KONSTYTUCJ A LOGOKRATYCZNA
Konstytucji część pierwsza
Ustawa konstytucyjna
XXIV. ADAPTACJA DO WARUNKÓW POLSKICH
XXV. PLAN WDROŻENIA
Spis lektur