Książki innych wydawców

Zobacz wszystkie | Strony:
 • Sursum Corda!, praca zbiorowa

  sursum corda.jpg

  Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II była dla całej naszej Ojczyzny wielkim darem. Zeszyt ten stanowi refleksje ludzi światłych i prawych, aby pomóc w przeżyciu i przyjęciu słowa naszego wielkiego Rodaka. Niech staną się one naszą lekturą i przedmiotem rozważań. O Pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny w 1997 roku mówią: bp Edward Frankowski, Janusz Kawecki, Piotr Jaroszyński, Katarzyna Stępień.

  Cena:2.50
 • Aktualność myśli Świętego Tomasza z Akwinu - ks. dr Henryk Majkrzak SCJ, ks. Michał Klepacz, biskup łódzki

  aktualnosc_mysli_sw_tomasza.jpg

  Inicjatywa Wydawnicza A.M.D.G.
  Kraków 2005
  Biblioteka Klubu Fides et Ratio
  zeszyt nr 1

  Cena:10.00
 • Głośmy Ewangelię Życia - antologia wypowiedzi

  Glosmy Ewangelie Zycia.jpg

  Batalia o życie nienarodzonych Polaków rozpoczęła się już w roku 1993. Zaangażowane w walkę o prawo do życia Polska Federacja Ruchów Obrońców Życia oraz katolicka rozgłośnia Radio Maryja rozpoczęły wówczas działania polegające na uświadomieniu społeczeństwu konieczności zmiany zbrodniczego ustawodawstwa, które dopuszczało bezkarne pozbawianie życia dzieci w łonach matek.

  Cena:16.00
 • Boże Pastwisko - Wiesław Stradomski

  Boze Pastwisko.jpg

  Treść części pierwszej ''W kręgu tajemnic bytu'' dotyczy rzeczy najważniejszych w życiu człowieka. Poruszane problemy omawia z punktu widzenia wiary katolickiej. Odwieczne polskie hasło: Bóg-Honor-Ojczyzna nabierają tu nowych barw i podane są w tak oryginalnym ujęciu, że każdy współczesny czytelnik uzna je za swoje, nieprzebrzmiałe zawołanie.
  Druga część książki ma odmienny charakter. Już sam tytuł o tym świadczy - ''Dialogi z Kusym''. Dowcipnie prowadzone, być może wzorowane na książce Andre Frossarda na ten sam temat. Są to rozmowy z Kusym, który pojawia się nieoczekiwanie, aby uwieść człowieka.

  Cena:17.30
 • Mocą Twoją Panie! - abp Józef Michalik

  moca_twoja_panie.jpg

  Wybrane teksty z nauczania pasterskiego 1993-1998.

  Cena:18.00
 • Wiersze Nowej Ery - Pakoca Marian

  Wiersze Nowej Ery.jpg

  Tomik wierszy

  Cena:20.00
 • Rozdarcie, tom II - Tułacze życie syna Ziemi Wileńskiej, Janusz Szłuiński

  rozdarcie.jpg

  Wydawnictwo Ojczyzna
  Warszawa 1998
  227 stron
  format A5

  Cena:20.00
 • Jak się ustrzec choroby szalonych krów - Stanisław Krajski

  Jak sie ustrzec.jpg

  W książce między innymi:

  Narodziny i rozwój zarazy wśród zwierząt - pojawienie się zagrożenia dla człowieka
  Czy zarazek BSE jest nieśmiertelny?
  Zabójcze warzywa - czy wegetarianie przeżyją?
  Jaki jest przebieg odzwierzęcej formy choroby Creutzfelda-Jakoba?
  Sposoby leczenia.
  Czy Polska jest wolna od BSE?
  Jak ochronić przed BSE siebie i swoją rodzinę?
  Polska i BSE - sposoby przeciwdziałania i szanse na przyszłość.

  Cena:21.00
 • Bogiem sławiena Maryja - Antologia polskiej poezji maryjnej

  bogiem slawiena Maryja.jpg

  Wyrażana przed wiekami i dziś w modlitwie, zawarta tu w pięknie poetyckiego słowa miłość do Matki Bożej jest nieustannym świadectwem wiary i ufności polskiego narodu w pośrednictwo i orędownictwo Królowej Niebieskiej i Królowej Polski u Boga. Wszelkie porywy ludzkiego ducha: stany uwielbienia, zachwytu, dziękczynienia, zawierzenia i oddania, ufnej skargi i prośby o pomoc w cierpieniu, interwencję, ochronę, tak bliskie sercu każdego wierzącego, dziejące się zarówno w naszym codziennym jak i narodowym życiu, wyraża w tej książce polska poezja.

  Cena:22.00
 • Owoc pracy. Zarys etyki życia gospodarczego - ks. Andrzej Zwoliński

  owoc_pracy.jpg

  Poszczególne zagadnienia tej książki zostały ujęte w oryginalną formę wykładu, zwykle wzbogaconego o interesujące opowiadanie zaczerpnięte z codziennego życia bądź z literatury klasycznej lub znanej młodzieży z lektury szkolnej. Prezentacja tematu poprzedzona jest trafnie dobranym cytatem z dokumentów społecznych Kościoła, zwykle z nauczania Jana Pawła II. Przy końcu każdego wykładu-katechezy znajduje się zestaw trzech pytań, bezpośrednio związanych z omawianym zagadnieniem, które prowokują do odpowiednich przemyśleń na gruncie wiary.

  Cena:22.00
 • Stosunki niemiecko-rosyjskie 1989-1999 - Igor Dominik Górewicz

  Stosunki_niemiecko-rosyjskie.jpg

  Dość powszechny jest mit głoszący, że u podstaw zjednoczeniowego sukcesu Niemiec znajduje się tzw. rewolucja "Solidarności". Niemcy tymczasem swój sukces zjednoczeniowy zawdzięczają głównie własnej potędze gospodarczej i determinacji politycznej. Od zakończenia II wojny światowej myśl o odbudowie Wielkich Niemiec nie została zarzucona. Koszty zjednoczenia były ogromne zapłacono byłemu ZSRR, a potem Rosji setki miliardów marek, ale "inwestycja" ta opłaciła się jak żadna inna...

  Cena:24.00
 • Samotnie wśród wiernych. Kościół wobec przemian politycznych w Polsce (1944-1994) - Anna i Andrzej Anusz

  Samotnie wsrod wiernych.jpg

  Wydawnictwo Alfa-Wero, 1994
  Oprawa twarda
  296 stron

  Cena:26.00
 • Burzliwe dzieje Polesia - Mieczysław Kitajczuk

  Burzliwe dzieje Polesia.jpg

  „Burzliwe dzieje Polesia”, to nie tylko książka wspomnieniowa. Ukazuje w szerokim kontekście historycznym historię Polesia, regionu od tysiąca lat związanego z Polską. Autor przybliża również zasłużone dla Polski postacie z tego obszaru, takie jak Tadeusz Kościuszko, Romuald Traugutt, gen. Franciszek Kleeberg czy Maria Rodziewiczówna. Ciekawa jest relacja ze spotkania Autora z wybitną pisarką Marią Rodziewiczóną w jej domu w Hruszowej oraz opisane losy Polaków obecnie żyjących na Polesiu

  Cena:29.30
 • Zniszczyć nadzieję - Zbigniew Źrałko

  Zniszczyc nadzieje.jpg

  Autor złamał kod komputerowy polskiego MSW. Przeglądając materiały archiwalne natknął się na supertajny raport na temat wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce w 1987 r. Wynikało z niego, że w Warszawie w ostatniej chwili został udaremniony zamach na życie dostojnego gościa.

  Cena:30.70
 • Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży - Feliks Koneczny

  dzieje polski dla mlodziezy.jpg

  Książka ta ma zupełnie inny charakter niż wszystkie podręczniki historii, przybliża bowiem w formie gawędy pięknym literackim językiem historię naszego narodu w kontekście walki różnych cywilizacji o dominację w Europie.

  Cena:43.00
Zobacz wszystkie | Strony: