Książki Domu Wydawniczego "Ostoja"

 • Walka Lutra z katolicyzmem - Teodor Jeske-Choiński

  walka_lutra_z_katolicyzmem.jpg

  Nikt by się w Niemczech nie spodziewał, że jakiś syn chłopski przewróci do góry nogami religię katolicką i rządy panujących książąt. Tym mistrzem był Marcin Luter...

  Cena:14.00
 • Wojna cywilizacji w Europie - Maciej Giertych

  Wojna cywilizacji w Europie.jpg

  Tekst powyższy to tłumaczenie z angielskiego książki pt. ''Civilisations at War In Europe'', którą autor rozprowadzał w Parlamencie Europejskim w dniu 13 lutego 2007 r. Wywołała ona wielkie oburzenie i wiele negatywnych reakcji w światowych mediach.

  Cena:7.70
 • Wolnomularstwo (masoneria) - ks. E. Cahill TJ

  wolnomularstwo_cahill[1].jpg

  „Jak z wypowiedzi papieży na temat masonerii wynika, wolnomularstwo jest ośrodkiem, motorem i duszą tego antychrześcijańskiego i antyspołecznego ruchu, zapewne najbardziej destruktywnego i anaturalnego, jaki kiedykolwiek pojawił się na świecie...” (fragment książki) .

  Cena:14.00
 • Wolnomularstwo a Kościół katolicki - Wrogowie, przeciwnicy czy konkurenci? - Norbert Wójtowicz

  Wolnomularstwo_a_Kosciol_katolicki.jpg

  Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sztuka Królewska i Muzy. Obecność wolnomularstwa i jego idei w kulturze” (21-22 lutego 2009, Toruń) zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu, pod patronatem honorowym Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.

 • Wolnomularstwo i jego tajemnice - ks. kard. José Maria Caro Rodriguez

  Wolnomularstwo_i_jego_tajemnice.jpg

  Książka autorstwa ks. kard. José Maria Caro Rodrigueza to jedno z niewielu dzieł rzetelnie traktujących o istocie działania masonerii...

  Cena:38.00
 • Wskazania programowe Obozu Wielkiej Polski

  OWP-96.jpg

  Założony w 1926 roku Obóz Wielkiej Polski był główną inicjatywą Romana Dmowskiego w niepodległej Polsce. Swoimi wpływami objął przede wszystkim młodzież. Został rozwiązany 28 marca 1933 roku przez władze sanacyjne.

  Cena:26.00
 • Wybuch powstania styczniowego w świetle „Pamiętników” abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego - Marek Topczewski

  wybuch_powstania_styczniowego.jpg

  W roku jubileuszowym powstania styczniowego warto spojrzeć na wydarzenia sprzed 150 lat w świetle „Pamiętników” ówczesnego arcybiskupa warszawskiego św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Sam Arcybiskup, chociaż postrzegał powstanie jako ogólnonarodowy zryw niepodległościowy Polaków, publicznie go nie poparł, gdyż uważał, że doprowadzi on nie do wolności, lecz do katastrofy, przed którą chciał uchronić swój naród.

 • Z biegiem lat. Wspomnienia o Romanie Dmowskim - Władysław Jabłonowski

  Z biegiem lat.jpg

  Władysław Jabłonowski (1865-1956) był krytykiem literackim, publicystą, działaczem politycznym - bliskim współpracownikiem Romana Dmowskiego.

  Cena:5.90
 • Z tajemnic masonerii - Mieczysław Skrudlik

  z_tajemnic_masonerii.jpg

  Główną, wspólną, powszechną cechą masonerii jest walka z Kościołem katolickim i z ustrojami państwowymi nie opartymi na ludowładztwie.

  Cena:19.50
 • Z zagadnień polityki demokratyczno-narodowej - Marian Seyda

  Z zagadnien seyda.jpg

  Szukając genezy endeckiej koncepcji granic u progu II Rzeczypospolitej trzeba wskazać myśl tego obozu z przełomu XIX i XX wieku...

  Cena:14.70
 • Zamach na Cywilizację - Wojciech Wierzejski

  Zamach na Cywilizacje.jpg

  Zeszyt niniejszy powstał jako zbiór jedenastu artykułów opublikowanych w tygodniku ''Myśl Polska'' od grudnia 2000 r. do kwietnia 2001 r.

  Cena:6.30
 • Zgubne zasady talmudyzmu - Profesor dr August Rohling

  rohling.jpg

  Tekst według wydania drugiego poprawionego, Lwów 1875, które ukazało się z dodatkiem memoriału Stanisława Staszica z r. 1818.

  Dodatek ten jest zawarty również w niniejszym wydaniu.

  Cena:24.00
 • Zmierzch Izraela - Henryk Rolicki

  zmierzch.jpg

  Henryk Rolicki to pseudonim Tadeusza Gluzińskiego - narodowca, głównego teoretyka ONR ABC. Autor, w oparciu o źródła żydowskie, przede wszystkim o ''Historię Żydów'' Graetza, ukazuje prawdziwą historię narodu żydowskiego, od czasów biblijnych do okresu poprzedzającego wybuch II wojny światowej...

  Cena:43.00
 • Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska 1922-1939 - Jacek Misztal

  ZA-MW-96.JPG

  Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska (ZA MW), utworzony w marcu 1922 roku, długo czekał na kompleksowe opracowanie, które jak w niniejszym wydaniu w sposób całościowy opisywałoby jego dzieje.

 • Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach - pisma wybrane

  kolbe.jpg

  Publikacja stanowi kwintesencję spostrzeżeń Ojca Kolbego na temat związków Żydów i masonerii wraz zodniesieniem do ich relacji do Kościoła katolickiego i Rzeczpospolitej okresu międzywojennego...
  Wyboru pism dokonał dr Stanisław Krajski

  Cena:12.00
 • Światowa polityka żydowska - Zbigniew Krasnowski

  swiatowa_polityka_zydowska.jpg

  Książka stanowi zbiór dokumentów, którymi sami żydzi świadczą o istocie i metodach światowej polityki żydowskiej. Znajduje się tu około trzystu wyciągów z dzieł, odczytów, przemówień, rozpraw i wynurzeń działaczy żydowskich oraz z doniesień żydowskiej prasy politycznej. A wszystko z dokładnym wskazaniem źródeł i dat.

  Cena:34.00
 • Święci w dziejach narodu polskiego - Feliks Koneczny

  swieci.jpg

  To książka przedstawiająca historię Polski począwszy od czasów sprzed jej chrztu, aż po okres istnienia II Rzeczypospolitej z punktu widzenia konserwatywnego, tradycyjnego katolika poprzez pryzmat oddziaływania świętych i chrześcijaństwa na losy państwa, narodu polskiego oraz na życie religijne i kulturalne Polaków, wpływu stającego się czynnikiem scalającym naród w obronie wiary i niepodległości.

  Cena:45.00
 • Święte tajemnice masonii sprofanowane - Ks. Augustyn Barruel

  barruel.JPG

  Święte tajemnice masonii sprofanowane (1805) jest to dokonane przez ks. Karola Surowieckiego OFM (1754-1824) streszczenie książki ks. Augustyna Barruela SJ (1741-1820) pt. Mémoires pour servir a l’Histoire du Jacobinisme.

  Cena:44.00
 • Źródło rozbioru Polski - Kazimierz Marian Morawski

  zrodlo.jpg

  ''Wypuszczam w świat tę książkę, choć świadom jestem tego, że wykonałem robotę zaledwie pionierską, że do ponurego sklepu historii, w którym czają się od wieków związki tajne, wpuściłem pęk zaledwie rozświetlających promieni, i że pochodnia intuicji badawczej, którą się w pracy mojej posługiwałem, jest jedną z tych pochodni symbolu greckiego, którą biegnący zawodnicy podają innym, młodszym następcom swoim” (z Przedmowy).

  Cena:37.00
 • Żyd. Obrazy współczesne - Józef Ignacy Kraszewski

  zyd-kraszewski.jpg

  J. I. Kraszewski, mieszkając jako redaktor kronenbergowskiej „Gazety Codziennej” kilka lat w Warszawie i ocierając się o asymilatorów żydowskich, poznał ich z bliska z osobistej obserwacji. Co widział dokoła siebie, na co patrzył uważnym, badawczym okiem znakomitego psychologa, to wyzyskał w swej powieści pt. „Żyd” (1866 r.).

  Cena:49.00
 • Żydzi na tułactwie - Teodor Jeske-Choiński

  zydzi_na_tulactwie.jpg

  Dwa tysiące lat dobiega od czasu, kiedy legiony „łagodnego” Tytusa położyły kres bytowi politycznemu narodu żydowskiego. [...] Zdziesiątkowani krwawymi wojnami, tak wewnętrznymi, jak zewnętrznymi, uciskani bez miłosierdzia, skazani przez imperatorów rzymskich na zagładę, nienawidzeni i mordowani przez chrześcijan, muzułmanów i wyznawców Zoroastra, nie zniknęli jednak z powierzchni ziemi [...] Każdy inny naród, pozostający w takich warunkach, wymarłby już dawno, należałby do mamutów historycznych; każdy inny naród nie wytrzymałby połowy prześladowań, jakim podlegali Żydzi. Oni zaś oparli się wszelkim burzom i dopłynęli po dwu tysiącach lat do portu swobody, do równouprawnienia naszych czasów. Sprawiła to książka, raczej zbiór ksiąg, czyli — Talmud.

  Cena:25.00
 • Żydzi oświeceni - Teodor Jeske-Choiński

  zydzi_oswieceni.jpg

  Nigdy nie upadł judaizm tak nisko jak w stuleciach XVII i XVIII. Z jego monoteizmu nie zostało nic oprócz formułek, drobiazgów rytualnych, sofizmatów talmudycznych, fantazji kabalistycznych i wiary w amulety. Pierwszy lepszy awanturnik, ambitnik lub sprytny karierowicz mianował się Mesjaszem (Sabbataj Cwi, Jakub Józef Frank i in.), a tłumy żydowskie szły za nim. Rabini stali się cudotwórcami, szarlatanami, cały naród roztopił się w handlu [...]. Przy schyłku tej strasznej dla Żydów chwili urodził się pierwszy „oświecony Żyd” w rozumieniu nowoczesnym. Był nim Mojżesz Mendelssohn.

  Cena:16.00
 • „Czerwoni carowie Rosji” na salonach dyplomatycznych - Michał Andrzejczak

  czerwoni_carowie.jpg

  „Czerwoni carowie Rosji” na salonach dyplomatycznych - Miejsce Rosji porewolucyjnej w systemie bezpieczeństwa międzywojnia na łamach prasy narodowo-demokratycznej w latach 1922-1939