Książki Domu Wydawniczego "Ostoja"

 • Religie a cywilizacje - Feliks Koneczny

  religie_a_cywilizacje.jpg

  „Nic nie przyczynia się wydatniej do wytworzenia i rozwoju cywilizacji lub jej zastoju, jak religia; jest to najważniejsza część cywilizacji” – pisze Feliks Koneczny

  Cena:9.70
 • Rewolucja francuska wobec religii katolickiej i jej duchowieństwa - Św. Józef Sebastian Pelczar

  rewolucja_francuska.jpg

  Św. bp Pelczar w zwarty i logiczny sposób przedstawia genezę rewolucji francuskiej prezentując ją - zgodnie z rzeczywistością - jako krwawy przewrót, godzący we wszelkie przejawy życia ludzkiego, począwszy od religii, obyczajowości, stosunków społecznych aż do urządzeń struktury władzy w państwie i w świecie.

  Cena:12.00
 • Rola neofitów w dziejach Polski - Stanisław Didier

  rola_neofitow.jpg

  Książka niniejsza ma charakter pionierski: rozpoczyna ona systematyczne badania w dziedzinie dotychczas przez uczonych naszych pomijanej i przemilczanej (...) (Od Autora - z wydania pierwszego z roku 1934).

  Cena:24.00
 • Rola światowa żydostwa - ks. Józef Kruszyński

  rola_swiatowa_zydostwa_96.jpg

  Reprint wydania z 1923 r. książki ks. Józefa Kruszyńskiego - rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1933, który był jednym z największych znawców problematyki żydowskiej w międzywojennej Polsce.

  Cena:32.00
 • Roman Dmowski i jego przyjaciele we Lwowie i w Krakowie w latach 1895-1905 - Edward Węgierski

  Roman Dmowski i jego przyjaciele 90.jpg

  W tekście podaję przeważnie tylko fakty zaczerpnięte w znacznej części u współczesnych Dmowskiemu, ale czasem sprzecznych ze sobą, rzadko je komentuję, a podaję tylko moje przypuszczenia, nie wyrokuję, pozostawiając to przyszłemu, bezstronnemu biografowi — historykowi Ruchu (od autora).

  Cena:8.90
 • Ruch Narodowo-Radykalny „Falanga” w świetle pism programowych - Remigiusz Broniarek

  Falanga - 96.jpg

  Ruch Narodowo–Radykalny „Falanga” odegrał znaczącą rolę w środowiskach studenckich okresu przedwojennego (...). Autor sięgnął do bardzo ciekawych, różnorodnych źródeł, które pozwoliły mu dość szczegółowo przedstawić historię i ideologię ruchu.

 • Sinusoida niepodległości - Lech Mażewski

  Sinusoida.jpg

  Sinusoida niepodległości to zbiór felietonów, w których Autor – prawnik, publicysta polityczno-historyczny, polityk (niegdyś poseł KLD i wiceprezydent Gdańska) – „idzie pod prąd mając odwagę pisać rzeczy niepopularne, wymagające samodzielnego myślenia, a nie bezmyślnego ulegania dyktatowi możnych tego świata”

  Cena:23.00
 • Skrót do nauki historii polskiej - Feliks Koneczny

  Skrot_do_nauki_historii_polskiej.jpg

  Dziełko to powstało, jak pisze autor, z praktycznej potrzeby, gdy nauczał na kursach historii Polski w wznowionej w roku 1919 wszechnicy wileńskiej, gdzie należał do pierwszego grona profesorów.

  Cena:19.50
 • Socjalizm, komunizm, anarchizm - Zbigniew Krasnowski

  socjalizm_komunizm_anarchizm.jpg

  Książka jest dalszym ciągiem, uzupełnieniem i wzbogaceniem, szeregiem nowych oświetleń i dokumentów — „Światowej polityki żydowskiej”. Stanowiąc sama przez się całość odrębną — w ramach zakreślonych swoim tytułem — jest równocześnie jak gdyby drugim tomem, na nowych i bogatszych jeszcze materiałach opartym, wymienionej publikacji.

  Cena:33.50
 • Sonety Świętokrzyskie - ks. Józef Biela

  Sonety.jpg

  Wybór poezji.

   

  Cena:21.00
 • Społeczne Panowanie Chrystusa Króla - Materiały z I Kongresu dla Chrystusa Króla

  SPChK.jpg

  Z udziałem kilkuset osób z Kraju i zagranicy w dniu 15 czerwca 2013 odbył się w Krakowie I Kongres „DLA SPOŁECZNEGO PANOWANIA CHRYSTUSA KRÓLA” zorganizowany przez Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie wraz z innymi organizacjami katolickimi, patriotycznymi i naukowymi.

 • Sprawa ''Marii'' czyli dzieje polskiej radiostacji pływającej po Morzu Śródziemnym w latach 1947-1948 - Jędrzej Giertych

  Sprawa Marii.jpg

  Radiostacja, w której audycje prowadził i za którą odpowiadał Jędrzej Giertych, funkcjonowała przez niespełna dwa lata. Trzeba jednak odnotować fakt, że to właśnie radiostacja „Maria” była pierwszą polską inicjatywą medialną, która docierała do pogrążonego w komunizmie Kraju, a dopiero dwa lata po niej rozpoczęła swoją działalność polska sekcja Radia Wolna Europa.

  Cena:5.00
 • Sprawa polska i kwestia żydowska - Stanisław Kobyliński

  sprawa_polska_i_kwestia_zydowska.jpg

  Tekst książki pochodzi z roku 1924. Autor zauważa, że Polska nigdy nie prowadziła niezależnej, samoistnej, konsekwentnej polityki wobec żydów — a żydzi prowadzili taką politykę wobec Polski od pierwszych faz swego napływu.

  Cena:16.00
 • Stanisław Staszic a kwestia żydowska - ks. Józef Kruszyński

  staszic.jpg

  Ks. Józef Kruszyński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1933 — autor wielu opracowań dotyczących tematyki żydowskiej tym razem prezentuje czytelnikowi, co w tej kwestii miał do powiedzenia ks. Stanisław Staszic. Ponieważ wśród jego uwag znajdują się niezwykle trafne spostrzeżenia, warto zapoznać się z tym, co już w epoce staszicowskiej niepokoiło opinię publiczną.

  Cena:12.00
 • Stosunki polityczne u Żydów za czasów Chrystusa Pana - ks. dr Stanisław Trzeciak

  stosunki_polityczne_zydow.jpg

  Reprint wydania z roku 1906 książki ks. dra Stanisława Trzeciaka - wybitnego znawcy Talmudu i problematyki żydowskiej. Jego dorobek naukowy został w szerokim zakresie wykorzystany przez prof. Feliksa Konecznego w pracy nad Cywilizacją żydowską.

  Cena:28.00
 • Tajemnica chachama Franka - Henryk Rolicki

  Tajemnica chachama.jpg

  Niniejsza broszura stanowi jeden z rozdziałów książki Henryka Rolickiego ''Zmierzch Izraela''.

  Cena:5.00
 • Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce - ks. dr Stanisław Trzeciak

  talmud_o_gojach.jpg

  Pisząc tę książkę ks. dr Stanisław Trzeciak mógł obserwować rozwój stosunków dwóch narodów, które dzieliły systemy wartości czerpiące z jednej strony z Pisma Świętego, a z drugiej strony — z Talmudu...

  Cena:43.00
 • Talmud — co zawiera i czego naucza - ks. Józef Kruszyński

  talmud_co_zawiera.jpg

  Ks. J. Kruszyński w przystępnej formie przedstawia treść świętej księgi Żydów — Talmudu. Opracowanie można traktować jako podręczny przewodnik po zagadnieniach religii żydowskiej...

  Cena:15.00
 • Teoria cywilizacji Feliksa Konecznego - Piotr Bezat

  teoria_cywilizacji.jpg

  Jest to doskonałe streszczenie nauki Feliksa Konecznego o cywilizacjach. W sposób zwięzły i przystępny główne tezy tego wybitnego uczonego zostały tu przedstawione w formie nadającej się dla szerokiego kręgu odbiorców.

  Cena:22.00
 • Teoria narodu - Adam Doboszyński

  Teoria narodu.jpg

  Broszurę pt: ''Teoria Narodu'' Doboszyński wydał drukiem po kilkuletnim pobycie w Wielkiej Brytanii, w roku 1943, już pod koniec rozstrzygniętej wojny. Pierwotnie broszura nosiła tytuł ''Wielki Naród cz. II'' jako kontynuacja artykułu wydanego również w Szkocji w 1941 r. pt. ''Wielki Naród''.

 • Tragizm losów Polski - Jędrzej Giertych

  tragizm[1].jpg

  W roku 2003, Roku Giertychowskim, mija 67 lat od publikacji książki Jędrzeja Giertycha Tragizm losów Polski. Jakkolwiek rocznica nie jest okrągła, okazja sprzyja, aby właśnie dziś poświęcić tej książce nieco więcej słów. Dlatego też, w moim krótkim wystąpieniu, chciałbym Państwu przedstawić kilka faktów związanych z tym tematem...

  Cena:54.00
 • Tysiąc lat historii polskiego narodu, tom 1 - Jędrzej Giertych

  1000-1.jpg

  Książka niniejsza nie jest podręcznikiem, jest książką do czytania. Ma ona powiedzieć tym, którzy chcą to wiedzieć, co to jest nasz naród, skąd się on wziął i jak się rozwinął, co w przeszłości osiągnął i jakie przeszkody w życiu swoim pokonał.

  Cena:47.00
 • Tysiąc lat historii polskiego narodu, tom 2 - Jędrzej Giertych

  1000-2.jpg

  Książka niniejsza nie jest podręcznikiem, jest książką do czytania. Ma ona powiedzieć tym, którzy chcą to wiedzieć, co to jest nasz naród, skąd się on wziął i jak się rozwinął, co w przeszłości osiągnął i jakie przeszkody w życiu swoim pokonał.

  Cena:47.00
 • Tysiąc lat historii polskiego narodu, tom 3 - Jędrzej Giertych

  1000-3.jpg

  Książka niniejsza nie jest podręcznikiem, jest książką do czytania. Ma ona powiedzieć tym, którzy chcą to wiedzieć, co to jest nasz naród, skąd się on wziął i jak się rozwinął, co w przeszłości osiągnął i jakie przeszkody w życiu swoim pokonał.

  Cena:27.00
 • Unia Europejska a Polska — rozważmy to jeszcze raz - Rafał Broda

  Unia Europejska a Polska.jpg

  Opracowanie Unia Europejska a Polska — rozważmy to jeszcze raz przedstawia sposób rozumowania przeciwnika takiego modelu jednoczenia Europy jaki reprezentuje Unia Europejska...

 • Unia zamiast Polski? - Wacław Hennel

  Unia zamiast Polski.jpg

  „W Unii żyje się dostatniej!” — to najpopularniejszy „argument” zwolennków obecności Polski w Unii Europejskiej. Autor pisze, że błędnym myśleniem jest porównywanie naszej sytuacji z tym, co mają ci, którzy nigdy nie podążali inną drogą.

  Cena:5.00
 • W kwestii żydowskiej - ks. Jan Gnatowski

  w_kwestii_zydowskiej.JPG

  Można i trzeba walczyć z przestępcą, ze szkodnikiem, z gorszycielem, urągającym moralności i wierze, wszystko jedno, czy on chrześcijanin, czy Żyd. Można i trzeba oświecać i wprowadzać na drogę Prawdy błądzącego i bluźniącego tej Prawdzie, znowuż wszystko jedno, czy go w dzieciństwie ochrzczono, czy obrzezano. Walka to — z zasadą, nie — z człowiekiem.

  Cena:16.00
 • W obliczu zamachu na Kościół - Jędrzej Giertych

  w_obliczu.jpg

  Książka Jędrzeja Giertycha opisuje sytuację Kościoła Katolickiego po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Obnaża działania wrogów Chrystusa, zarówno tych, działających na zewnątrz Kościoła, jak i tych, którzy udają katolików. Piętnuje bierność i wzywa do podjęcia stanowczej walki w obronie Wiary i Tradycji katolickiej.

  Cena:24.00
 • W pół drogi - Adam Doboszyński

  W pol drogi.jpg

  23 grudnia 1946 roku roku, po ponad siedmioletnim pobycie na obczyźnie wrócił do Polski Adam Doboszyński. Jednym z efektów jego pobytu w kraju był artykuł zatytułowany W pół drogi. Zawiera on syntezę myśli politycznej A. Doboszyńskiego, ocenę ówczesnej sytuacji w Polsce, prognozy na przyszłość oraz wskazania dla ruchu narodowego.

  Cena:7.35
 • W żydowskich rękach - Michał Bałucki

  w_zydowskich_rekach.jpg

  Powieść z roku 1885 Michała Bałuckiego — pisarza, komediopisarza i publicysty okresu pozytywizmu — zawierająca wątki gospodarczych relacji polsko-żydowskich.

  Cena:34.00