Książki Domu Wydawniczego "Ostoja"

Zobacz wszystkie | Strony:
 • Rosja w myśli politycznej Narodowej Demokracji w latach 1917-1939 - Michał Andrzejczak

  rosja_w_mysli_politycznej_ND.jpg

  Książka nominowana do 9. edycji konkursu "Książka Historyczna Roku" (2016) organizowanego przez Telewizję Polską, Polskie Radio, Intytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury.
  Autor zdobył za nią Nagrodę Główną Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego w konkursie na najlepszą książkę o historii i myśli politycznej Narodowej Demokracji za rok 2016 oraz Nagrodę im. Prof. Ryszarda Bendera dla młodych historyków.

  Cena:82.00
 • O Romanie Dmowskim. Wybrane wspomnienia z prasy obozu narodowego z 1939 roku

  O Romanie Dmowskim - 90.jpg

  Celem przedstawianej Czytelnikowi antologii tekstów, publikowanych na łamach organów prasowych obozu narodowego w pierwszych miesiącach po zgonie jego niekwestionowanego przywódcy, jest nie tyle zaprezentowanie sylwetki Romana Dmowskiego, co raczej ukazanie zbiorowego portretu środowiska narodowego w Polsce, stojącego w obliczu zgonu swojego mentora i głównego ideologa.

  Cena:72.00
 • Rodowód ideowy Unii Europejskiej - Jerzy Chodorowski

  rodowod_ideowy.jpg

  Przedreferendalna dyskusja na temat wejścia Polski do UE wykazała dobitnie, jak wielką jest w naszym kraju nieznajomość podstawowych zasad, na których została oparta Unia ikonsekwencji stąd wynikających.

  Cena:43.00
 • Polski Obóz Narodowy - Jędrzej Giertych

  Polski Oboz Narodowy.jpg

  Skromna objętościowo, ale ważna broszurka Jędrzeja Giertycha przybliża Polakom to czym był, jest i będzie Ruch Narodowy w Polsce. Autor pokazuje jak rodziła się nowoczesna idea narodowa, gdzie tkwią jej korzenie, pisze o osiągnięciach narodowców w dziele odbudowy Państwa Polskiego po I wojnie światowej. Pisze także o tragedii Narodu po 1945 r.

  Cena:14.00
 • Aktualność myśli Romana Dmowskiego u schyłku XX wieku - Instytut Historyczny im. Romana Dmowskiego

  aktualnosc_mysli_rd_xx.jpg

  Zapis referatów wygłoszonych podczas sympozjum zorganizowanego przez Instytut Historyczny im. Romana Dmowskiego i Zjednoczenia Chrześcijańsko–Narodowe w dniu 9 stycznia 1999 r. w budynku Sejmu RP.

  Cena:8.00
 • Aktualność myśli Romana Dmowskiego w XXI wieku - praca zbiorowa

  aktualnosc_mysli_r._dmowskiego_w_xxi.jpg

  W niniejszej publikacji zaprezentowano różne teoretyczne punkty widzenia, ale i różne dziedziny z dorobku przywódcy Endecji przywoływano jako inspirujące i ciągle aktualne.

  Cena:18.00
 • Antymasońska kampania 1938 roku - Norbert Wójtowicz

  antymasonska_kampania.jpg

  Opracowanie zawiera szereg wypowiedzi, dokumentów i wystąpień sejmowych w tym projekt ustawy o zwalczaniu masonerii, oraz pełny tekst Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 listopada 1938 r. o rozwiązaniu zrzeszeń wolnomularskich.

 • Antypolskie oblicze Czesława Miłosza - Jan Majda

  Antypolskie_oblicze[1].jpg

  Zmarły w sierpniu 2004 r. Czesław Miłosz zaczął swoją karierę „autorytetu moralnego” jako lewicujący poeta i stalinowski dyplomata, a zakończył jako obrońca homoseksualnego stylu życia...

 • Antysemityzm a kwestia żydowska - Adam Boryna

  antysemityzm_a_kwestia_zydowska.jpg

  Żydzi nie tylko stanowią naród odrębny i zupełnie uświadomiony, lecz nadto są nacjonalistami w jak najzachłanniejszym słowa tego znaczeniu, w najbardziej konsekwentny sposób uprawiającymi politykę narodowego egoizmu.

  Cena:14.00
 • Chrześcijanin w Talmudzie - ks. Justyn B. Pranajtis

  chrzescijanin_w_talmudzie.jpg

  Dzieło to, napisane po łacinie, zostało w 1937 r. przetłumaczone na język polski. Książka jest opatrzonym nową okładką reprintem wydania z 1937 r. W wydaniu tym oprócz polskiego tłumaczenia Chrześcijanina w Talmudzie zamieszczono obszerne wprowadzenie oraz łaciński oryginał dzieła. Niniejszy reprint obejmuje jedynie polskojęzyczną część powyższego wydania.

  Cena:28.00
 • Chrześcijaństwo wobec ustrojów życia społecznego - Feliks Koneczny

  chrzescijanstwo_wobec.jpg

  Porównując chrześcijaństwo z innymi wielkimi religiami świata prof. Koneczny wykazuje, że jest ono religią oddziałującą na ustrój życia zbiorowego. Prezentuje na przykładach, w jaki sposób staje się podstawą prawa, oraz jak wpływa na ekonomię i gospodarkę.

  Cena:11.00
 • Cywilizacja bizantyńska, t.1 - Feliks Koneczny

  cywilizacja_bizantynska_1.jpg

  Jedno z najważniejszych dzieł Konecznego omawia genezę, rozwój i wpływ kultury bizantyjskiej, także w Europie. Podkreśla, że rysem znamiennym jest jej rozbrat w dziedzinie moralności między życiem prywatnym a publicznym, co wywiera szkodliwy i destrukcyjny wpływ na życie Europy i świata zachodniego.

  Cena:29.40
 • Cywilizacja bizantyńska, t.2 - Feliks Koneczny

  cywilizacja_bizantynska_1[1].jpg

  Jedno z najważniejszych dzieł Konecznego omawia genezę, rozwój i wpływ kultury bizantyjskiej, także w Europie. Podkreśla, że rysem znamiennym jest jej rozbrat w dziedzinie moralności między życiem prywatnym a publicznym, co wywiera szkodliwy i destrukcyjny wpływ na życie Europy i świata zachodniego.

  Cena:41.00
 • Cywilizacja żydowska t. I - Cztery religie, Feliks Koneczny

  cyw-zyd-1.jpg

  Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywilizacji żydowskiej na łacińską.

  Cena:23.10
 • Cywilizacja żydowska t. II - Nabytki golusa wśród chrześcijan, Feliks Koneczny

  cyw-zyd-2.jpg

  Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywilizacji żydowskiej na łacińską.

  Cena:22.10
 • Cywilizacja żydowska t. III - Walka o byt. Ekspansja, Feliks Koneczny

  cyw-zyd-3.jpg

  Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywilizacji żydowskiej na łacińską.

  Cena:27.30
 • Darwinizm i ewolucja - Józef Tyszkiewicz

  Darwinizm.jpg

  [...] Rażącym przykładem takiej, zbyt spiesznie wyprowadzonej i uogólnionej teorii, opartej na zupełnie nieprawdziwym tłumaczeniu faktów, oraz wspieranej niczym nie uzasadnionymi hipotezami, służyć może słynna teoria Darwina i następnie cały kierunek, tak zwanego, ewolucjonizmu.

  Cena:4.00
 • Dekadentyzm - Teodor Jeske-Choiński

  dekadentyzm.jpg

  Według autora nie pozytywizm i ewolucjonizm zajmują spór inteligentnych czytelników, lecz głównie dekadentyzm, który stał się obecnie (1905 r.) „kwestią aktualną”. Autor poddał krytyce głównie dekadentyzm francuski, z tego bowiem źródła - jak pisze - czerpią wszyscy dekadenci europejscy.

  Cena:35.00
 • Doktryna liberalizmu a rozwój ekonomiczny społeczeństwa - Ewa Topczewska

  doktryna-96.jpg

  Liberalizm powstawał jako doktryna ekonomiczna (leseferyzm), szybko jednak opanował całokształt życia społecznego i przerodził się w światopogląd, który przyjmuje „zasadę całkowitej swobody człowieka w każdej dziedzinie myślenia i działania”.

  Cena:12.60
 • Dziedzictwo (wyd. 2) - Kazimierz Wybranowski (Roman Dmowski)

  Dziedzictwo.jpg

  Z jednej strony miłość, zbrodnia, tajemnica, wartka akcja i napięcie, z drugiej zaś — analiza istoty polskości i próba postawienia tez historiozoficznych. Dziedzictwo to pasjonująca lektura. Co ciekawe — pod artystycznym pseudonimem Kazimierza Wybranowskiego kryje się nie kto inny, jak sam... Roman Dmowski! Ideolog, polityk,  mąż stanu i powieściopisarz w jednym — czyż może być lepsza rekomendacja?!

  Cena:34.00
 • Dzieje Polski - Feliks Koneczny

  dzieje_polski.jpg

  Reprint wydania z roku 1902.

  Cena:38.00
 • Dzieje Rosji (wydanie skrócone) - Feliks Koneczny

  dzieje_rosji.jpg

  Wschodnia Słowiańszczyzna stanowi dla Historii — jako nauki o zmianach — temat jak najobfitszy, gdyż żadna chyba strona świata nie przechodziła przez zmian tyle i tak radykalnych. Przeszłość ziem polskich wydaje się czymś niewzruszenie stałym wobec dziejów Rosji!

  Cena:39.00
 • Dążenia Żydów w dobie obecnej - Ks. Józef Kruszyński

  Dazenia_Zydow_w_dobie_obecnej.jpg

  Antagonizmy polsko-żydowskie ciągle się rozwijają i bardzo często umysły gorące bez głębszego zastanowienia się rozdmuchują je do takich rozmiarów, że mogą powstać bardzo niepożądane konflikty. Powinniśmy za wszelką cenę unikać takich zatargów, które nie zmierzają do rozwikłania kwestii żydowskiej, lecz do tym większego jej zagmatwania, a nawet rzucania plamy na charakter polski.

  Cena:13.00
 • Encyklika HUMANUM GENUS (o sekcie masońskiej) - Papież Leon XIII

  humanum.jpg

  Najgruntowniej i najobszerniej wyłuszczył papież Leon XIII zasady i dążności masonerii w encyklice Humanum genus z 20 kwietnia 1884 r. Zaznaczywszy, że ta sekta, Kościołowi i społeczeństwu wroga, w przeciągu półtora wieku, mimo poprzednich wyroków papieskich, „wzrosła nad wszelkie spodziewanie” i „zdaje się prawie rządzić państwami”...

 • Etyki a cywilizacje - Feliks Koneczny

  etyki_a_cywilizacje.jpg

  Tytuł podany w liczbie mnogiej mieści wsobie zarazem tezę, że nie ma jakiejś jedynej ogólnoludzkiej cywilizacji, ani też takiej etyki...

  Cena:9.70
 • Eurazja - Józef hr. Tyszkiewicz

  eurazja.jpg

  To niewielkie dzieło liczy blisko osiemdziesiąt lat, jednak ze względu na zawarte w nim treści, powinien je przeczytać każdy prawdziwy katolik. Jest ono w całości poświęcone charakterystyce zagrożeń cywilizacji chrześcijańskiej, płynących ze strony wrogich doktryn Wschodu, stojących w sprzeczności z doktryną Kościoła katolickiego i cywilizacją łacińską.

 • Fragmenty z dziejów Ruchu Narodowego i nie tylko. Lata walki i pracy (1889-2002) - Edward Węgierski

  fragmenty.jpg

  Wiek XIX był dla Polski stuleciem wielkich klęsk i strat narodowych. Dopiero jego koniec i początek XX przyniesie narodziny wielkiego, mądrego i przewidującego Ruchu Narodowego, rozwiązującego stojące przed narodem problemy.

  Cena:25.50
 • Franco, żołnierz - Rafael Casas de la Vega

  franco_zolnierz.jpg

  Jedna z niewielu tak dobrych i rzetelnych prac próbujących wyjaśnić okoliczności hiszpańskiej tragedii z lat 1936–39. Autor, Rafael Casas de la Vega, jest jednym z najwybitniejszych hiszpańskich historyków wojskowych, profesorem Akademii Sztabu Generalnego i Wyższego Centrum Studiów Obrony Narodowej.

 • Historia Ligi Narodowej (okres 1887-1907) - Stanisław Kozicki

  historia_ligi_narodowej.jpg

  Źródłowa praca Kozickiego o początkach Ligi i pracach organizacyjno–politycznych, które pozwoliły przeprowadzić program odzyskania niepodległości, oparta jest o przeważnie nieistniejące już archiwalia i stąd ma wartość pierwszorzędnego dokumentu. Czytać ją będzie zarówno historyk, jak i każdy zainteresowany dziejami swego narodu. Trudno bowiem zrozumieć dzień dzisiejszy, jeśli się nie zna wczorajszego i trudno iść w przyszłość, jeśli się nie zna przeszłości.

  Cena:59.00
 • Historia towarzystw tajnych - Feliksa Eger

  historia_towarzystw_tajnych.JPG

  Opracowanie Feliksy Eger stanowi kompilację dzieł badaczy zajmujących się problematyką masonerii. Oparte jest przede wszystkim na rozprawie francuskiego jezuity Nicolasa Deschampsa (1797–1873) Les sociétés secretes et la société ou Philosophie de l’histoire contemporaine, uzupełnionej przez Claudio Janneta, a także na dziełach Saint-Albina, Saint-Andrégo, dra Otto Beurena i innych.

  Cena:43.00
 • Historia Żydów w Polsce - Teodor Jeske-Choiński

  historia_zydow_w_polsce.jpg

  Teodor Jeske-Choiński był jednym z pierwszych polskich intelektualistów, którzy zwrócili uwagę na problematykę żydowską. Podejmował tę tematykę w książkach: Poznaj Żyda (1912), Historia Żydów w Polsce (1919) i in. Jego stosunek do Żydów był zdecydowanie niechętny, wyrażający się w przekonaniu o konieczności obrony cywilizacji chrześcijańskiej przed rozkładową działalnością społeczności żydowskiej.
  W 1951 wszystkie jego utwory zostały wycofane z polskich bibliotek oraz objęte cenzurą.

  Cena:53.00
 • Hiszpania bohaterska - Jędrzej Giertych

  hiszpania-bohaterska-96 - Kopia.jpg

  ''Hiszpania bohaterska'', to książka pisana z punktu widzenia narodowo-katolickiego. Autor, jeden z prominentów Narodowej Demokracji, uczeń Romana Dmowskiego i kontynuator jego linii politycznej, postawił sobie za cel przybliżenie Czytelnikowi wydarzeń związanych z wojną domową w Hiszpanii.

  Cena:53.00
 • I o nich musimy pamiętać. Polityczni działacze narodowi - Edward Węgierski

  I_o_nich_musimy_pamietac.jpg

  Wydając ten skromny zbiór 21 biogramów, napisanych w różnych okresach tak, jak na to pozwoliła dostępna literatura, mam nadzieję, że zainteresują się nim ci, którzy pragną poznać ludzi Ruchu Narodowego, m.in.: Z. Balickiego, S. Piaseckiego, S. Kasznicę, F. Michejdę, A. Demidowicz-Demideckiego... (ze Wstępu)

 • Idea ścierania się cywilizacji według Feliksa Konecznego a bezpieczeństwo współczesnej Europy - Ireneusz Białkowski

  idea_scierania.jpg

  Książka prezentuje koncepcję F. Konecznego dotyczącą problemu ścierania się cywilizacji oraz zasadności tej koncepcji w odniesieniu do niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą zderzenie cywilizacji dla współczesnej Europy...

  Cena:10.30
 • Inkwizycja hiszpańska - hr. Józef Tyszkiewicz

  inkwizycja.jpg

  Jednym ze znakomitych tematów dla bezkrytycznych harców historycznych, zwróconych przeciwko Kościołowi, są zazwyczaj Wieki Średnie, a przede wszystkim Inkwizycja!

  Cena:16.00
 • Jan Mosdorf — filozof, ideolog, polityk - Mateusz Kotas

  Jan Mosdorf.jpg

  Z pozoru jest to osoba pełna wewnętrznych sprzeczności. Młody narodowiec, którego najlepszym przyjacielem w okresie gimnazjum był komunista. Dorosły ''faszysta'', któremu najwięcej przyjemności sprawiają konwersacje z socjalistami. Ideolog nawołujący do czynu i akcji bezpośredniej, do fizycznej konfrontacji, który nigdy sam nie bierze udziału w żadnej ulicznej walce. Wreszcie, zajadły ''antysemita'', który ginie w obozie w Oświęcimiu za pomoc... Żydom.

  Cena:10.30
 • Jeszcze o zamachu na Kościół - Jędrzej Giertych

  jeszcze_o_zamachu.jpg

  To kontynuacja problematyki zawartej w książce W obliczu zamachu na Kościół. Jędrzej Giertych po raz kolejny w obszerny sposób porusza zagadnienia kryzysu w Kościele po zakończeniu Drugiego Soboru Watykańskiego.

 • Kilka słów o masonerii - Feliksa Eger

  Kilka.jpg

  Feliksa Eger — polska literatka, historyczka i bibliotekarka. Urodziła się w 1835 r. w Przasnyszu, zmarła 5 kwietnia 1908 r. w Zakopanem. Jej najbardziej znanymi dziełami są Historia masonerii i innych towarzystw tajnych, Żydzi i masoni we wspólnej pracy oraz Kilka słów o masonerii.

  Cena:15.00
 • Konspiracje - Adam Doboszyński

  konspiracje.JPG

  Książka Doboszyńskiego „Konspiracje” stanowi fragmenty pracy pt. „Ustrój Narodowy”. Jej pisanie zapoczątkował autor jeszcze w więziennym zaciszu, lecz ze względu na wybuch wojny praca ta nigdy nie została ukończona...

  Cena:7.35
 • Kościół, naród i państwo - Roman Dmowski

  knip.jpg

  Książka, która odmieniła oblicze młodego pokolenia Polaków w okresie międzywojennym. To m.in. pod jej wpływem niezliczone rzesze młodych akademików przysięgały wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie na Jasnej Górze w maju 1939 roku. To właśnie na kartach tej publikacji po raz pierwszy padło słynne już dziś stwierdzenie, że Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości ale stanowi jej istotę... Nigdy o tym nie zapominajmy.

 • Krzyż Nowohucki — dzieje walk o wiarę i wolność - Jerzy Ridan

  krzyz nowohucki.jpg

  Nowa Huta - miasto, które miało być socjalistyczne, jakby na przekór ówczesnej ideologii znaczone jest krzyżami. Jeden z nich, który ustawiono prawie pięćdziesiąt lat temu, przy zbiegu dawnych ulic Marksa i Majakowskiego próbowano usunąć. 27 kwietnia 1960 roku w krwawych zamieszkach obronili go mieszkańcy Nowej Huty.

  Cena:23.00
 • Kulisy powstania styczniowego - Jędrzej Giertych

  kulisy_powstania_styczniowego_30.jpg

  Z punktu widzenia wojskowego, powstanie styczniowe było od samego początku przedsięwzięciem beznadziejnym i kompletnie nieudanym...

  Cena:55.00
 • Literatura i religia u Żydów za czasów Chrystusa Pana, t.1 - ks. dr Stanisław Trzeciak

  literatura_i_religia_u_zydow_t.1.jpg

  Reprint wydania z 1911 r. Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawienie życia umysłowego i religijnego u narodu wybranego w epokowej chwili ukazania się Obiecanego Zbawiciela świata.

  Cena:47.00
 • Literatura i religia u Żydów za czasów Chrystusa Pana, t.2 - ks. dr Stanisław Trzeciak

  literatura_i_religia_u_zydow_t.2.jpg

  Reprint wydania z 1911 r. Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawienie życia umysłowego i religijnego u narodu wybranego w epokowej chwili ukazania się Obiecanego Zbawiciela świata.

  Cena:53.00
 • Logokracja. Koncepcja ustroju państwa - Andrzej Łobaczewski

  logokracja.JPG

  [...] Tak pojęty ustrój, który będzie cenił mądrość i szanował człowieka, opierał się na nauce najlepszych myślicieli, na odwiecznych wartościach moralnych i nowoczesnym poznaniu naukowym, będę nazywał LOGOKRACJĄ.

  Cena:27.30
 • Ludobójstwo na Polakach w Sowietach w okresie międzywojennym (1921-1939). Początek wielkiej narodowej tragedii - Dariusz Piotr Kucharski

  ludobojstwo.jpg

  Jest to próba syntetycznego przedstawienia dramatu społeczności polskiej pozostałej w Związku Sowieckim, na swoich ojcowiznach, wbolszewickim państwie nadzorowanym przez zwyrodniały system komunistyczny, kierowany przez Lenina a później przez Stalina.

 • Masoneria (jej początki, organizacja, ceremoniał, zasady i działanie), J.S. Korczyński (Św. Józef Sebastian Pelczar)

  masoneria-korczynski.jpg

  Pierwsze wydanie książki św. bp Józefa Pelczara o masonerii, które autor podpisał pseudonimem J.S. Korczyński (następne rozszerzone wydania podpisywane już były imieniem i nazwiskiem autora). Publikacja pomaga czytelnikowi poznać, czym jest masoneria oraz jaka jest jej polityka w wybranych krajach świata w tym w Polsce.

  Cena:19.50
 • Masoneria w Polsce - Mieczysław Skrudlik

  masoneria_w_polsce.jpg

  Hasła walki z religią, z Kościołem, z wartościami nadprzyrodzonymi rozbrzmiewają dzisiaj wszędzie:
  W szkole, w biurach, w instytucjach publicznych, urzędach, przy warsztatach pracy, w klubach politycznych i w sejmie.
  Jest to rezultat wytężonej, od lat szeregu trwającej propagandy, ogarniającej stopniowo wszystkie dziedziny życia.

  Cena:19.50
 • Masoneria zdemaskowana - ks. bp. Jerzy F. Dillon

  Masoneria_zdemaskowana.jpg

  Książka księdza biskupa doktora George F. Dillona powstała w oparciu o odczyty wygłoszone przez autora w październiku 1884 r. w Edynburgu, w sześć miesięcy po ukazaniu się encykliki papieża Leona XIII Humanum Genus o masonerii...

  Cena:28.00
 • Masoneria. Co to jest masoneria, co ona zrobiła, do czego ona dąży - Ks. kard. Feliks Cavagnis

  cavagnis.jpg

  Nauka, jaką głoszą masoni, jest to czysty naturalizm, ponieważ nauka ich uznaje samą tylko naturę, a wyklucza wszelki element nadnaturalny, wszelkie objawienie, a szczególniej objawienie chrześcijańskie.

  Cena:18.00
 • Masoneria. Czym jest, a czym nie jest - Verax

  verax.jpg

  Broszura ta stanowi zbiór artykułów zamieszczonych w latach trzydziestych XX wieku w „La France Catholique”, organie wielkiej organizacji antymasońskiej we Francji (Federation Nationale Catholique). Autorem ich jest były mason, później gorliwy katolik, piszący pod pseudonimem „Verax”.

  Cena:22.00
 • Masoneria. Jej istota, zasady, dążności, początki, organizacja, ceremoniał i działanie - Św. Józef Sebastian Pelczar

  masoneria-pelczar.jpg

  Najwybitniejsza i najbardziej wartościowa praca polskiego autora poświęcona wolnomularstwu. Opisuje genezę, strukturę, ceremoniał, charakter i cele masonerii, a także masońską politykę i metody działania. Lektura obowiązkowa dla każdego katolika mającego na sercu dobro Kościoła i Polski.

  Cena:43.00
 • Masonizm - Jan Pociej

  masonizm.jpg

  Ponieważ masoneria jest organizacją tajną i nie wiemy, o czym aktualnie mówi się w jej lożach, mówmy mniej o masonerii, a więcej o masonizmie, czyli o treści masońskiej doktryny i jej najróżniejszych wcieleniach, jakie spotykamy w codziennym życiu...

  Cena:16.80
 • Mesjanizm a kwestia żydowska - ks. dr Stanisław Trzeciak

  Mesjanizm_a_kwestia_zydowska.jpg

  Już w czasach Chrystusa Pana mylnie pojmowali Żydzi proroctwa mesjańskie, chcąc widzieć w Mesjaszu światowładnego króla żydowskiego, wyzwalającego Żydów spod panowania rzymskiego. Te materialne, ziemskie i polityczne pojęcia z biegiem czasu tak zagłuszyły i przyćmiły mesjańskie pojęcia biblijne, że z nimi zupełnie zerwały. Pozostały tylko nazwy wspólne, jak Mesjasz, zbawienie w jego królestwie i dopuszczenie do niego, ale pod tymi nazwami kryją się zupełnie inne pojęcia. Podczas gdy Biblia przedstawia Mesjasza jako wyzwalającego swych wiernych spod jarzma grzechowego i szatańskiego, jako Zbawiciela świata, przynoszącego Zbawienie wieczne w królestwie niebieskim, w życiu pozagrobowym, to żydostwo oczekiwało i oczekuje Mesjasza jako króla ziemskiego, zakładającego wszechświatowe królestwo żydowskie, gdzie naturalnie wszystkie narody Żydom służyć będą.

  Cena:49.00
 • Mit złotej waluty - Jerzy Zdziechowski

  mit.jpg

  Książka ta ujawnia mechanizmy kierujące w dwudziestoleciu międzywojennym gospodarką światową i polską, zawiera jednak analizy i tezy programowe przydatne i w pełni aktualne dla naszej współczesnej polityki ekonomicznej.

  Cena:48.00
 • Międzynarodowy Żyd - tom I, II - Henry Ford

  miedzynarodowy_zyd.JPG

  Nowe wydanie książki Henry Forda, które ukazuje się nakładem Domu Wydawniczego "Ostoja". W odróżnieniu od poprzedniego wydania dwa tomy zostały zawarte w jednym woluminie. Zwiększono również wielkość czcionki.

  Cena:56.00
 • Mocarstwo anonimowe (ankieta w sprawie żydowskiej) - zebrał Adolf Nowaczyński

  mocarstwo_anonimowe_96.jpg

  Reprint wydania z 1921 r. Jest to zebrany przez Adolfa Nowaczyńskiego, wybitnego polskiego publicystę okresu międzywojennego, zbiór tekstów autorstwa kilkuset znanych osób ze świata nauki, kultury i polityki, dotyczących roli i znaczenia środowisk żydowskich w dziejach zarówno Europy, jak i całego świata.

  Cena:53.00
 • My wszyscy z niego. Echa prasowe śmierci Romana Dmowskiego - Ireneusz Fryszkowski

  my-wszyscy-z-niego.jpg

  Niniejsze opracowanie stanowi próbę przedstawienia stosunku prasy polskiej do postaci Romana Dmowskiego po jego śmierci w styczniu 1939 roku.

  Cena:8.40
 • Myśl ideowo-polityczna Jędrzeja Giertycha - Piotr Piesiewicz

  mysl_ideowo.jpg

  Jędrzej Giertych (1903–1992) to jeden z głównych działaczy i ideologów polskiego Ruchu Narodowego. Broszura ta ukazała się po raz pierwszy w roku 1985 - w ''drugim obiegu''.

  Cena:9.45
 • Myśli nowoczesnego Polaka - Roman Dmowski

  mysli_nowoczesnego_polaka.jpg

  Myśli nowoczesnego Polaka są arcydziełem polskiej myśli politycznej. To najważniejsze z dzieł politycznych Dmowskiego, oprócz pogłębionej oceny sytuacji politycznej Polski oraz charakteru narodowego Polaków, zawiera podstawową wykładnię zasad, jakimi powinien kierować się ruch narodowy i cały naród w dążeniu do odzyskania i zachowania państwowej suwerenności i tożsamości narodowej.

 • Nacjonalizm a katolicyzm - (praca zbiorowa)

  nacjonalizm_a_katolicyzm.jpg

  Stosunek nacjonalizmu do katolicyzmu i do chrystianizmu w ogóle stanowi ciągle jeszcze sporny i nierozwiązany dotychczas problem społeczno-filozoficzny. Nie ulega bowiem wątpliwości, że zasada egoizmu narodowego bez granic moralno-religijnych dałaby się z trudnością pogodzić z zasadami chrześcijańskimi. Nie ulega wszakże wątpliwości, że prądy nacjonalistyczne i prądy chrześcijańskie w praktyce życia politycznego wzajemnie się wspierają. Skąd to wynika?

  Cena:17.85
 • Nacjonalizm chrześcijański - Jędrzej Giertych

  Nacjonalizm chrzescijanski Giertych.jpg

  Największym umiłowaniem człowieka tu na ziemi jest ojczyzna. Dobro ojczyzny jest też, w krajach chrześcijańskich, głównym i najbardziej usprawiedliwionym celem polityki (fragment książki).

 • Naród, jednostka i klasa - Roman Rybarski

  Narod_jednostka_i_klasa.jpg

  Kto chce przywrócić zachwianą równowagę społeczną, wzmocnić węzły, które łączą społeczeństwo, może budować dzisiaj tylko na fundamencie narodu. Wszelka inna budowa — to są domki z kart i zamki na lodzie.

  Cena:35.00
 • Nowe Średniowiecze - Mikołaj Bierdiajew

  nowe_sredniowiecze.jpg

   

  Mikołaj Bierdiajew należy do najwybitniejszych przedstawicieli idealistycznej filozofii rosyjskiej. Reprezentuje kierunek w pewnym sensie skrajny i bezkompromisowy. Filozofia jego jest filozofią religijną. Bierdiajew szuka prawdy chrześcijańskiej, jako jedynej absolutnej prawdy, z której wypływa, jako logiczna konieczność — sprawiedliwość chrześcijańska.

  Cena:23.00
 • O Piłsudskim - Jędrzej Giertych

  o_pilsudskim-96.jpg

  (...) był jednym z największych szkodników w polskiej historii, w znacznym stopniu narzędziem państw wrogich Polsce i kierunków politycznych szkodliwych dla Polski.

  Cena:44.00
 • O chrześcijańskie zasady życia państwowego - ks. August kard. Hlond - Prymas Polski

  hlond.jpg

  Głośny list pasterski Prymasa Augusta Hlonda z 23 kwietnia 1932 r. Tłumaczony na wiele języków, odbił się echem w całej Europie.

  Cena:14.00
 • O cywilizację łacińską - Feliks Koneczny

  O cywilizacje lacinska.jpg

  Broszura zawiera siedem artykułów autorstwa Feliksa Konecznego: Rozmnożenie bolszewizmu, Czy polityka należy do cywilizacji?, Państwo a metody życia zbiorowego, Nauka a cywilizacje, Prawda a cywilizacje, Harmider etyk, Rodowód monizmu prawniczego.

  Cena:12.00
 • O ewolucji w szkołach europejskich - Maciej Giertych

  O ewolucji.jpg

  Jest to tłumaczenie z angielskiego broszury pt. ''Teaching on evolution in European Schools'', którą autor rozprowadzał w Parlamencie Europejskim.

 • O ład w historii - Feliks Koneczny

  O_lad.jpg

  Jest to pionierska i odkrywcza publikacja na temat istoty cywilizacji, w której scharakteryzowane i usystematyzowane zostały cechy siedmiu wyodrębnionych przez prof. Feliksa Konecznego cywilizacji, ukazany został ich rozwój oraz relacje między religiami i cywilizacjami.

  Cena:12.00
 • Obrona religii katolickiej - tom I - Jak wielkim skarbem jest religia katolicka i dlaczego ta religia ma dzisiaj tylu przeciwników - Św. Józef Sebastian Pelczar

  obrona religii katolickiej.jpg

  [...] bo jak Bóg jest jeden i prawda jedna, tak jedna tylko religia może być prawdziwą; inaczej trzeba by twierdzić, że ma prawdę za sobą i ten katolik, który wierzy w to, czego Kościół naucza — i ten protestant, który nie uznaje Kościoła — i ten żyd, który odrzuca Zbawcę Jezusa Chrystusa — i ten muzułmanin, który Mahometa uważa za boskiego proroka — czyli że jedna prawda drugą wyklucza, a więc że wszystkie religie są fałszywe. 

  Jedna tylko religia katolicka ma czystą prawdę i całą prawdę [...]

  Cena:37.00
 • Obóz narodowy w województwie lubelskim w latach 1928-1939 - Rafał Dobrowolski

  oboz_narodowy[4].jpg

  Narodowi demokraci, chcąc stworzyć silny, stabilny i perspektywiczny obóz polityczny, nie ograniczali się wyłącznie do działalności politycznej, lecz powoływali różnego rodzaju narodowe organizacje pomocnicze. Głosząc hasła solidaryzmu narodowego, kierowali swoją ofertę do wszystkich warstw i grup społecznych. W związku z istniejącymi między nimi różnicami interesów musieli odpowiednio rozkładać akcenty i uprawiać bardzo różne formy działalności.

  Cena:58.00
 • Odrodzenie idealizmu politycznego - Tadeusz Gluziński

  Odrodzenie idealizmu.jpg

  Jedno z podstawowych dzieł polskiej myśli narodowo-radykalnej. Wydanie pierwsze ukazało się w roku 1935. Jego autor pod pseudonimem Henryk Rolicki napisał Zmierzch Izraela.

  Cena:16.80
 • Ojciec Kolbe a sprawa żydowska - Jędrzej Giertych

  Ojciec Kolbe.jpg

  Broszura autorstwa Jędrzeja Giertycha (1903–1992) to kompilacja dwóch artykułów z „Opoki” (nr 17 z 1983 r.). J. Giertych odpiera zarzuty stawiane św. Maksymilianowi Kolbe, twórcy Rycerstwa Niepokalanej jakoby był „antysemitą”...

  Cena:14.00
 • Ojczyzna to miłość - ks. Józef Biela

  Ojczyzna to milosc.jpg

  Wybór poezji. Autor ze szczególną troską pochyla się nad tematem Ojczyzny i wierności swemu kapłańskiemu powołaniu.

  Cena:12.60
 • Organizacje tajne w walce z Kościołem - Witold Sawicki

  organizacje_tajne.jpg

  Autor przedstawia w swojej pracy obszerny opis działań tajnego Antykościoła. Przytacza szereg przykładów, w jaki sposób działa, werbuje swoich członków i posługuje się niejednokrotnie nieświadomymi niczego katolikami do osiągania swoich celów.

  Cena:26.00
 • Pamiętnik Oblężenia Częstochowy 1655 r. - ks. Augustyn Kordecki

  Pamietnik Oblezenia Czestochowy.jpg

  Pamiętnik o. Kordeckiego, to bezpośrednia relacja z niezwykłych czterdziestu dni, które zmieniły oblicze wojny polsko-szwedzkiej z lat 1655-1660. Pamiętnik zawiera cytaty z ówczesnych dokumentów i korespondencji głównych bohaterów oblężenia i obrony Jasnej Góry.

  Cena:22.00
 • Państwo monopoliczne - Roman Rybarski

  panstwo_monopoliczne.jpg

  W poglądach politycznych Romana Rybarskiego na pierwszym planie znajdowało się pojęcie narodu. ''Postulatem idei narodowej - pisał - jest wiara w naród, w jego wartości, w jego moc twórczą. Nie można być nacjonalistą, gdy się w swój naród nie wierzy.

  Cena:9.45
 • Pełen apostolskiej troskliwości... (list apostolski w sprawie masonerii) - bp Albin Sas Dunajewski

  Pelen apostolskiej.jpg

  Autor pisząc o wolnomularstwie stara się w swoim liście odnieść do sytuacji w Polsce i polskiej historii. [...] Problematyka wolnomularstwa nie była mu obca, bo choć sam nigdy nie był członkiem masonerii, to jednak w młodości związał się z wyrosłym na tym gruncie Wolnomularstwem Narodowym Waleriana Łukasińskiego.

  Cena:7.35
 • Plewy i perły - Adolf Nowaczyński

  plewy_i_perly.JPG

  Zbiór esejów Adolfa Nowaczyńskiego. Wydano po raz pierwszy w 1934 roku.

  Cena:39.50
 • Poglądy polityczno-prawne Feliksa Konecznego - Piotr Bezat

  Poglady polityczno.jpg

  Praca Piotra Bezata stanowi próbę przedstawienia klarownej i wyważonej odpowiedzi na pytanie: jakie były poglądy polityczno-prawne profesora Feliksa Konecznego?

  Cena:9.00
 • Polacy w Rosji i Sowietach. Wspomnienie Kresów - Dariusz Piotr Kucharski

  Polacy w Rosji i Sowietach.jpg

  Polacy w Rosji i Sowietach. Wspomnienie Kresów, jest próbą syntetycznego ujęcia relacji polsko–rosyjskich i sowieckich. Przede wszystkim jednak ma przybliżyć funkcjonowanie polskiej wspólnoty na wschodzie. Zwrócić uwagę na aspekt życia więzienno–katorżniczego, ale obok na udział ich w ekonomii i kulturze

  Cena:12.60
 • Polacy w orężnej walce z Niemcami o wolność i niepodległość w latach 1914-1921 - Edward Węgierski

  polacy w oreznej walce 96.jpg

  W niniejszej pracy znajdzie czytelnik w formie popularnej opis formowania wojskowych oddziałów polskich do walki orężnej z Niemcami w latach 1914-1921 — z głównym naszym wrogiem do zjednoczenia narodowego i odzyskania niepodległości.

  Cena:24.00
 • Polska między Wschodem a Zachodem - Feliks Koneczny

  Polska miedzy Wschodem.jpg

  Wybitny krakowski uczony prezentuje swoją tezę, iż „nie można być cywilizowanym na dwa sposoby”, odnosząc ją do dziejów Rzeczypospolitej. O ile geograficznie nie przestaniemy być pomiędzy Wschodem a Zachodem, o tyle pod względem cywilizacyjnym wcale tak być nie musi...

  Cena:9.70
 • Polskie Logos a Ethos - Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski - Feliks Koneczny

  logos-96[2].jpg

  Dzieło historiozoficzne, w którym autor udowadnia jedną z najważniejszych swych naukowych tez — państwo mające rację bytu nie może być cywilizowane na dwa sposoby, jedna z cywilizacji musi stać się dominująca.

   

  Cena:56.00
 • Ponerologia polityczna. Nauka o naturze zła w adaptacji do zagadnień politycznych - Andrzej Łobaczewski

  ponerologia.jpg

  Ponerologia pojawia nam się jako nowa dyscyplina naukowa, która zrodziła się z potrzeby czasu i dzięki osiągnięciom biologii, medycyny i psychologii lat ostatnich. Wykorzystując obiektywne dane przyrodnicze, bada ona procesy genezy zła niezależnie od ich skali społecznej.

  Cena:35.00
 • Prawa przyrody a ducha - Feliks Koneczny

  prawa_przyrody.jpg

  Autor - jak sam pisze - ogranicza się do stosunku praw przyrody i praw ducha, nie badając stosunku metafizycznego duszy do ciała w ogóle, poprzestając na pewnej cząstce tego problematu.

  Cena:9.70
 • Prawo jako fundament cywilizacji łacińskiej w myśli Feliksa Konecznego - Wojciech Szurgot

  Prawo jako fundament.jpg

  Na progu XXI wieku postać i poglądy Feliksa Konecznego są przedmiotem swoistego renesansu badawczego. Pojawiają się liczne prace naukowe oraz publikacje prasowe dotyczące koncepcji naukowych Konecznego. Dzieła krakowskiego uczonego są systematycznie wznawiane. Czym należy tłumaczyć tak raptowny wzrost zainteresowania dorobkiem Feliksa Konecznego?

  Cena:10.10
 • Psychologia tłumu - Gustaw Le Bon

  lebon-x.jpg

  Psychologia tłumu (1895) to klasyczna praca opisująca zachowanie, często irracjonalne, zbiorowości ludzkich.

  Cena:14.70
 • Regimen commixtum - Adam Doboszyński

  Regimen.jpg

  Wielki polski patriota, działacz Ruchu Narodowego Adam Doboszyński w swej książce pt. ''Ustrój państwa narodowego'' przytacza niezwykle mądre spostrzeżenia św. Tomasza z Akwinu dotyczące porządku ustrojowego w państwie. Ład społeczny winien opierać się według niego na dwóch filarach: ''porządku dwoistym'' (''duplex ordo'') oraz ''ustroju złożonym'' (''regimen commixtum'').

  Cena:8.40
 • Religia żydów współczesnych - ks. Józef Kruszyński

  religia_zydow wspolczesnych.jpg

  Niniejsza książka ma na względzie zaznajomienie czytelnika z charakterem i zasadami religii współczesnego żydostwa. Istnieje powszechne przekonanie, iż żydzi wyznają religię starotestamentową, to znaczy tę samą, którą zalecają święte księgi Starego Testamentu i którą wyznawali Izraelici przed Chrystusem. W rzeczywistości tak nie jest.

  Cena:18.00
 • Religie a cywilizacje - Feliks Koneczny

  religie_a_cywilizacje.jpg

  „Nic nie przyczynia się wydatniej do wytworzenia i rozwoju cywilizacji lub jej zastoju, jak religia; jest to najważniejsza część cywilizacji” – pisze Feliks Koneczny

  Cena:9.70
 • Rewolucja francuska wobec religii katolickiej i jej duchowieństwa - Św. Józef Sebastian Pelczar

  rewolucja_francuska.jpg

  Św. bp Pelczar w zwarty i logiczny sposób przedstawia genezę rewolucji francuskiej prezentując ją - zgodnie z rzeczywistością - jako krwawy przewrót, godzący we wszelkie przejawy życia ludzkiego, począwszy od religii, obyczajowości, stosunków społecznych aż do urządzeń struktury władzy w państwie i w świecie.

  Cena:12.00
 • Rola neofitów w dziejach Polski - Stanisław Didier

  rola_neofitow.jpg

  Książka niniejsza ma charakter pionierski: rozpoczyna ona systematyczne badania w dziedzinie dotychczas przez uczonych naszych pomijanej i przemilczanej (...) (Od Autora - z wydania pierwszego z roku 1934).

  Cena:24.00
 • Rola światowa żydostwa - ks. Józef Kruszyński

  rola_swiatowa_zydostwa_96.jpg

  Reprint wydania z 1923 r. książki ks. Józefa Kruszyńskiego - rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1933, który był jednym z największych znawców problematyki żydowskiej w międzywojennej Polsce.

  Cena:32.00
 • Roman Dmowski i jego przyjaciele we Lwowie i w Krakowie w latach 1895-1905 - Edward Węgierski

  Roman Dmowski i jego przyjaciele 90.jpg

  W tekście podaję przeważnie tylko fakty zaczerpnięte w znacznej części u współczesnych Dmowskiemu, ale czasem sprzecznych ze sobą, rzadko je komentuję, a podaję tylko moje przypuszczenia, nie wyrokuję, pozostawiając to przyszłemu, bezstronnemu biografowi — historykowi Ruchu (od autora).

  Cena:8.90
 • Ruch Narodowo-Radykalny „Falanga” w świetle pism programowych - Remigiusz Broniarek

  Falanga - 96.jpg

  Ruch Narodowo–Radykalny „Falanga” odegrał znaczącą rolę w środowiskach studenckich okresu przedwojennego (...). Autor sięgnął do bardzo ciekawych, różnorodnych źródeł, które pozwoliły mu dość szczegółowo przedstawić historię i ideologię ruchu.

 • Sinusoida niepodległości - Lech Mażewski

  Sinusoida.jpg

  Sinusoida niepodległości to zbiór felietonów, w których Autor – prawnik, publicysta polityczno-historyczny, polityk (niegdyś poseł KLD i wiceprezydent Gdańska) – „idzie pod prąd mając odwagę pisać rzeczy niepopularne, wymagające samodzielnego myślenia, a nie bezmyślnego ulegania dyktatowi możnych tego świata”

  Cena:23.00
 • Skrót do nauki historii polskiej - Feliks Koneczny

  Skrot_do_nauki_historii_polskiej.jpg

  Dziełko to powstało, jak pisze autor, z praktycznej potrzeby, gdy nauczał na kursach historii Polski w wznowionej w roku 1919 wszechnicy wileńskiej, gdzie należał do pierwszego grona profesorów.

  Cena:19.50
 • Socjalizm, komunizm, anarchizm - Zbigniew Krasnowski

  socjalizm_komunizm_anarchizm.jpg

  Książka jest dalszym ciągiem, uzupełnieniem i wzbogaceniem, szeregiem nowych oświetleń i dokumentów — „Światowej polityki żydowskiej”. Stanowiąc sama przez się całość odrębną — w ramach zakreślonych swoim tytułem — jest równocześnie jak gdyby drugim tomem, na nowych i bogatszych jeszcze materiałach opartym, wymienionej publikacji.

  Cena:33.50
 • Sonety Świętokrzyskie - ks. Józef Biela

  Sonety.jpg

  Wybór poezji.

   

  Cena:21.00
 • Społeczne Panowanie Chrystusa Króla - Materiały z I Kongresu dla Chrystusa Króla

  SPChK.jpg

  Z udziałem kilkuset osób z Kraju i zagranicy w dniu 15 czerwca 2013 odbył się w Krakowie I Kongres „DLA SPOŁECZNEGO PANOWANIA CHRYSTUSA KRÓLA” zorganizowany przez Stowarzyszenie Fides et Ratio w Krakowie wraz z innymi organizacjami katolickimi, patriotycznymi i naukowymi.

 • Sprawa ''Marii'' czyli dzieje polskiej radiostacji pływającej po Morzu Śródziemnym w latach 1947-1948 - Jędrzej Giertych

  Sprawa Marii.jpg

  Radiostacja, w której audycje prowadził i za którą odpowiadał Jędrzej Giertych, funkcjonowała przez niespełna dwa lata. Trzeba jednak odnotować fakt, że to właśnie radiostacja „Maria” była pierwszą polską inicjatywą medialną, która docierała do pogrążonego w komunizmie Kraju, a dopiero dwa lata po niej rozpoczęła swoją działalność polska sekcja Radia Wolna Europa.

  Cena:5.00
 • Sprawa polska i kwestia żydowska - Stanisław Kobyliński

  sprawa_polska_i_kwestia_zydowska.jpg

  Tekst książki pochodzi z roku 1924. Autor zauważa, że Polska nigdy nie prowadziła niezależnej, samoistnej, konsekwentnej polityki wobec żydów — a żydzi prowadzili taką politykę wobec Polski od pierwszych faz swego napływu.

  Cena:16.00
 • Stanisław Staszic a kwestia żydowska - ks. Józef Kruszyński

  staszic.jpg

  Ks. Józef Kruszyński, rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1925-1933 — autor wielu opracowań dotyczących tematyki żydowskiej tym razem prezentuje czytelnikowi, co w tej kwestii miał do powiedzenia ks. Stanisław Staszic. Ponieważ wśród jego uwag znajdują się niezwykle trafne spostrzeżenia, warto zapoznać się z tym, co już w epoce staszicowskiej niepokoiło opinię publiczną.

  Cena:12.00
 • Stosunki polityczne u Żydów za czasów Chrystusa Pana - ks. dr Stanisław Trzeciak

  stosunki_polityczne_zydow.jpg

  Reprint wydania z roku 1906 książki ks. dra Stanisława Trzeciaka - wybitnego znawcy Talmudu i problematyki żydowskiej. Jego dorobek naukowy został w szerokim zakresie wykorzystany przez prof. Feliksa Konecznego w pracy nad Cywilizacją żydowską.

  Cena:28.00
 • Tajemnica chachama Franka - Henryk Rolicki

  Tajemnica chachama.jpg

  Niniejsza broszura stanowi jeden z rozdziałów książki Henryka Rolickiego ''Zmierzch Izraela''.

  Cena:5.00
 • Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce - ks. dr Stanisław Trzeciak

  talmud_o_gojach.jpg

  Pisząc tę książkę ks. dr Stanisław Trzeciak mógł obserwować rozwój stosunków dwóch narodów, które dzieliły systemy wartości czerpiące z jednej strony z Pisma Świętego, a z drugiej strony — z Talmudu...

  Cena:43.00
 • Talmud — co zawiera i czego naucza - ks. Józef Kruszyński

  talmud_co_zawiera.jpg

  Ks. J. Kruszyński w przystępnej formie przedstawia treść świętej księgi Żydów — Talmudu. Opracowanie można traktować jako podręczny przewodnik po zagadnieniach religii żydowskiej...

  Cena:15.00
 • Teoria cywilizacji Feliksa Konecznego - Piotr Bezat

  teoria_cywilizacji.jpg

  Jest to doskonałe streszczenie nauki Feliksa Konecznego o cywilizacjach. W sposób zwięzły i przystępny główne tezy tego wybitnego uczonego zostały tu przedstawione w formie nadającej się dla szerokiego kręgu odbiorców.

  Cena:22.00
 • Teoria narodu - Adam Doboszyński

  Teoria narodu.jpg

  Broszurę pt: ''Teoria Narodu'' Doboszyński wydał drukiem po kilkuletnim pobycie w Wielkiej Brytanii, w roku 1943, już pod koniec rozstrzygniętej wojny. Pierwotnie broszura nosiła tytuł ''Wielki Naród cz. II'' jako kontynuacja artykułu wydanego również w Szkocji w 1941 r. pt. ''Wielki Naród''.

 • Tragizm losów Polski - Jędrzej Giertych

  tragizm[1].jpg

  W roku 2003, Roku Giertychowskim, mija 67 lat od publikacji książki Jędrzeja Giertycha Tragizm losów Polski. Jakkolwiek rocznica nie jest okrągła, okazja sprzyja, aby właśnie dziś poświęcić tej książce nieco więcej słów. Dlatego też, w moim krótkim wystąpieniu, chciałbym Państwu przedstawić kilka faktów związanych z tym tematem...

  Cena:54.00
 • Tysiąc lat historii polskiego narodu, tom 1 - Jędrzej Giertych

  1000-1.jpg

  Książka niniejsza nie jest podręcznikiem, jest książką do czytania. Ma ona powiedzieć tym, którzy chcą to wiedzieć, co to jest nasz naród, skąd się on wziął i jak się rozwinął, co w przeszłości osiągnął i jakie przeszkody w życiu swoim pokonał.

  Cena:47.00
 • Tysiąc lat historii polskiego narodu, tom 2 - Jędrzej Giertych

  1000-2.jpg

  Książka niniejsza nie jest podręcznikiem, jest książką do czytania. Ma ona powiedzieć tym, którzy chcą to wiedzieć, co to jest nasz naród, skąd się on wziął i jak się rozwinął, co w przeszłości osiągnął i jakie przeszkody w życiu swoim pokonał.

  Cena:47.00
 • Tysiąc lat historii polskiego narodu, tom 3 - Jędrzej Giertych

  1000-3.jpg

  Książka niniejsza nie jest podręcznikiem, jest książką do czytania. Ma ona powiedzieć tym, którzy chcą to wiedzieć, co to jest nasz naród, skąd się on wziął i jak się rozwinął, co w przeszłości osiągnął i jakie przeszkody w życiu swoim pokonał.

  Cena:27.00
 • Unia Europejska a Polska — rozważmy to jeszcze raz - Rafał Broda

  Unia Europejska a Polska.jpg

  Opracowanie Unia Europejska a Polska — rozważmy to jeszcze raz przedstawia sposób rozumowania przeciwnika takiego modelu jednoczenia Europy jaki reprezentuje Unia Europejska...

 • Unia zamiast Polski? - Wacław Hennel

  Unia zamiast Polski.jpg

  „W Unii żyje się dostatniej!” — to najpopularniejszy „argument” zwolennków obecności Polski w Unii Europejskiej. Autor pisze, że błędnym myśleniem jest porównywanie naszej sytuacji z tym, co mają ci, którzy nigdy nie podążali inną drogą.

  Cena:5.00
 • W kwestii żydowskiej - ks. Jan Gnatowski

  w_kwestii_zydowskiej.JPG

  Można i trzeba walczyć z przestępcą, ze szkodnikiem, z gorszycielem, urągającym moralności i wierze, wszystko jedno, czy on chrześcijanin, czy Żyd. Można i trzeba oświecać i wprowadzać na drogę Prawdy błądzącego i bluźniącego tej Prawdzie, znowuż wszystko jedno, czy go w dzieciństwie ochrzczono, czy obrzezano. Walka to — z zasadą, nie — z człowiekiem.

  Cena:16.00
 • W obliczu zamachu na Kościół - Jędrzej Giertych

  w_obliczu.jpg

  Książka Jędrzeja Giertycha opisuje sytuację Kościoła Katolickiego po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Obnaża działania wrogów Chrystusa, zarówno tych, działających na zewnątrz Kościoła, jak i tych, którzy udają katolików. Piętnuje bierność i wzywa do podjęcia stanowczej walki w obronie Wiary i Tradycji katolickiej.

  Cena:24.00
 • W pół drogi - Adam Doboszyński

  W pol drogi.jpg

  23 grudnia 1946 roku roku, po ponad siedmioletnim pobycie na obczyźnie wrócił do Polski Adam Doboszyński. Jednym z efektów jego pobytu w kraju był artykuł zatytułowany W pół drogi. Zawiera on syntezę myśli politycznej A. Doboszyńskiego, ocenę ówczesnej sytuacji w Polsce, prognozy na przyszłość oraz wskazania dla ruchu narodowego.

  Cena:7.35
 • W żydowskich rękach - Michał Bałucki

  w_zydowskich_rekach.jpg

  Powieść z roku 1885 Michała Bałuckiego — pisarza, komediopisarza i publicysty okresu pozytywizmu — zawierająca wątki gospodarczych relacji polsko-żydowskich.

  Cena:34.00
 • Walka Lutra z katolicyzmem - Teodor Jeske-Choiński

  walka_lutra_z_katolicyzmem.jpg

  Nikt by się w Niemczech nie spodziewał, że jakiś syn chłopski przewróci do góry nogami religię katolicką i rządy panujących książąt. Tym mistrzem był Marcin Luter...

  Cena:14.00
 • Wojna cywilizacji w Europie - Maciej Giertych

  Wojna cywilizacji w Europie.jpg

  Tekst powyższy to tłumaczenie z angielskiego książki pt. ''Civilisations at War In Europe'', którą autor rozprowadzał w Parlamencie Europejskim w dniu 13 lutego 2007 r. Wywołała ona wielkie oburzenie i wiele negatywnych reakcji w światowych mediach.

  Cena:7.70
 • Wolnomularstwo (masoneria) - ks. E. Cahill TJ

  wolnomularstwo_cahill[1].jpg

  „Jak z wypowiedzi papieży na temat masonerii wynika, wolnomularstwo jest ośrodkiem, motorem i duszą tego antychrześcijańskiego i antyspołecznego ruchu, zapewne najbardziej destruktywnego i anaturalnego, jaki kiedykolwiek pojawił się na świecie...” (fragment książki) .

  Cena:14.00
 • Wolnomularstwo a Kościół katolicki - Wrogowie, przeciwnicy czy konkurenci? - Norbert Wójtowicz

  Wolnomularstwo_a_Kosciol_katolicki.jpg

  Referat wygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Sztuka Królewska i Muzy. Obecność wolnomularstwa i jego idei w kulturze” (21-22 lutego 2009, Toruń) zorganizowanej przez Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika i Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Okręgowego w Toruniu, pod patronatem honorowym Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika.

 • Wolnomularstwo i jego tajemnice - ks. kard. José Maria Caro Rodriguez

  Wolnomularstwo_i_jego_tajemnice.jpg

  Książka autorstwa ks. kard. José Maria Caro Rodrigueza to jedno z niewielu dzieł rzetelnie traktujących o istocie działania masonerii...

  Cena:38.00
 • Wskazania programowe Obozu Wielkiej Polski

  OWP-96.jpg

  Założony w 1926 roku Obóz Wielkiej Polski był główną inicjatywą Romana Dmowskiego w niepodległej Polsce. Swoimi wpływami objął przede wszystkim młodzież. Został rozwiązany 28 marca 1933 roku przez władze sanacyjne.

  Cena:26.00
 • Wybuch powstania styczniowego w świetle „Pamiętników” abpa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego - Marek Topczewski

  wybuch_powstania_styczniowego.jpg

  W roku jubileuszowym powstania styczniowego warto spojrzeć na wydarzenia sprzed 150 lat w świetle „Pamiętników” ówczesnego arcybiskupa warszawskiego św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Sam Arcybiskup, chociaż postrzegał powstanie jako ogólnonarodowy zryw niepodległościowy Polaków, publicznie go nie poparł, gdyż uważał, że doprowadzi on nie do wolności, lecz do katastrofy, przed którą chciał uchronić swój naród.

 • Z biegiem lat. Wspomnienia o Romanie Dmowskim - Władysław Jabłonowski

  Z biegiem lat.jpg

  Władysław Jabłonowski (1865-1956) był krytykiem literackim, publicystą, działaczem politycznym - bliskim współpracownikiem Romana Dmowskiego.

  Cena:5.90
 • Z tajemnic masonerii - Mieczysław Skrudlik

  z_tajemnic_masonerii.jpg

  Główną, wspólną, powszechną cechą masonerii jest walka z Kościołem katolickim i z ustrojami państwowymi nie opartymi na ludowładztwie.

  Cena:19.50
 • Z zagadnień polityki demokratyczno-narodowej - Marian Seyda

  Z zagadnien seyda.jpg

  Szukając genezy endeckiej koncepcji granic u progu II Rzeczypospolitej trzeba wskazać myśl tego obozu z przełomu XIX i XX wieku...

  Cena:14.70
 • Zamach na Cywilizację - Wojciech Wierzejski

  Zamach na Cywilizacje.jpg

  Zeszyt niniejszy powstał jako zbiór jedenastu artykułów opublikowanych w tygodniku ''Myśl Polska'' od grudnia 2000 r. do kwietnia 2001 r.

  Cena:6.30
 • Zgubne zasady talmudyzmu - Profesor dr August Rohling

  rohling.jpg

  Tekst według wydania drugiego poprawionego, Lwów 1875, które ukazało się z dodatkiem memoriału Stanisława Staszica z r. 1818.

  Dodatek ten jest zawarty również w niniejszym wydaniu.

  Cena:24.00
 • Zmierzch Izraela - Henryk Rolicki

  zmierzch.jpg

  Henryk Rolicki to pseudonim Tadeusza Gluzińskiego - narodowca, głównego teoretyka ONR ABC. Autor, w oparciu o źródła żydowskie, przede wszystkim o ''Historię Żydów'' Graetza, ukazuje prawdziwą historię narodu żydowskiego, od czasów biblijnych do okresu poprzedzającego wybuch II wojny światowej...

  Cena:43.00
 • Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska 1922-1939 - Jacek Misztal

  ZA-MW-96.JPG

  Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska (ZA MW), utworzony w marcu 1922 roku, długo czekał na kompleksowe opracowanie, które jak w niniejszym wydaniu w sposób całościowy opisywałoby jego dzieje.

 • Św. Maksymilian Maria Kolbe o masonerii i Żydach - pisma wybrane

  kolbe.jpg

  Publikacja stanowi kwintesencję spostrzeżeń Ojca Kolbego na temat związków Żydów i masonerii wraz zodniesieniem do ich relacji do Kościoła katolickiego i Rzeczpospolitej okresu międzywojennego...
  Wyboru pism dokonał dr Stanisław Krajski

  Cena:12.00
 • Światowa polityka żydowska - Zbigniew Krasnowski

  swiatowa_polityka_zydowska.jpg

  Książka stanowi zbiór dokumentów, którymi sami żydzi świadczą o istocie i metodach światowej polityki żydowskiej. Znajduje się tu około trzystu wyciągów z dzieł, odczytów, przemówień, rozpraw i wynurzeń działaczy żydowskich oraz z doniesień żydowskiej prasy politycznej. A wszystko z dokładnym wskazaniem źródeł i dat.

  Cena:34.00
 • Święci w dziejach narodu polskiego - Feliks Koneczny

  swieci.jpg

  To książka przedstawiająca historię Polski począwszy od czasów sprzed jej chrztu, aż po okres istnienia II Rzeczypospolitej z punktu widzenia konserwatywnego, tradycyjnego katolika poprzez pryzmat oddziaływania świętych i chrześcijaństwa na losy państwa, narodu polskiego oraz na życie religijne i kulturalne Polaków, wpływu stającego się czynnikiem scalającym naród w obronie wiary i niepodległości.

  Cena:45.00
 • Święte tajemnice masonii sprofanowane - Ks. Augustyn Barruel

  barruel.JPG

  Święte tajemnice masonii sprofanowane (1805) jest to dokonane przez ks. Karola Surowieckiego OFM (1754-1824) streszczenie książki ks. Augustyna Barruela SJ (1741-1820) pt. Mémoires pour servir a l’Histoire du Jacobinisme.

  Cena:44.00
 • Źródło rozbioru Polski - Kazimierz Marian Morawski

  zrodlo.jpg

  ''Wypuszczam w świat tę książkę, choć świadom jestem tego, że wykonałem robotę zaledwie pionierską, że do ponurego sklepu historii, w którym czają się od wieków związki tajne, wpuściłem pęk zaledwie rozświetlających promieni, i że pochodnia intuicji badawczej, którą się w pracy mojej posługiwałem, jest jedną z tych pochodni symbolu greckiego, którą biegnący zawodnicy podają innym, młodszym następcom swoim” (z Przedmowy).

  Cena:37.00
 • Żyd. Obrazy współczesne - Józef Ignacy Kraszewski

  zyd-kraszewski.jpg

  J. I. Kraszewski, mieszkając jako redaktor kronenbergowskiej „Gazety Codziennej” kilka lat w Warszawie i ocierając się o asymilatorów żydowskich, poznał ich z bliska z osobistej obserwacji. Co widział dokoła siebie, na co patrzył uważnym, badawczym okiem znakomitego psychologa, to wyzyskał w swej powieści pt. „Żyd” (1866 r.).

  Cena:49.00
 • Żydzi na tułactwie - Teodor Jeske-Choiński

  zydzi_na_tulactwie.jpg

  Dwa tysiące lat dobiega od czasu, kiedy legiony „łagodnego” Tytusa położyły kres bytowi politycznemu narodu żydowskiego. [...] Zdziesiątkowani krwawymi wojnami, tak wewnętrznymi, jak zewnętrznymi, uciskani bez miłosierdzia, skazani przez imperatorów rzymskich na zagładę, nienawidzeni i mordowani przez chrześcijan, muzułmanów i wyznawców Zoroastra, nie zniknęli jednak z powierzchni ziemi [...] Każdy inny naród, pozostający w takich warunkach, wymarłby już dawno, należałby do mamutów historycznych; każdy inny naród nie wytrzymałby połowy prześladowań, jakim podlegali Żydzi. Oni zaś oparli się wszelkim burzom i dopłynęli po dwu tysiącach lat do portu swobody, do równouprawnienia naszych czasów. Sprawiła to książka, raczej zbiór ksiąg, czyli — Talmud.

  Cena:25.00
 • Żydzi oświeceni - Teodor Jeske-Choiński

  zydzi_oswieceni.jpg

  Nigdy nie upadł judaizm tak nisko jak w stuleciach XVII i XVIII. Z jego monoteizmu nie zostało nic oprócz formułek, drobiazgów rytualnych, sofizmatów talmudycznych, fantazji kabalistycznych i wiary w amulety. Pierwszy lepszy awanturnik, ambitnik lub sprytny karierowicz mianował się Mesjaszem (Sabbataj Cwi, Jakub Józef Frank i in.), a tłumy żydowskie szły za nim. Rabini stali się cudotwórcami, szarlatanami, cały naród roztopił się w handlu [...]. Przy schyłku tej strasznej dla Żydów chwili urodził się pierwszy „oświecony Żyd” w rozumieniu nowoczesnym. Był nim Mojżesz Mendelssohn.

  Cena:16.00
 • „Czerwoni carowie Rosji” na salonach dyplomatycznych - Michał Andrzejczak

  czerwoni_carowie.jpg

  „Czerwoni carowie Rosji” na salonach dyplomatycznych - Miejsce Rosji porewolucyjnej w systemie bezpieczeństwa międzywojnia na łamach prasy narodowo-demokratycznej w latach 1922-1939

Zobacz wszystkie | Strony: