Książki Domu Wydawniczego "Ostoja"

 • Historia Żydów w Polsce - Teodor Jeske-Choiński

  historia_zydow_w_polsce.jpg

  Teodor Jeske-Choiński był jednym z pierwszych polskich intelektualistów, którzy zwrócili uwagę na problematykę żydowską. Podejmował tę tematykę w książkach: Poznaj Żyda (1912), Historia Żydów w Polsce (1919) i in. Jego stosunek do Żydów był zdecydowanie niechętny, wyrażający się w przekonaniu o konieczności obrony cywilizacji chrześcijańskiej przed rozkładową działalnością społeczności żydowskiej.
  W 1951 wszystkie jego utwory zostały wycofane z polskich bibliotek oraz objęte cenzurą.

  Cena:53.00
 • Hiszpania bohaterska - Jędrzej Giertych

  hiszpania-bohaterska-96 - Kopia.jpg

  ''Hiszpania bohaterska'', to książka pisana z punktu widzenia narodowo-katolickiego. Autor, jeden z prominentów Narodowej Demokracji, uczeń Romana Dmowskiego i kontynuator jego linii politycznej, postawił sobie za cel przybliżenie Czytelnikowi wydarzeń związanych z wojną domową w Hiszpanii.

  Cena:53.00
 • I o nich musimy pamiętać. Polityczni działacze narodowi - Edward Węgierski

  I_o_nich_musimy_pamietac.jpg

  Wydając ten skromny zbiór 21 biogramów, napisanych w różnych okresach tak, jak na to pozwoliła dostępna literatura, mam nadzieję, że zainteresują się nim ci, którzy pragną poznać ludzi Ruchu Narodowego, m.in.: Z. Balickiego, S. Piaseckiego, S. Kasznicę, F. Michejdę, A. Demidowicz-Demideckiego... (ze Wstępu)

 • Idea ścierania się cywilizacji według Feliksa Konecznego a bezpieczeństwo współczesnej Europy - Ireneusz Białkowski

  idea_scierania.jpg

  Książka prezentuje koncepcję F. Konecznego dotyczącą problemu ścierania się cywilizacji oraz zasadności tej koncepcji w odniesieniu do niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą zderzenie cywilizacji dla współczesnej Europy...

  Cena:10.30
 • Inkwizycja hiszpańska - hr. Józef Tyszkiewicz

  inkwizycja.jpg

  Jednym ze znakomitych tematów dla bezkrytycznych harców historycznych, zwróconych przeciwko Kościołowi, są zazwyczaj Wieki Średnie, a przede wszystkim Inkwizycja!

  Cena:16.00
 • Jan Mosdorf — filozof, ideolog, polityk - Mateusz Kotas

  Jan Mosdorf.jpg

  Z pozoru jest to osoba pełna wewnętrznych sprzeczności. Młody narodowiec, którego najlepszym przyjacielem w okresie gimnazjum był komunista. Dorosły ''faszysta'', któremu najwięcej przyjemności sprawiają konwersacje z socjalistami. Ideolog nawołujący do czynu i akcji bezpośredniej, do fizycznej konfrontacji, który nigdy sam nie bierze udziału w żadnej ulicznej walce. Wreszcie, zajadły ''antysemita'', który ginie w obozie w Oświęcimiu za pomoc... Żydom.

  Cena:10.30
 • Jeszcze o zamachu na Kościół - Jędrzej Giertych

  jeszcze_o_zamachu.jpg

  To kontynuacja problematyki zawartej w książce W obliczu zamachu na Kościół. Jędrzej Giertych po raz kolejny w obszerny sposób porusza zagadnienia kryzysu w Kościele po zakończeniu Drugiego Soboru Watykańskiego.

 • Kilka słów o masonerii - Feliksa Eger

  Kilka.jpg

  Feliksa Eger — polska literatka, historyczka i bibliotekarka. Urodziła się w 1835 r. w Przasnyszu, zmarła 5 kwietnia 1908 r. w Zakopanem. Jej najbardziej znanymi dziełami są Historia masonerii i innych towarzystw tajnych, Żydzi i masoni we wspólnej pracy oraz Kilka słów o masonerii.

  Cena:15.00
 • Konspiracje - Adam Doboszyński

  konspiracje.JPG

  Książka Doboszyńskiego „Konspiracje” stanowi fragmenty pracy pt. „Ustrój Narodowy”. Jej pisanie zapoczątkował autor jeszcze w więziennym zaciszu, lecz ze względu na wybuch wojny praca ta nigdy nie została ukończona...

  Cena:7.35
 • Kościół, naród i państwo - Roman Dmowski

  knip.jpg

  Książka, która odmieniła oblicze młodego pokolenia Polaków w okresie międzywojennym. To m.in. pod jej wpływem niezliczone rzesze młodych akademików przysięgały wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie na Jasnej Górze w maju 1939 roku. To właśnie na kartach tej publikacji po raz pierwszy padło słynne już dziś stwierdzenie, że Katolicyzm nie jest dodatkiem do polskości ale stanowi jej istotę... Nigdy o tym nie zapominajmy.

 • Krzyż Nowohucki — dzieje walk o wiarę i wolność - Jerzy Ridan

  krzyz nowohucki.jpg

  Nowa Huta - miasto, które miało być socjalistyczne, jakby na przekór ówczesnej ideologii znaczone jest krzyżami. Jeden z nich, który ustawiono prawie pięćdziesiąt lat temu, przy zbiegu dawnych ulic Marksa i Majakowskiego próbowano usunąć. 27 kwietnia 1960 roku w krwawych zamieszkach obronili go mieszkańcy Nowej Huty.

  Cena:23.00
 • Kulisy powstania styczniowego - Jędrzej Giertych

  kulisy_powstania_styczniowego_30.jpg

  Z punktu widzenia wojskowego, powstanie styczniowe było od samego początku przedsięwzięciem beznadziejnym i kompletnie nieudanym...

  Cena:55.00
 • Literatura i religia u Żydów za czasów Chrystusa Pana, t.1 - ks. dr Stanisław Trzeciak

  literatura_i_religia_u_zydow_t.1.jpg

  Reprint wydania z 1911 r. Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawienie życia umysłowego i religijnego u narodu wybranego w epokowej chwili ukazania się Obiecanego Zbawiciela świata.

  Cena:47.00
 • Literatura i religia u Żydów za czasów Chrystusa Pana, t.2 - ks. dr Stanisław Trzeciak

  literatura_i_religia_u_zydow_t.2.jpg

  Reprint wydania z 1911 r. Zadaniem niniejszej pracy jest przedstawienie życia umysłowego i religijnego u narodu wybranego w epokowej chwili ukazania się Obiecanego Zbawiciela świata.

  Cena:53.00
 • Logokracja. Koncepcja ustroju państwa - Andrzej Łobaczewski

  logokracja.JPG

  [...] Tak pojęty ustrój, który będzie cenił mądrość i szanował człowieka, opierał się na nauce najlepszych myślicieli, na odwiecznych wartościach moralnych i nowoczesnym poznaniu naukowym, będę nazywał LOGOKRACJĄ.

  Cena:27.30
 • Ludobójstwo na Polakach w Sowietach w okresie międzywojennym (1921-1939). Początek wielkiej narodowej tragedii - Dariusz Piotr Kucharski

  ludobojstwo.jpg

  Jest to próba syntetycznego przedstawienia dramatu społeczności polskiej pozostałej w Związku Sowieckim, na swoich ojcowiznach, wbolszewickim państwie nadzorowanym przez zwyrodniały system komunistyczny, kierowany przez Lenina a później przez Stalina.

 • Masoneria (jej początki, organizacja, ceremoniał, zasady i działanie), J.S. Korczyński (Św. Józef Sebastian Pelczar)

  masoneria-korczynski.jpg

  Pierwsze wydanie książki św. bp Józefa Pelczara o masonerii, które autor podpisał pseudonimem J.S. Korczyński (następne rozszerzone wydania podpisywane już były imieniem i nazwiskiem autora). Publikacja pomaga czytelnikowi poznać, czym jest masoneria oraz jaka jest jej polityka w wybranych krajach świata w tym w Polsce.

  Cena:19.50
 • Masoneria w Polsce - Mieczysław Skrudlik

  masoneria_w_polsce.jpg

  Hasła walki z religią, z Kościołem, z wartościami nadprzyrodzonymi rozbrzmiewają dzisiaj wszędzie:
  W szkole, w biurach, w instytucjach publicznych, urzędach, przy warsztatach pracy, w klubach politycznych i w sejmie.
  Jest to rezultat wytężonej, od lat szeregu trwającej propagandy, ogarniającej stopniowo wszystkie dziedziny życia.

  Cena:19.50
 • Masoneria zdemaskowana - ks. bp. Jerzy F. Dillon

  Masoneria_zdemaskowana.jpg

  Książka księdza biskupa doktora George F. Dillona powstała w oparciu o odczyty wygłoszone przez autora w październiku 1884 r. w Edynburgu, w sześć miesięcy po ukazaniu się encykliki papieża Leona XIII Humanum Genus o masonerii...

  Cena:28.00
 • Masoneria. Co to jest masoneria, co ona zrobiła, do czego ona dąży - Ks. kard. Feliks Cavagnis

  cavagnis.jpg

  Nauka, jaką głoszą masoni, jest to czysty naturalizm, ponieważ nauka ich uznaje samą tylko naturę, a wyklucza wszelki element nadnaturalny, wszelkie objawienie, a szczególniej objawienie chrześcijańskie.

  Cena:18.00
 • Masoneria. Czym jest, a czym nie jest - Verax

  verax.jpg

  Broszura ta stanowi zbiór artykułów zamieszczonych w latach trzydziestych XX wieku w „La France Catholique”, organie wielkiej organizacji antymasońskiej we Francji (Federation Nationale Catholique). Autorem ich jest były mason, później gorliwy katolik, piszący pod pseudonimem „Verax”.

  Cena:22.00
 • Masoneria. Jej istota, zasady, dążności, początki, organizacja, ceremoniał i działanie - Św. Józef Sebastian Pelczar

  masoneria-pelczar.jpg

  Najwybitniejsza i najbardziej wartościowa praca polskiego autora poświęcona wolnomularstwu. Opisuje genezę, strukturę, ceremoniał, charakter i cele masonerii, a także masońską politykę i metody działania. Lektura obowiązkowa dla każdego katolika mającego na sercu dobro Kościoła i Polski.

  Cena:43.00
 • Masonizm - Jan Pociej

  masonizm.jpg

  Ponieważ masoneria jest organizacją tajną i nie wiemy, o czym aktualnie mówi się w jej lożach, mówmy mniej o masonerii, a więcej o masonizmie, czyli o treści masońskiej doktryny i jej najróżniejszych wcieleniach, jakie spotykamy w codziennym życiu...

  Cena:16.80
 • Mesjanizm a kwestia żydowska - ks. dr Stanisław Trzeciak

  Mesjanizm_a_kwestia_zydowska.jpg

  Już w czasach Chrystusa Pana mylnie pojmowali Żydzi proroctwa mesjańskie, chcąc widzieć w Mesjaszu światowładnego króla żydowskiego, wyzwalającego Żydów spod panowania rzymskiego. Te materialne, ziemskie i polityczne pojęcia z biegiem czasu tak zagłuszyły i przyćmiły mesjańskie pojęcia biblijne, że z nimi zupełnie zerwały. Pozostały tylko nazwy wspólne, jak Mesjasz, zbawienie w jego królestwie i dopuszczenie do niego, ale pod tymi nazwami kryją się zupełnie inne pojęcia. Podczas gdy Biblia przedstawia Mesjasza jako wyzwalającego swych wiernych spod jarzma grzechowego i szatańskiego, jako Zbawiciela świata, przynoszącego Zbawienie wieczne w królestwie niebieskim, w życiu pozagrobowym, to żydostwo oczekiwało i oczekuje Mesjasza jako króla ziemskiego, zakładającego wszechświatowe królestwo żydowskie, gdzie naturalnie wszystkie narody Żydom służyć będą.

  Cena:49.00
 • Mit złotej waluty - Jerzy Zdziechowski

  mit.jpg

  Książka ta ujawnia mechanizmy kierujące w dwudziestoleciu międzywojennym gospodarką światową i polską, zawiera jednak analizy i tezy programowe przydatne i w pełni aktualne dla naszej współczesnej polityki ekonomicznej.

  Cena:48.00
 • Międzynarodowy Żyd - tom I, II - Henry Ford

  miedzynarodowy_zyd.JPG

  Nowe wydanie książki Henry Forda, które ukazuje się nakładem Domu Wydawniczego "Ostoja". W odróżnieniu od poprzedniego wydania dwa tomy zostały zawarte w jednym woluminie. Zwiększono również wielkość czcionki.

  Cena:56.00
 • Mocarstwo anonimowe (ankieta w sprawie żydowskiej) - zebrał Adolf Nowaczyński

  mocarstwo_anonimowe_96.jpg

  Reprint wydania z 1921 r. Jest to zebrany przez Adolfa Nowaczyńskiego, wybitnego polskiego publicystę okresu międzywojennego, zbiór tekstów autorstwa kilkuset znanych osób ze świata nauki, kultury i polityki, dotyczących roli i znaczenia środowisk żydowskich w dziejach zarówno Europy, jak i całego świata.

  Cena:53.00
 • My wszyscy z niego. Echa prasowe śmierci Romana Dmowskiego - Ireneusz Fryszkowski

  my-wszyscy-z-niego.jpg

  Niniejsze opracowanie stanowi próbę przedstawienia stosunku prasy polskiej do postaci Romana Dmowskiego po jego śmierci w styczniu 1939 roku.

  Cena:8.40
 • Myśl ideowo-polityczna Jędrzeja Giertycha - Piotr Piesiewicz

  mysl_ideowo.jpg

  Jędrzej Giertych (1903–1992) to jeden z głównych działaczy i ideologów polskiego Ruchu Narodowego. Broszura ta ukazała się po raz pierwszy w roku 1985 - w ''drugim obiegu''.

  Cena:9.45
 • Myśli nowoczesnego Polaka - Roman Dmowski

  mysli_nowoczesnego_polaka.jpg

  Myśli nowoczesnego Polaka są arcydziełem polskiej myśli politycznej. To najważniejsze z dzieł politycznych Dmowskiego, oprócz pogłębionej oceny sytuacji politycznej Polski oraz charakteru narodowego Polaków, zawiera podstawową wykładnię zasad, jakimi powinien kierować się ruch narodowy i cały naród w dążeniu do odzyskania i zachowania państwowej suwerenności i tożsamości narodowej.