Myśl ideowo-polityczna Jędrzeja Giertycha - Piotr Piesiewicz

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Myśl narodowa

Cena:9.45

rok wydania 2006
format A5
str. 73
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 83-60048-61-0

 

Rozprawa p. Piotra Piesiewicza o myśli ideowo-politycznej Jędrzeja Giertycha, którą otrzymujesz do rąk Bracie-Polaku, wypełniona jest potężnym tchnieniem tej samej wiary, nadziei i miłości, która nas wszystkich ożywia: wiary w naród polski, jego wartość i możliwości; nadziei, że Polska nie tylko przetrwa, ale że wspólnie przywrócimy jej zdrowie, rozkwit i godne miejsce wśród narodów świata; jest też wypełniona miłością Ojczyzny, nie tą zapalczywą i płytką, co się spala i wyczerpuje w wykrzykiwaniu haseł i manifestacjach, ale głęboką i wierną, która jest zdolna udźwignąć ciężar czynu, codziennej - gdy trzeba, heroicznej - służby. Jednak ta rozprawa, tak na czasie, nie tylko pulsuje uczuciami, wrodzonymi każdemu prawemu Polakowi, apeluje ona, odwołuje się przede wszystkim do naszego rozumu.

Ks. Henryk Czepułkowski
(fragment przedmowy do pierwszego wydania)


Spis treści

Przedmowa do pierwszego wydania
Od Autora
I. Wstęp — uzasadnienie tematu
II. Zarys biografii
III. Ideologia
    A. Katolicyzm Jędrzeja Giertycha
    B. Służba Ojczyźnie
IV. Historiozofia
V. Geopolityka
VI. Stosunek do aktualnych problemów wewnętrznych Polski
    A. Zadania rządu
    B. Zadania społeczeństwa
    C. Rola „opozycji demokratycznej” i podziemia
VII. Zakończenie
VIII. Wykaz ważniejszych prac Jędrzeja Giertycha