Cywilizacja żydowska t. III - Walka o byt. Ekspansja, Feliks Koneczny

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Feliks Koneczny|Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Żydzi, judaizm

Cena:27.30

rok wydania 2006
format A5
str. 265
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 83-60048-70-3

 

Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywilizacji żydowskiej na łacińską. Gminy żydowskie żyły przez dwa tysiąclecia wśród chrześcijan jako ciało odrębne, zachowując swe cechy swoiste, wywierają dezorganizujący wpływ na kulturę, sposób mylenia, moralność i wartości świata łacińskiego przez naginanie życia do często najzupełniej utopijnych teorii, skostniały formalizm życia religijnego oraz podwójną etykę - inną dla obcych, inną dla swoich.

Spis treści

XXIV. Walka o byt umysłowy
XXV. O byt materialny do wieku XIII
XXVI. Ekonomia żydowska
XXVII. O byt materialny od wieku XIV
XXVIII. Państwo i państwowość
XXIX. Państwowość kahalna
XXX. Sekta frankistów
XXXI. Pierwsi „emancypowani”
XXXII. Uwaga o mordzie rytualnym
XXXIII. Emancypacja i asymilacja
XXXIV. Judeopolonia
XXXV. Syonizm
XXXVI. Zażydzenie
XXXVII. Hitleryzm zażydzony
XXXVIII. Żyd odżydzony
XXXIX. Jak załatwić kwestię żydowską