Cywilizacja żydowska t. II - Nabytki golusa wśród chrześcijan, Feliks Koneczny

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Feliks Koneczny|Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Żydzi, judaizm

Cena:22.10

rok wydania 2006
format A5
str. 201
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 83-60048-65-7

 

Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywilizacji żydowskiej na łacińską. Gminy żydowskie żyły przez dwa tysiąclecia wśród chrześcijan jako ciało odrębne, zachowując swe cechy swoiste, wywierają dezorganizujący wpływ na kulturę, sposób mylenia, moralność i wartości świata łacińskiego przez naginanie życia do często najzupełniej utopijnych teorii, skostniały formalizm życia religijnego oraz podwójną etykę - inną dla obcych, inną dla swoich.

Spis treści

XI. Rasa
XII. Języki żydowskie
XIII. Ocalenie w rozproszeniu
XIV. Następstwa wybraństwa
XV. Prawniczość
XVI. Brak historyzmu
XVII. Około bożnicy
XVIII. Nieuchronne nieporozumienia
XIX. Rossica
XX. Uwielbienie Izraela
XXI. Neojudaizm
XXII. Neorabinizm
XXIII. Ciemna synteza