Cywilizacja żydowska t. I - Cztery religie, Feliks Koneczny

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Feliks Koneczny|Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Żydzi, judaizm

Cena:23.10

rok wydania 2006
format A5
str. 209
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 83-60048-60-6

 

Dzieło stanowi rozwinięcie rozważań teoretycznych zawartych w pracy O wielości cywilizacyj. Poświęcone jest omówieniu znacznego i zwykle ujemnego wpływu cywilizacji żydowskiej na łacińską. Gminy żydowskie żyły przez dwa tysiąclecia wśród chrześcijan jako ciało odrębne, zachowując swe cechy swoiste, wywierają dezorganizujący wpływ na kulturę, sposób mylenia, moralność i wartości świata łacińskiego przez naginanie życia do często najzupełniej utopijnych teorii, skostniały formalizm życia religijnego oraz podwójną etykę - inną dla obcych, inną dla swoich.

Spis treści

Przedmowa do wydania pierwszego
Uwaga wstępna
I. O źródłach biblijnych
II. Pomiędzy monolatrią a monoteizmem
III. Sakralność cywilizacji
IV. Struktura społeczna
V. Golus starożytności
VI. Talmud i karaimstwo
VII. Szulchan Aruch
VIII. Kabała
IX. Pylpul i chasydyzm
X. Wobec islamu i chrześcijaństwa
Objaśnienie skrótów w przypisach