Roman Dmowski i jego przyjaciele we Lwowie i w Krakowie w latach 1895-1905 - Edward Węgierski

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Historia

Cena:8.90

rok wydania 2011
format A5
str. 58
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 978-83-60048-43-6

 

W tekście podaję przeważnie tylko fakty zaczerpnięte w znacznej części u współczesnych Dmowskiemu, ale czasem sprzecznych ze sobą, rzadko je komentuję, a podaję tylko moje przypuszczenia, nie wyrokuję, pozostawiając to przyszłemu, bezstronnemu biografowi — historykowi Ruchu. Pisząc o Dmowskim, musiałem uwzględnić osoby i rodziny, z którymi był on w tych okresach związany, w tych miastach. Ten temat winien jestem tym, którzy byli go ciekawi, i tym co żyją, i tym co już przenieśli się na drugą stron, po ziemskiej wędrówce.

Spis treści
Wstęp
I. We Lwowie 1895–1900
II. W Krakowie 1901–1905
Zakończenie
Literatura
Spis członków Ligi Narodowej, wymienionych w niniejszym szkicu