Mocarstwo anonimowe (ankieta w sprawie żydowskiej) - zebrał Adolf Nowaczyński

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Żydzi, judaizm

Cena:53.00

rok wydania 2013 (reprint z 1921 r.)
format A5
str. 416
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 978-83-60048-98-6Mocarstwo anonimowe, ankieta w kwestii żydowskiej to zebrany przez Adolfa Nowaczyńskiego, wybitnego polskiego publicystę okresu międzywojennego, zbiór tekstów autorstwa kilkuset znanych osób ze świata nauki, kultury i polityki, dotyczących roli i znaczenia środowisk żydowskich w dziejach zarówno Europy, jak i całego świata. Czytelnik może się przekonać, że autorzy zebranych tekstów, reprezentujący różne, a niekiedy wręcz krańcowo odmienne postawy światopoglądowe, w ocenie działań wyżej wymienionej społeczności byli w wielu punktach nadzwyczaj zgodni.
Lektura opracowania pozwala dowiedzieć się, co na temat działań społeczności żydowskiej sądzili – w czasach kiedy nie panowała jeszcze wszechobecna cenzura „politycznej poprawności” – m.in. królowie Polski: Kazimierz Wielki, Władysław Jagiełło, Aleksander Jagiellończyk, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt I Stary, Zygmunt August, a także tacy ludzie, jak Wincenty Kadłubek, Jan Długosz, Piotr Skarga, Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Julian Ursyn Niemcewicz, Stanisław Staszic, Walerian Łukasiński, Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Eliza Orzeszkowa, Adam Asnyk, Aleksander Fredro, Zygmunt Krasiński, Stanisław Wyspiański, Maria Konopnicka, Julian Tuwim, Tadeusz Żeleński-Boy, Jan Kasprowicz, Roman Dmowski. W książce znajdują się ponadto teksty takich osobistości, jak np. Tacyt, Tertulian, Marcin Luter, Giordano Bruno, William Szekspir, Emmanuel Kant, Wolter, Napoleon Bonaparte, Otto Bismarck, Róża Luksemburg, Karol Marks, Ryszard Wagner czy Jerzy Clemenceau.

SPIS RZECZY
Od czasów biblijnych do wojny europejskiej
Aryjczycy o Żydach w czasie wojny europejskiej i po wojnie
Żydzi europejscy podczas wojny i po wojnie
W Polsce od czasów zamierzchłych po dzień dzisiejszy
Żydzi polscy przed wojną, podczas wojny i po wojnie
Spis autorów
Spis wydawnictw periodycznych
Errata

ALFABETYCZNY SPIS AUTORÓW
Abarbanel
Ahaswer (Frey Jan)
Aleksander Jagiellończyk
Alsaticus
Amos
Antokolski
Apoloniusz z Tiany
Appenszlak Jakub
Aronsohn poseł
Asch B.
Asch Szalom
Askenazy Szymon
Asnyk Adam
Babington-Maculay
Bahr Ryszard
Baltarowic-Marchlewski I.
Bałaban Majer
Bahr Natan A. A.
Batault Jerzy
Baudeau Mikołaj
Baudouin de Courtenay Jan
Baumfeld Gustaw
Beaconsfeld d‘Izraeli Benjamin
Behr Teodor
Belmont (Blumenthal) Leo
Ben Usieb Targun Jonatan
Bergerat Emil
Bernfeld
Bernhard Jerzy
Bernstein (Namier) B.L.
Bernstein H.
Berson Stanisław
Bielski Marcin
Birnbaum Natan
Bismarck Otto
Bjornson Bjorn Blanqui
Bloch Filip
Bluethowa-Muszkat Róża
Blumenthal (Belmont) Leo
Bodenheimor J. M.
Bohm M.
Bolesław książę Wielkopolski
Boök Fryderyk
Boryna Adam
Boy-Żeleński
Börne Ludwik
Brafmann
Brailsford M. H.
Brandes Jerzy
Bregraan Hugo
Brentano Lujo
Brodowski Feliks
Bruno Giordano
Brzozowski Stanisław
Bujak Franciszek
Bunakow E.
Butrymowioz Topor Maciej
de Candole Alfons
Cautlie James
Centnerszwer Jerzy
Chamberlain Stewart Houston
Chazanowicz Leon
Chesterton K.G.
Chiarini
Child
Chindul Jakub
Cieszkowski August
Clemenceau Jerzy
Cleveland Grover
Cohen Herman
Cohen (Kogen) Kapłun Władimir
Cohen (Reuss) Max
Collard H.
Conringus Herman
Cosmas
Cremieux Nataa
Czechowicz Marcin
Dahn Feliks
Dantiscus Joannes
Darmstetter Abraham
Daudet Leon
Decjusz Jodocus
Deiches (Łuniński) Ernest
Delahaye Jules
Delitsch Fr.
Dellbrück H.
Dessoir (Dessauer) Max
Diamand Herman
Diodor
Długosz Jan
Dmowski Roman
Dostojewski
Dühring Eug.
Ecker Jakub
Edschmidt Casimir
Ehrlich E.
Ekkius Walenty
Erdtracht Davis
Erkes Edward
Ernst Ludwik
Ewers Heinz
Feldman W.
Feldstein Herman
Feuerbach L.
Fichte
Finkelhaus (Finot) Jean
Fontane
Fredro Aleksander
Frey (Ahasver) Jan
Friedemann Adolf
Friedjung Henryk
Frietsch Davis
Friszlender M.
Fritsoh Teodor
Fritz Jerzy
Funck Bernhard
Furman J.
Gambetta Leon
Geschwind J.
Goethe W.
Glatman L.
Gliksman B.A.
Goldman Nachum
Goldscheider Max
Gomulicki Wiktor
Gorczyn Piotr
Gotlieb, dr
Gotthein Jerzy
Grabowsky Adolf
Grunwald Max
Grünbaum J.
Guilbeaux Henryk
Guiraud Jean
Gumplowicz Władysław
Haam Achad
Habicht, dr
Handelsman M.
Harden-Witkowski Maksymilian
Hausner Artur
Haymson M. Albert
Hazophe
Hecker Emil
Heine Henryk
Helsen Henry
Hercenstein
Herol Teodor
Herder
Hermele Izrael
Hertz Benedykt
Hertz Fryderyk
Hervé Gustaw
Hirschorn Sztnul Samuel
Hodi-Tokarzewicz J.
Hoffmann J. Dawid
Hollande Eugène
Hossain Sayd
Hubicki A. Szymon
Hupka Jan
Hussain Al-Kaid
Huysmans Kamil
Ignotus
Inlender Adolf L.
Iwaszkiewioz Janusz
Izajasz
d’Izraeli Beaconsfeld
Benjamin
J.N.J.
Jackan Sz.J.
Jarzembski Adam
Jaworski Wł.L.
Jazon
Jeremjasz
Jeżowski St. Wł.
Joffe Krymski Abraham
Judyta
Junosza-Szaniawski Klemens
Kabak A.
Kadłubek
Kalisz
Kandl Dawid Kant
Kapłański
Kasprowicz Jan
Kautzky Karol
Kazimierz III Wielki
Kazimierz IV Jagiellończyk
Kellner Leon
Kellogh M.G.
Kempner Stanisław
Klatzkin
Klawka ks.
Kloetzel-Zwi Chaskel
Klonowicz Sebastian
Kloński Chaim
Kmita Achacy Jan
Kochanowski Jan
Koenig Leon
Koenig Władysław
Koenigswarter Maurycy
Kogen (Cohen) Kaplun Wladimir van Kohl H.
Kohn Feliks
Kohn Hieronim
Konopnicka Maria
Koperski Jan
Koźmian Stanisław
Kramsztyk Stefan
Krasiński Zygmunt
Kraszewski A.
Kraus Kelles (Luśnia Michał)
Kronenberg J.
Kruk, dr
Krymski Joffe Abraham
Kutrzeba Stanisław
de Lagarde Paweł
Lange Antoni
Lassalle Ferdynand
Lauer Bernard
Lechoń-Serafinowicz
Lelewel Joachim
Lenartowicz Teofil
Lesyn A.S.
Levi (Louis) Paweł
Le Vial
Lewin Gerszon
Lewinsohn Łapiński A.
Lewinsohn Oskar
Lieberman poseł
Liszt Franciszek
Loewe Henryk
Lubnia Michał (Kraus Kelles)
Luter Marcin
Lutosławski Kazimierz
Luxenburg Róża
Łapiński-Lewinsohn A.
Łęcki Marek
Łukasiński Walerian
Łuniński (Deiches) Ernest
Mably
Maciejowski W.A.
Maculay Babington
Magnes, dr
Mahomet
Majmonides
Marchlewski-Baltarowicz J.
Marcus Aron
Marcusse Max
Margosches Samuel
Marinius Franciszek (Sachs Jan)
Markowicz Jan
Marks Karol
Maślański
Maurras Karol
Maury ks.
Mazur J.
Megalopolis Jan
Meisl Józef
Mełamed M.S.
Merwin-Menkes Bertold
du Mesnil Edmund
Michalski Stanisław
Mickiewicz Adam
Mickiewicz Władysław
Miczyński Sebastian
Mieses Mateusz
Mikucki J.
Milewski Korwin Hipolit
Mochnacki Maurycy
Mojecki Przecław
Mojżesz
Molden Bertold
Moltke Helmuth
Mommsen Teodor
du Mont Emeryk
de Mousseaux
Münzer Kurt
Muszkat-Bluethowa Roża
Muttermilch Wacław
Namier (Bernstein) B.L.
Napoleon I
Natanson Edward
Naumann Fryderyk
Naumann Max
Nawrotzky H.
Neumark Jakub
Nichols, kapitan
Nichtberger, dr
Niemcewicz Ursyn Julian
Niemojewski Andrzej
Nienhoff
Nordau Max
Nordenstreng Rolf
Nordman Jan
Norwid Cyprian
Nossig Alfred
Nowaczyński Adolf
Okuma, marszałek
Oleśnicki Zbigniew
Oppenheimer Franciszek
Orsza Radlińska-Rajchman H.
Orzechowski Stanisław
Orzeszkowa Eliza
Ostroróg Jan
Paderewski Ignacy
Pasmanik Daniel
Paweł, św.
Peltyn Salomon
Pfefferkon, rabbi
Pierrefeu Jean
Pinsker Leon
Popławski Jan
z Poradowa Julian
Posner Stanisław
Poznański Czesław
Poznański Samuel
Priłuckij Nojah
Rabinat Warszawski
Rabinowicz A.
Rabinowicz E.
Radlińska-Rajchman Orsza H.
Radziszewski Henryk
Rappaport Karol
Rappaport L.
Rathenau Walter
Ratzenhofer Gustaw
Ray Marceli
Rechtszaft L.
Regensburg
Reich Leon
Reichhorn, rabbi
Rein Izydor
Reinach Józef
Rej Mikołaj
Reinach Salomon
Renan Ernest
Reuss (Cohen Max)
Ringel Michał
Rivet Karol
Rolland Romain
Romanowski Mieczysław
Rosenberg Egon
Roseublatt Rosenmann Z.
Rottersmann Juljan
Ruppin Artur
Sachs Jan (Marinius F.)
Samuel, prorok
Sarnecki Stanisław
Savary
Sawinkow Borys
Schaffie Albert
Scheinberg
Scherr Jan
Schilder J.
Schilling Aleksander
Schliosberg N.
Schlosser Krzysztof Fryderyk
Schopenhauer A.
Schwalbe M.
Segel Benjamin
de Ségur
Semkowicz Władysław
Seneka
Serafinowicz-Lechoń
Sędziów księga St. Test.
Simon Gustaw
Sirach księga St. Test.
de Sittenwald Filander
Skarga Piotr
Skierski Adam
Śleszkowski Sebastian
Słoboda J. Czesław
Słowacki Juliusz
Smolka Franciszek
Smoleński Władysław
Sokołow Florian
Sokołow Naohum
Sołowiejczyk N.
Sombart Werner
Spät Emil
Spirée Andrzej
Stand Max
Starczewski Eugeniusz
Staszewski S.S.
Staszic Stanisław
Stein B.C.
Sternberg Herman
Steraheim Julius
Stoltheim Roderich
Stone D.
Strack L. Herman
Strauss Nathan
Stroebel J.
Studnicki Władysław
Stupnieki Sz.J.
Syrkin
Szaniawski Junosza Klemens
Szekspir Wiliam
Schiff Jakub
Szneur Z.
Tacyt
Targum Jonathan Ben Usieb
Tartakower Ch.
Taubenschlag Rudolf
Taubenszlag Rafał
Tennenbaum Józef
Tertulian
Thon, dr
Toeplitz Teodor
Tokarzewicz Hodi J.
Towiański Andrzej
Troeltsch, prof.
Tuwim J.
Unschlicht Julian
Usieb Ben Targun Jonatan
de Villaine Gaudin
Vorzimmer J.
Wagman Saul
Wagner Ryszard
Wahrbürg Otto
Wahrmund Adolf
Wajcman Ch.
Wassermann Jakub
Wasserzug J.
Weininger Otto
Wędkiewicz Stanisław
Wiącek Wojciech
Witkowski-Harden Maksymilian
Witte
Władysław II Jagiełło
Włodek M.
Wojciech, św.
Wolf Lucien
Wolf Teodor
Wolter
Wyspiański Stanisław
Yggdra-Sil
Zangwill Izrael
Zechlin Eryk
Zimmermann A.
Zwi-Klötzel Chaskel
Zygmunt I Stary
Zygmunt II August
Żegota
Żuchowski Stefan
Żeleński-Boy
Żybroń Franciszek