Boże Pastwisko - Wiesław Stradomski

Książki innych wydawców

Cena:17.30

Wydawca:  Wydawnictwo ANTYK
Rok wydania:  2001
Format:  14,5 sx 21 cm,
str.:155
ISBN :  83-87809-49-7

 

Najnowsza książka Wiesława Stradomskiego ''Boże Pastwisko'' tworzy bardzo ciekawą pozycję literatury katolickiej w Polsce.
Treść części pierwszej ''W kręgu tajemnic bytu'' dotyczy rzeczy najważniejszych w życiu człowieka. Poruszane problemy omawia z punktu widzenia wiary katolickiej. Odwieczne polskie hasło: Bóg-Honor-Ojczyzna nabierają tu nowych barw i podane są w tak oryginalnym ujęciu, że każdy współczesny czytelnik uzna je za swoje, nieprzebrzmiałe zawołanie.
Druga część książki ma odmienny charakter. Już sam tytuł o tym świadczy - ''Dialogi z Kusym''. Dowcipnie prowadzone, być może wzorowane na książce Andre Frossarda na ten sam temat. Są to rozmowy z Kusym, który pojawia się nieoczekiwanie, aby uwieść człowieka.
One też niewątpliwie zainteresują czytelnika.

Ks. Biskup Zbigniew Józef Kraszewski