Bogiem sławiena Maryja - Antologia polskiej poezji maryjnej

Książki innych wydawców

Cena:22.00

rok wydania 2000
format A5
str. 192
Wydawca: Instytut Edukacji Narodowej
ISBN 83-88162-03-9

 

Wyrażana przed wiekami i dziś w modlitwie, zawarta tu w pięknie poetyckiego słowa miłość do Matki Bożej jest nieustannym świadectwem wiary i ufności polskiego narodu w pośrednictwo i orędownictwo Królowej Niebieskiej i Królowej Polski u Boga. Wszelkie porywy ludzkiego ducha: stany uwielbienia, zachwytu, dziękczynienia, zawierzenia i oddania, ufnej skargi i prośby o pomoc w cierpieniu, interwencję, ochronę, tak bliskie sercu każdego wierzącego, dziejące się zarówno w naszym codziennym jak i narodowym życiu, wyraża w tej książce polska poezja.