Święci w dziejach narodu polskiego - Feliks Koneczny

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Feliks Koneczny|Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Historia

Cena:45.00

rok wydania 2005
format A5
str. 409
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 83-60048-40-1

 

Dzieło wielkiego polskiego myśliciela, filozofa historii, prekursora nauki o cywilizacji Konecznego. Święci w dziejach narodu polskiego to książka przedstawiająca historię Polski począwszy od czasów sprzed jej chrztu, aż po okres istnienia II Rzeczypospolitej z punktu widzenia konserwatywnego, tradycyjnego katolika poprzez pryzmat oddziaływania świętych i chrześcijaństwa na losy państwa, narodu polskiego oraz na życie religijne i kulturalne Polaków, wpływu stającego się czynnikiem scalającym naród w obronie wiary i niepodległości.


Spis treści

Przed chrztem Polski
Początki chrześcijaństwa w Polsce
Reszta słowiańska
Przesilenie społeczne
Czyje jest omorze?
Pokolenie synodu łęczyckiego
Zakony
„Zakon”
Pierwszy najazd mongolski
Kanonizacja św. Stanisława
Początki odrodzenia
Wznowienie królestwa
Lilia Wawelu
O moralność w polityce
Od morza do morza
Świętość i historia
Początki nowożytności
Czasy soboru trydenckiego
Czterech wielkich mężów
Najszersze granice
Nowy okres świętych
„Potop”
Ocalenie chrześcijaństwa
Najsilniejsze rządy
Ostatni król Polski
Drobne państewka polskie
Wielka emigracja
Tępienie unii kościelnej
Z dymem pożarów
W czasach wojny krymskiej
Powstanie styczniowe
Podlasie i Chełmszczyzna
Siła a prawo
Na przełomie w. XIX i XX
Niepodległość odzyskana