Teoria cywilizacji Feliksa Konecznego - Piotr Bezat

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Feliks Koneczny

Cena:22.00

rok wydania 2002
format A5
str. 119
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 83-88020-97-8

 

Jest to doskonałe streszczenie nauki Feliksa Konecznego o cywilizacjach. W sposób zwięzły i przystępny główne tezy tego wybitnego uczonego zostały tu przedstawione w formie nadającej się dla szerokiego kręgu odbiorców.


Spis treści
 
Wprowadzenie

Rozdział I. Ułuda ludzkości

Rozdział II. Metoda

Rozdział III. Quincunx i trójprawo
Cywilizacja — metoda ustroju życia zbiorowego
Pięciomian bytu człowieczego
Trójprawo
Różnicujący rozwój

Rozdział IV. Pozory
W poszukiwaniu swej tożsamości
Rasa
Klasa
Religia
Język
Narodowość

Rozdział V. Przeciwieństwa cywilizacyjne
Cywilizacje historyczne
Sakralność cywilizacyjna
Monizm a dualizm prawny
Dwa szeregi przeciwieństw
Źródło pochodzenia prawa
Poczucie narodowe i jego brak
Opanowanie czasu

Rozdział VI. Siedem cywilizacji
Cywilizacja żydowska
Cywilizacja turańska
Cywilizacja bizantyjska
Cywilizacja łacińska
Cywilizacje egzotyczne

Rozdział VII. Przeciwieństwa cywilizacyjne
Poszukiwanie ładu w historii
Współmierność
Nierówność
Trwałość i ekspansja
Nie ma syntez
Mieszanki
Niższość górą

Rozdział VIII. Nie wszystek umarł


Wprowadzenie

Jest to doskonałe streszczenie nauki Feliksa Konecznego o cywilizacjach. W sposób zwięzły i przystępny główne tezy tego wybitnego uczonego zostały tu przedstawione w formie nadającej się dla szerokiego kręgu odbiorców. Mam nadzieję, że czytelnicy po przeczytaniu tego omówienia zafascynują się oryginalnością myśli Konecznego i sięgną bezpośrednio do jego dzieł — dużo trudniejszych w odbiorze. Praca Piotra Bezat stanowić będzie dobre do nich przygotowanie.

Szczególnie cenię sobie tabelaryczne zestawienie różnic między aktualnie istniejącymi cywilizacjami. Taka forma prezentacji istoty klasyfikacji cywilizacji dokonanej przez Konecznego ogromnie ułatwia zrozumienie na czym polega wielkości jego osiągnięcia naukowego. Ułatwia przypisanie poszczególnych ludów do różnych cywilizacji.

Na koniec jeszcze jedna refleksja na dzień dzisiejszy. Poznanie myśli Konecznego staje się koniecznością w obliczu próby tworzenia jednolitego państwa europejskiego. To się udać nie może. Kto się zapozna z nauką Konecznego wnet zrozumie dlaczego. Cywilizacje to metody ustroju życia zbiorowego. Nie można organizować życia zbiorowego według kilku metod równocześnie, gdyż mieszanki cywilizacyjne są z natury swojej skazane na niepowodzenie. Wiodą do stanu acywilizacyjnego. Tak jak bizantyńsko–turańsko–łacińska Jugosławia nie mogła się ostać, tak samo bizantyńsko–żydowsko–łacińska Unia Europejska rozleci się przy pierwszym podmuchu historii. Nauka Konecznego może się stać dla nas, dla Europy, pancerzem przed totalną klęską, która nieuchronnie łączyłaby się z utratą przez łacińską Europę jej roli kulturotwórczej w świecie.

Prof. dr hab. Maciej Giertych