Prawo jako fundament cywilizacji łacińskiej w myśli Feliksa Konecznego - Wojciech Szurgot

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Feliks Koneczny

Cena:10.10

rok wydania 2007
format A5
str. 76
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 978-83-60048-87-0

 

Na progu XXI wieku postać i poglądy Feliksa Konecznego są przedmiotem swoistego renesansu badawczego. Pojawiają się liczne prace naukowe oraz publikacje prasowe dotyczące koncepcji naukowych Konecznego. Dzieła krakowskiego uczonego są systematycznie wznawiane. Czym należy tłumaczyć tak raptowny wzrost zainteresowania dorobkiem Feliksa Konecznego? Jeszcze w latach 70. czy 80. ubiegłego wieku publikacje dotyczące Konecznego należą do rzadkości, w kraju jego postać jest znana tylko niewielkiemu gronu naukowców. Oczywiście milczenie to ma swoją przyczynę w rządach komunistów w Polsce i co za tym idzie w ograniczonych możliwościach prowadzenia badań nad koncepcjami ''Twórcy reakcyjnej historiozofii''. Książki Konecznego wydawane na emigracji były w tym czasie właściwie niedostępne szerszej grupie czytelników. Stan ten uległ pozytywnej zmianie w latach 90., gdy prace Konecznego systematycznie wznawiano. Kolejnym powodem wzrostu zainteresowania dorobkiem naukowym Konecznego równie istotnym, a być może ważniejszym, jest powstała po upadku komunizmu nowa sytuacja geopolityczna. Świat z układu o dwóch dominujących supermocarstwach przechodzi do układu wielobiegunowego. Wykrystalizowują się nowe centra kulturowe. Panujący w świecie zachodnim konserwatyzm badawczy powodował, że wśród naukowców zainteresowanie nad rozwojem innych cywilizacji było niewielkie.

Spis treści
Wstęp
1. Sylwetka Feliksa Konecznego i jego metoda badawcza
1.1. Biografia Feliksa Konecznego
1.2. Metoda badawcza
2. Cywilizacja łacińska
2.1. Czym jest cywilizacja
2.2. Quincunx
2.3. Prawo jako czynnik cywilizacyjnotwórczy
2.4. Łacińskie urządzenia życia zbiorowego
2.4.1. Społeczeństwo
2.4.2. Naród
2.4.3. Państwo
3. Pojęcie i rodzaje prawa
3.1. Pojęcie prawa w cywilizacji łacińskiej
3.2. Rodzaje prawa
3.3. Prawo w strukturze rodowej
3.4. Dualizm a monizm prawa
3.5. Monizm prawa prywatnego
3.6. Monizm prawa publicznego
3.7. Dualizm prawa
3.8. Etyka a prawo
3.9. Wymiar sprawiedliwości
4. Koncepcje Feliksa Konecznego na tle głównych nurtów myśli prawnej
4.1. Krytyka pozytywizmu
4.2. Koneczny a szkoły prawa natury
4.3. Koneczny zwolennikiem historycznej szkoły prawa
5. Prawo w cywilizacji łacińskiej jako bariera wobec wszechogarniającego totalitaryzmu
Konkluzje
Bibliografia