Ponerologia polityczna. Nauka o naturze zła w adaptacji do zagadnień politycznych - Andrzej Łobaczewski

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Varia

Cena:35.00

krok wydania 2006
format A5
str. 231
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 83-60048-26-6

 

Ponerologia pojawia nam się jako nowa dyscyplina naukowa, która zrodziła się z potrzeby czasu i dzięki osiągnięciom biologii, medycyny i psychologii lat ostatnich. Wykorzystując obiektywne dane przyrodnicze, bada ona procesy genezy zła niezależnie od ich skali społecznej.


Spis treści

Od Autora

Rozdział I
WPROWADZENIE

Rozdział II
POJĘCIA NIEZBĘDNE
   Psychologia
   Język obiektywny  
   Człowiek    
   Społeczeństwo

Rozdział III
CYKL HISTEROIDALNY

Rozdział IV
PONEROLOGIA
   Czynniki patologiczne
   Dewiacje nabyte
   Dewiacje dziedziczne
   Ponerogenne zjawiska i procesy
   Fascynatorzy
   Zrzeszenia ponerogenne
   Proces poneryzacji
   Zjawiska makrosocjalne
   Stany histeryczne społeczeństw 
   Ponerologia

Rozdział V
PATOKRACJA
   Natura zjawiska 
   Geneza patokracji  
   Jeszcze o naturze zjawiska
   Patokracja i jej ideologia     
   Ekspansja patokracji    
   Patokracje narzucone
   Patokracja narzucona przemocą
   Patokracja zainfekowana sztucznie
   Rozważania ogólne

Rozdział VI
CZŁOWIEK NORMALNY POD RZĄDAMI PATOKRACJI  
   W perspektywie czasu
   Uodpornienie
   Zrozumienie

Rozdział VII
PSYCHOLOGIA I PSYCHIATRIA POD PANOWANIEM PATOKRACJI

Rozdział VIII
PATOKRACJA I RELIGIA

Rozdział IX
TERAPIA ŚWIATA
   Prawda leczy
   Zrozumienie
   Uodpornienie
   Analiza Ideologii

Rozdział X
WIZJA PRZYSZŁOŚCI