Polski Obóz Narodowy - Jędrzej Giertych

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Historia

Cena:14.00

rok wydania 2002
format A5
str. 53
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 83-88020-77-3

 

Skromna objętościowo, ale ważna broszurka Jędrzeja Giertycha przybliża Polakom to czym był, jest i będzie Ruch Narodowy w Polsce. Autor pokazuje jak rodziła się nowoczesna idea narodowa, gdzie tkwią jej korzenie, pisze o osiągnięciach narodowców w dziele odbudowy Państwa Polskiego po I wojnie światowej. Pisze także o tragedii Narodu po 1945 r. Broszurę należy traktować jako przewodnik po najnowszej historii Ruchu Narodowego i najnowszej historii Polski. 


Wprowadzenie
 
Przyszłość Polski kreśli Ruch Narodowy...

Polski Obóz Narodowy nigdy nie przeminie. Żadna siła nie jest w stanie go zlikwidować. Próbowali dokonać tego Niemcy, mordując elitę przywódczą Stronnictwa Narodowego. Próbowali także komunistyczni oprawcy zaraz po zakończeniu wojny, likwidując pozostałą część przywódczą i rzesze młodzieży narodowej. Dzisiaj już wiemy, że bezskutecznie. Ruch Narodowy w postaci Stronnictwa Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej trwa na posterunku i przygotowuje się do oddanej służby Bogu i Polsce. Ktoś zapyta skąd bierze się siła Idei Narodowej? Uważna lektura broszurki Jędrzeja Giertycha z 1977 roku daje wyczerpującą odpowiedź. Autor, jako jeden z nielicznych uczniów szkoły ideowo–politycznej Romana Dmowskiego, wierzył na emigracji w odrodzenie się na nowo Polskiego Obozu Narodowego, który powstanie w wolnej Ojczyźnie jako niezależna siła polityczna. Wierzył, że nastąpi to w niedługim czasie. Ostatnia część broszurki Obóz narodowy wskazuje Polsce drogi przyszłości dała temu niezbity wyraz. Całość książeczki Polski Obóz Narodowy obok wskazania drogi dla Polski na przyszłość, przybliża czytelnikowi osiągnięcia, ideologię i historię Ruchu Narodowego.

Zdecydowanie i co najważniejsze przekonująco, Jędrzej Giertych pisze o osiągnięciach Polskiego Ruchu Narodowego pod koniec XIX stulecia, kiedy to Roman Dmowski wspólnie z Janem Ludwikiem Popławskim kreślił strategię polityczną dla odbudowania Polski po ponad stuleciu zaborów, jak i potem, w długiej drodze do niepodległości przez redagowanie „Przeglądu Wszechpolskiego” (1895–1905), pracę w rosyjskiej Dumie, przewodzeniu Komitetowi Narodowemu Polskiemu w Paryżu, czy organizowaniu odrodzonego Państwa. Skuteczną strategią Narodowej Demokracji było po pierwsze, uznanie Niemiec za głównego wroga niepodległej Polski i przeciwko nim zwrócenie wszelkich wysiłków zbrojnych w celu ich pokonania, a po drugie, praca nad zjednoczeniem wysiłków Narodu Polskiego ze wszystkich trzech zaborów, by na tej podstawie odbudować Państwo Polskie. Czytając broszurkę J. Giertycha śledzimy krok po kroku jak Dmowski i kierowany przez niego Ruch Narodowy dokonuje wielkiego dzieła ukoronowanego ostatecznie odzyskaniem Państwa i podpisem Dmowskiego pod Traktatem Wersalskim. Autor ukazuje nam także źródło obalenia porządku wersalskiego w Europie. Niestety według niego przyczyniła się do tego także sama Polska. J. Giertych pisze: „(...) już pod kierownictwem politycznym ministra Becka, ucznia Piłsudskiego, Polska poszła w roku 1938 z Hitlerem przeciwko Czechosłowacji, przykładając ręki do jej zniszczenia, a tym samym do zapoczątkowania obalenia systemu wersalskiego”.

Po zaprezentowaniu osiągnięć dziejowych Ruchu Narodowego i Romana Dmowskiego, czytelnik przeczyta o istocie Ideologii Narodowej, dowie się skąd Ruch Narodowy czerpie swą niezłomną siłę. „Obóz narodowy to nie jest tylko strategia polityczna i koncepcja polityki zagranicznej, ale to jest także i ideologia” — pisze Autor. Po wyjaśnieniu, że głównym przedmiotem troski Ruchu Narodowego jest dobro Narodu, Giertych od razu wyjaśnia, że „(...) dobro narodu nie jest w pojęciu polskiego obozu narodowego dobrem najwyższym. Dobrem najwyższym jest Bóg (...). Ideologia obozu narodowego to jest ideologia Boga i Ojczyzny”. Jakże kłamliwie wypadają przy tym wyjaśnieniu ciągłe oskarżenia Obozu Narodowego niezgodne z prawdą, które pojawiają się na łamach liberalno–lewicowej prasy. Ale to nie wszystko. Autor przypomina o związkach Obozu Narodowego z Bolesławem Chrobrym, Władysławem Łokietkiem, Pawłem Włodkowicem, Janem Długoszem, kardynałem Stanisławem Hozjuszem, Piotrem Skargą, obroną Częstochowy przed Szwedami, Janem III Sobieskim i innymi wielkimi postaciami z naszych dziejów. Ruch Narodowy jako wyraziciel „ducha tradycjonalizmu, wierności ideałom chrześcijańskim i narodowym” występuje zdecydowanie przeciwko filozofii XVIII wieku, masonerii, marksizmowi i liberalizmowi.

Po poznaniu zasad Ideologii Narodowej, Jędrzej Giertych proponuje poznanie historii Polskiego Obozu Narodowego, oczywiście historii w pigułce, najważniejszych wydarzeń ułożonych chronologicznie. Ten rozdział to nieliczny przykład poznania dziejów Ruchu Narodowego, dziejów niezakłamanych, pisanych w dużej mierze przez ich uczestnika i współtwórcę.

Kończąc broszurkę Polski Obóz Narodowy, Autor pisze prawdy dla Polaków smutne. Przede wszystkim wszelka aktywność Obozu Narodowego zanikła. Po 1945 r. władzę w Polsce nad wszystkimi dziedzinami życia objęła elita, która naturze Narodu była głęboko wroga. Polacy nie dali się jednak pozbawić swej tysiącletniej tożsamości, nie dali się odciągnąć od Kościoła Świętego, nie pozwolili sobie odebrać katolickiej wiary. J. Giertych do końca wierzył, że Polska wejdzie na nowe tory odrodzenia. Związał ściśle odrodzenie Ojczyzny z odbudową Ruchu Narodowego, co jak pisaliśmy powoli ale skutecznie następuje.

A na sam koniec, Autor zostawia czytelnikowi do przemyślenia Polski program. Nalega by wyciągnąć z niego wnioski. I jeszcze jedno. Jędrzej Giertych trafnie przewidział rolę w Polsce Komitetu Obrony Robotników (KOR). Pomimo, iż obserwował ówczesne życie z londyńskiej emigracji, przestrzegał przed środowiskiem Lipskiego, Kuronia, Michnika i Celińskiego. Nie wyrażało ono dążeń i ideałów Narodu. Tak jak przewidywał w 1977 r., dzisiejsi pogrobowcy KOR–u rozpętali walkę z Kościołem, często atakując religię i katolickich duchownych, która trwa do dzisiaj. Naukę Kościoła spycha się ciągle na margines. Dokonuje tego ciągle to samo środowisko. Ponadto doskonale widzimy, że podziały polityczne na „prawicę” i „lewicę” nie mają sensu, obie bowiem wyrastają swoimi korzeniami właśnie z KOR–u.

Jest to szóste wydanie broszurki Polski Obóz Narodowy. Jesteśmy przekonani, że przybliży ona czytelnikom doniosłą rolę Romana Dmowskiego i Ruchu Narodowego w dziejach Polski. Mamy również nadzieję, że przekona niezdecydowanych do propozycji programowych Ruchu Narodowego nakreślonych przez Jędrzeja Giertycha.

To kolejna pozycja serii „Biblioteka Wszechpolaka”, ukazującej się dzięki współpracy Domu Wydawniczego „Ostoja” i Redakcji „Wszechpolaka”.

Maciej Twaróg
Redaktor Naczelny „Wszechpolaka"