Poglądy polityczno-prawne Feliksa Konecznego - Piotr Bezat

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Feliks Koneczny

Cena:9.00

rok wydania 2004
format A5
str. 65
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 83-88020-84-6

 

Feliks Koneczny, wybitny krakowski historyk i teoretyk cywilizacji, politycznie powiązany był z ruchem narodowym, czemu dawał wyraz w swoich licznych pracach naukowych i popularyzatorskich. Te inklinacje badacza i myśliciela stanowiły i stanowią pożywkę dla rozmaitych odłamów prawicy. Niejednokrotnie starano się już – poprzez nieuczciwy dobór cytatów – podeprzeć poglądy, których uczony nigdy nie podzielał. Praca Piotra Bezata stanowi próbę przedstawienia klarownej i wyważonej odpowiedzi na pytanie: jakie były poglądy polityczno-prawne profesora Feliksa Konecznego?