Państwo monopoliczne - Roman Rybarski

Książki Domu Wydawniczego "Ostoja" » Myśl narodowa

Cena:9.45

rok wydania 2007
format A5
str. 71
Wydawca: Dom Wydawniczy ''Ostoja''
ISBN 978-83-60048-67-2

 

[...] Swoim poglądom na ustrój państwa Roman Rybarski najdobitniej dał wyraz w opublikowanej w 1936 r. książce Siła i prawo, a zwłaszcza w rozdziale poświęconym idei ''państwa monopolicznego'', gdzie polemizował z tezami ''młodych'' i przestrzegał przed skutkami ich koncepcji. W poglądach politycznych Romana Rybarskiego na pierwszym planie znajdowało się pojęcie narodu. ''Postulatem idei narodowej - pisał - jest wiara w naród, w jego wartości, w jego moc twórczą. Nie można być nacjonalistą, gdy się w swój naród nie wierzy. Nie dokona się niczego wielkiego, jeżeli najsłuszniejsze nawet hasła i plany nie uruchamiają sił narodu, nie budzą ich i nie mnożą''. A jeśli ktoś prawdziwie wierzy w naród, to czyż może pozbawić go możliwości decydowania o sobie? Wskazywał więc na konieczność obrony demokracji, w której decyduje naród, by nie ryzykować dyktatury, w której mogłyby nadmiernie dojść do głosu żywioły obce.
(fragment wstępu)

Spis treści
Wprowadzenie (Norbert Wójtowicz)
Definicja państwa monopolicznego
Znaczenie przymusu państwowego
Eliminacja stronnictw politycznych
Dobór grupy rządzącej w państwie monopolicznym
Eliminacja współzawodnictwa i walki
Skrajne konsekwencje państwa monopolicznego
Państwo monopoliczne w perspektywie dziejowej
ANEKS
Dokument nr 1. Prawa jednostki, jako podstawa życia politycznego
Dokument nr 2. Odmiany nacjonalizmu
Dokument nr 3. O dyktaturach
Dokument nr 4. O państwie policyjnym
Indeks osobowy